TRIM (Hàm TRIM)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm TRIM trong Microsoft Excel.

Mô tả

Loại bỏ tất cả khoảng trống ra khỏi văn bản, chỉ để lại một khoảng trống giữa các từ. Dùng hàm TRIM cho văn bản bạn đã nhận từ một ứng dụng khác mà trong đó có thể chứa những khoảng trống dư thừa.

Quan trọng: Hàm TRIM đã được thiết kế để cắt tỉa 7-bit ASCII khoảng cách ký tự (giá trị 32) khỏi văn bản. Trong bộ ký tự Unicode, có một ký tự dấu cách bổ sung được gọi là ký tự dấu cách không ngắt có một giá trị thập phân của 160. Ký tự này thường được dùng trong trang Web như thực thể HTML, nguồn;. Chính nó, hàm TRIM sẽ không loại bỏ ký tự dấu cách không ngắt này. Để ví dụ về làm thế nào để cắt tỉa cả hai ký tự khoảng trắng từ văn bản, hãy xem cách mười hàng đầu để làm sạch dữ liệu của bạn.

Cú pháp

TRIM(text)

Cú pháp của hàm TRIM có các đối số sau đây:

  • Text    Bắt buộc. Văn bản bạn muốn loại bỏ các khoảng trống.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TRIM(" Thu nhập Quý Một ")

Xóa khoảng trắng ở trước và sau văn bản trong công thức (Thu nhập Quý Một)

Thu nhập Quý Một

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×