TRUNC (Hàm TRUNC)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Làm tròn một số thành số nguyên bằng cách loại bỏ phần thập phân của nó.

Cú pháp

TRUNC (số,num_digits)

Số    là số mà bạn muốn rút ngắn.

Num_digits    là một số cách xác định độ chính xác của việc rút ngắn. Giá trị mặc định cho num_digits là 0 (không).

Chú thích

TRUNC và INT có điểm chung là cả hai hàm đều trả về số nguyên. TRUNC loại bỏ phần phân số của một số. INT làm tròn xuống số nguyên gần nhất dựa trên giá trị của phần phân số của số đó. INT và TRUNC chỉ khác nhau khi sử dụng số âm: TRUNC(-4.3) trả về -4, nhưng INT(-4.3) trả về -5 vì -5 là số nhỏ hơn.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=TRUNC(8.9)

Phần nguyên của phân của 8,9 (8)

=TRUNC(-8.9)

Phần nguyên của-8.9 (-8)

=TRUNC(PI())

Phần nguyên của pi (3)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×