Triển khai tư vấn cho dịch vụ Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình hướng dẫn triển khai cho Office 365 cung cấp cho bạn hỗ trợ tự hướng dẫn thiết lập Office 365. Chỉ chọn một trình hướng dẫn và đăng nhập vào Office 365. Khi bạn chọn các tính năng và tùy chọn bạn muốn để triển khai, trình hướng dẫn xây dựng một kế hoạch từng bước thiết lập được tùy chỉnh cho nhu cầu của bạn. Bạn sẽ nhận được một tập hợp đầy đủ của hướng dẫn, video, bài viết tham khảo và script. Trình hướng dẫn sẽ không thay đổi bất kỳ thiết đặt của tổ chức của bạn hoặc dữ liệu. Thay vào đó, bạn thực hiện các thay đổi bằng cách dùng trình hướng dẫn để giúp hướng dẫn bạn. Bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn các bất cứ lúc nào, ngay cả trong quá trình lập kế hoạch hoặc sau khi bạn đã thiết lập dịch vụ, để tìm hiểu thêm về các tính năng Office 365 và tùy chọn.

Bắt đầu nhanh cho doanh nghiệp nhỏ

Tạo, lưu trữ và chia sẻ tệp

Di chuyển thư

Bảo mật và căn cước

Bảo mật thiết bị

Liên lạc và hội thảo trực tuyến

Ứng dụng kinh doanh

Video cho chuyên gia CNTT

Hình cho người dùng

Bắt đầu nhanh cho doanh nghiệp nhỏ

Office 365 dành cho doanh nghiệp nhỏ

Nếu bạn có một Office dành cho doanh nghiệp và bạn muốn tìm hiểu nhanh, hãy làm theo các bước thiết lập cơ bản cho email, điện toán đám mây lưu trữ, site nhóm và ứng dụng Office.

Tạo, lưu trữ và chia sẻ tệp

OneDrive for Business

OneDrive cho doanh nghiệp hướng dẫn nhanh

Sử dụng hướng dẫn này để bắt đầu nhanh với OneDrive for Business cho lưu trữ tệp, chia sẻ và đồng bộ.

Office 365 ProPlus

Office ProPlus nhanh chóng bắt đầu hướng dẫn

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước để cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac cho công ty của bạn và nó bao gồm các mẹo để bắt đầu với Office tất cả mọi người.

Office 365 ProPlus triển khai tư vấn

Cố vấn triển khai Office 365 ProPlus giúp bạn được người dùng của bạn và chạy trên phiên bản mới nhất của Office. Cố vấn này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước để giúp người dùng cài đặt Office trực tiếp từ cổng thông tin Office 365 trực tuyến, hoặc để triển khai Office cho người dùng của bạn từ một vị trí trên cơ sở. Bao gồm những hướng dẫn sử dụng hệ thống tâm cấu hình trình quản lý (SCCM), một script khởi động chính sách nhóm, một ổ đĩa hệ điều hành hình ảnh, hoặc chia sẻ màn hình máy tính từ xa dịch vụ (viên) kích hoạt.

SharePoint Online

Bắt đầu nhanh cho SharePoint Online

Bắt đầu nhanh này cho bạn biết cách thiết lập SharePoint trong điện toán đám mây cho quản lý lưu trữ và nội dung tài liệu. Thiết lập cơ bản này là tất cả bạn cần nếu bạn không có số lượng lớn dữ liệu để di chuyển hoặc máy chủ SharePoint tại cơ sở mà bạn muốn tiếp tục chạy trong thiết lập hỗn hợp.

Tư vấn viên triển khai SharePoint Online

Cố vấn triển khai SharePoint Online sẽ giúp bạn chọn tùy chọn triển khai phù hợp nhất cho tổ chức của bạn và cung cấp cho các bước để cấu hình tính năng SharePoint Online để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp của bạn. Chọn từ điện toán đám mây triển khai, triển khai hỗn hợp, hoặc di chuyển trên-cơ sở-để-điện toán đám mây. Sau đó làm theo các bước để cấu hình tính năng SharePoint Online như tệp lưu trữ và chia sẻ, chia sẻ tệp bên ngoài, tuyển tập trang, thiết đặt chung, và hồ sơ người dùng và site nhóm Office 365 của bạn

Di chuyển thư

Tối thiểu hoặc nhận hỗn hợp

Trợ lý triển khai hỗn hợp tối thiểu hoặc nhận

Một triển khai hỗn hợp tối thiểu hoặc nhận được đề xuất khi bạn không cần tất cả các tính năng của hỗn hợp đầy đủ và bạn vẫn chưa thiết lập đồng bộ thư mục hoặc một môi trường hỗn hợp. Trợ giúp này sẽ giúp bạn triển khai hỗn hợp tối thiểu tùy chọn cho người nhận quản trị mà không có chi phí của đầy đủ hỗn hợp và di chuyển, hoặc nhận hỗn hợp tùy chọn để nhanh chóng di chuyển tất cả người dùng vào Office 365.

Tư vấn viên di chuyển Exchange

Cố vấn di chuyển thư Office 365

Cố vấn di chuyển thư Office 365 sẽ giúp bạn xác định cách tốt nhất để di chuyển người dùng và hộp thư đến Office 365. Đề xuất dựa trên hệ thống email hiện tại của bạn, số lượng người dùng và hộp thư mà bạn muốn di chuyển và làm thế nào bạn lập kế hoạch quản lý người dùng và người dùng truy nhập.

Trao đổi di chuyển theo giai đoạn

Bộ trợ giúp di chuyển theo giai đoạn của Exchange

Bộ trợ giúp di chuyển theo giai đoạn của Exchange sẽ giúp bạn di chuyển hộp thư của bạn để Office 365 trong giai đoạn qua một số tuần hoặc tháng. Một Exchange di chuyển theo giai đoạn được đề xuất khi hệ thống email hiện có của bạn là Exchange Server 2003 hoặc Exchange Server 2007 và bạn muốn di chuyển tài khoản người dùng và nội dung hộp thư đến Office 365 trong giai đoạn theo thời gian.

Di chuyển chuyển giao Exchange

Bộ trợ giúp di chuyển chuyển giao Exchange

Bộ trợ giúp di chuyển chuyển giao Exchange cung cấp cho các hướng dẫn từng bước để di chuyển tất cả các hộp thư của bạn để Office 365 cùng một lúc. Sử dụng kiểu di chuyển này nếu bạn có ít hơn 2.000 hộp thư mà bạn muốn di chuyển cùng lúc và bạn đang chạy Exchange 2003, Exchange 2007, Exchange 2010 hoặc Exchange 2013.

Exchange kết hợp

Trợ lý hỗn hợp Exchange 2016

Bộ trợ giúp hỗn hợp Exchange 2013

Trợ lý hỗn hợp Exchange 2010

Trợ lý hỗn hợp Exchange giúp bạn cấu hình môi trường hỗn hợp Exchange. Trong môi trường hỗn hợp, bạn có thể duy trì kết hợp tại chỗ và Office 365 hộp thư, trong khi quản lý tất cả hộp thư từ máy chủ tại chỗ của bạn. Trình hướng dẫn này bao gồm các bước để di chuyển Exchange hỗn hợp, tạo Office 365 hộp thư của bạn và thiết lập đồng bộ hóa giữa Office 365 và môi trường tại chỗ của bạn.

Di chuyển Gmail

Hỗ trợ di chuyển hộp thư Gmail

Sử dụng trợ lý di chuyển hộp thư Gmail cần di chuyển hộp thư Gmail của bạn để Office 365. Bạn có thể di chuyển hộp thư Gmail đến Office 365 bằng cách dùng các bước di chuyển chuyển giao thức truy nhập thông điệp Internet (IMAP) đã đặt đại cương trong trình hướng dẫn này. Khi bạn di chuyển hộp thư Gmail của người dùng đến Office 365, thông điệp email được di chuyển, nhưng liên hệ và mục lịch không. Hướng dẫn này cung cấp các bước bổ sung cần thiết để nhập liên hệ Gmail và các mục Lịch Google vào Office 365.

Trợ lý lịch và liên hệ Gmail

Liên hệ Gmail và lịch hỗ trợ cho hướng dẫn từng bước để di chuyển liên hệ Gmail và các mục Lịch Google của bạn sang Office 365. Khi bạn di chuyển hộp thư Gmail của người dùng đến Office 365, thông điệp email được di chuyển, nhưng liên hệ và mục lịch không. Hướng dẫn này cung cấp các bước để nhập liên hệ Gmail và các mục Lịch Google vào Office 365.

Di chuyển IMAP

Hỗ trợ di chuyển hộp thư IMAP

Hỗ trợ di chuyển hộp thư IMAP cung cấp các hướng dẫn từng bước để di chuyển hộp thư giao thức truy nhập thông điệp Internet (IMAP) của bạn sang Office 365 nếu hệ thống email hiện tại của bạn hỗ trợ IMAP. Liên hệ và mục lịch không được di chuyển trong quá trình di chuyển thư IMAP, nhưng trình hướng dẫn bao gồm các bước bổ sung để giúp bạn nhập liên hệ và lịch vào Office 365.

Bảo mật và căn cước

Cố vấn Azure Active Directory kết nối (kết nối AAD)

Azure AD Connect tư vấn

Trong Office 365, tích hợp danh bạ tham chiếu đến đồng bộ hóa thông tin tài khoản người dùng giữa các dịch vụ thư mục tại chỗ của bạn (Active Directory) và dịch vụ thư mục Office 365 (Azure Active Directory). Hướng dẫn từng bước này cho bạn biết cách thêm thông tin tài khoản người dùng vào Office 365 mà không cần theo cách thủ công tạo mỗi người dùng. Nó cũng cho bạn biết cách cấu hình đồng bộ hóa mật khẩu băm hoặc chuyển qua xác thực để người dùng có thể đăng nhập vào email của họ và tên miền của bạn bằng cách dùng cùng một mật khẩu. Nếu bạn chọn để thiết lập đăng nhập được liên kết với AD FS, hướng dẫn này cũng cho bạn các bước triển khai AD FS trên một máy chủ mới hoặc trong một cụm máy chủ Windows Server 2012 R2 hiện có. Kết nối AAD thay thế các phiên bản cũ hơn của công cụ tích hợp căn cước, chẳng hạn như DirSync và Azure AD đồng bộ, và chủ yếu được sử dụng để thêm người dùng và dữ liệu khác với Azure Active Directory cho Office 365.

Azure

Hướng dẫn thiết lập Azure AD Basic

Với phiên bản cơ bản của Azure Active Directory, bạn nhận được các tính năng như quản lý truy nhập theo nhóm, tự phục vụ đặt lại mật khẩu cho ứng dụng điện toán đám mây và Azure Active Directory ứng dụng Proxy để phát hành các ứng dụng web tại chỗ.

Hướng dẫn thiết lập Azure AD Premium

Hướng dẫn thiết lập Azure AD Premium giúp bạn bật tính năng của Azure Active Directory Premium (Azure AD Premium hoặc AADP), vốn cung cấp khả năng quản lý căn cước như xác thực đa yếu tố, đăng nhập đơn (SSO), đăng ký thiết bị, tự phục vụ mật khẩu và quản lý nhóm, bảo mật giám sát và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn triển khai Azure thông tin bảo vệ

Trợ lý triển khai Azure bảo vệ thông tin nhằm giúp bạn quản lý quyền thông tin (IRM) mà bạn có thể giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm của tổ chức của bạn từ truy nhập trái phép cấu hình.

Xác minh miền của bạn

Xác nhận tên miền của bạn trong Office 365

Điều chỉnh hình thức Office 365 bằng cách thêm tên miền riêng của bạn (còn được gọi là tên trang web).

Bảo mật thiết bị

Microsoft Intune

Microsoft Intune triển khai tư vấn

Các Microsoft Intune triển khai tư vấn giúp bạn thiết lập Intune để bạn có thể cấp quyền truy nhập nhân viên của bạn để các công ty ứng dụng, dữ liệu và tài nguyên từ hầu như bất kỳ chỗ nào trên hầu như bất kỳ thiết bị. Thiết lập Intune cung cấp bảo mật di động, bảo vệ thiết bị, và giúp giữ lại thông tin công ty bảo mật. InTune cung cấp các lợi ích qua quản lý thiết bị di động (MDM) hoặc quản lý ứng dụng di động (MAM) mà không cần đăng ký.

Liên lạc và hội thảo trực tuyến

Microsoft Teams

Nhóm triển khai tư vấn

Microsoft Teams là dịch vụ trò chuyện dựa trên cộng tác trong Office 365 cung cấp nhóm Workspace cho trò chuyện, cuộc gọi, cuộc họp và thông điệp riêng tư. Cố vấn triển khai cho nhóm giúp bạn thiết lập và cấu hình trải nghiệm nhóm tối ưu với Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business và nhóm Office 365. Tệp bao gồm thông tin về cách cấu hình thiết đặt đối tượng thuê, nhóm và các kênh cho dự án của bạn, cuộc gọi và cuộc họp, gửi, tab cho truy nhập nhanh vào các ứng dụng, thông tin chương trình và đường kết nối với dịch vụ của bên thứ ba.

Skype for Business

Skype for Business nhanh chóng bắt đầu hướng dẫn

Thực hiện nhanh với Skype for Business cho nhắn tin tức thời (IM), hiện diện, cuộc họp trực tuyến và chia sẻ màn hình. Nếu bạn không cần các tính năng nâng cao, thiết lập cơ bản này là tất cả bạn cần.

Skype for Business triển khai tư vấn

Skype for Business triển khai tư vấn giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng với Skype for Business Online. Hướng dẫn này cho bạn biết cách thiết lập Skype for Business tính năng như nhắn tin tức thời (IM), cuộc họp trực tuyến, hội thảo video, hội thảo PSTN mạng điện thoại chuyển công cộng, điện toán đám mây riêng tư thương hiệu exchange (PBX) và Skype Meeting Broadcast. Các bước được bao gồm thiết lập một môi trường hỗn hợp, nơi bạn kết nối Skype for Business Online với Skype for Business triển khai của bạn tại chỗ.

Yammer

Giới thiệu về Yammer: mạng xã hội doanh nghiệp của bạn

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này cho bạn biết cách để thành công triển khai Yammer trong tổ chức của bạn. Nếu bạn không có mạng Yammer hiện có để hợp nhất hoặc di chuyển, thiết lập cơ bản này là tất cả bạn cần.

Hướng dẫn thiết lập yammer Enterprise

Cố vấn triển khai Yammer Enterprise giúp bạn tìm hiểu tổ chức của bạn nhanh chóng với Yammer Enterprise. Tệp bao gồm các hướng dẫn về kết nối mạng Yammer hiện có, bạn có thể có với Office 365, hoặc thiết lập tên miền Yammer mới. Nếu bạn có nhiều mạng Yammer, nó cũng mô tả cách để hợp nhất mạng Yammer vào mạng Yammer Enterprise duy nhất.

Ứng dụng kinh doanh

Hướng dẫn thiết lập Microsoft StaffHub

Microsoft StaffHub là một nền tảng điện toán đám mây dựa trên hoạt động trên tất cả các thiết bị của bạn. Điều này cho phép nhân viên firstline (nhân viên với vai trò mà không yêu cầu máy tính) và người quản lý của họ để quản lý shift lịch biểu, liên lạc với nhóm của họ và chia sẻ nội dung.

Video cho chuyên gia CNTT

Office 365 ProPlus

Click-to-Run và Office 365 ProPlus

Tổng quan về Office 365 ProPlus

Đo từ xa và Office 365 ProPlus

OneDrive for Business

OneDrive for Business tích hợp dụng

Skype for Business

Skype for Business Enablement bắt đầu nhanh

Trung tâm Quản trị

Tạo người dùng trong Trung tâm quản trị

Bản ghi DNS và Trung tâm quản trị

Xác nhận tên miền trong Trung tâm quản trị

Hình cho người dùng

Hãy xem hình cho người dùng Office 365 để biết hướng dẫn nhanh, hướng dẫn trên những thứ như cài đặt ứng dụng Office 365 trên thiết bị di động hoặc đồng bộ tệp vào OneDrive for Business.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×