Trung tâm quản trị Yammer

Nhận trợ giúp với các tác vụ quản trị trong Yammer.

Các tác vụ hàng đầu cho người quản trị Yammer

Đăng nhập Office 365 cho Yammer

Quản lý người dùng Yammer từ Office 365

Danh tính Office 365 cho người dùng Yammer

Nhúng nguồn cấp dữ liệu Yammer vào site SharePoint

Liên hệ bộ phận hỗ trợ của Yammer

Chủ đề theo danh mục

Yammer là mạng xã hội riêng của công ty, cho phép bạn chuyển đổi cộng tác nhóm. Yammer giúp bạn hoàn thành công việc bằng cách cung cấp cho nhóm cách thức tự tổ chức, duy trì kết nối mọi lúc, mọi nơi và tham gia mạng lưới các bên liên quan ở bên trong và bên ngoài công ty một cách dễ dàng.

Bắt đầu với những tài nguyên sau:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×