Triển khai lập kế hoạch danh sách kiểm tra cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn di chuyển một tổ chức doanh nghiệp vào Office 365, điều quan trọng là để lập kế hoạch chính xác những bước bạn có thể, khi chúng, hãy thực hiện và ai sẽ thực hiện chúng. Danh sách kiểm tra này sẽ giúp tổ chức của bạn khi bạn lập kế hoạch và chuẩn bị cho di chuyển đến Office 365. Các giai đoạn và các bước trong danh sách kiểm tra được căn chỉnh với hướng dẫn được cung cấp bởi Trung Tâm triển khai. Hãy thoải mái để phù hợp với danh sách kiểm tra này để nhu cầu của tổ chức của bạn.

Người dùng

Bạn muốn được trợ giúp để triển khai cho tổ chức của bạn?

Nếu bạn có hơn 50 người dùng, hãy đi đến trung Tâm triển khai, bạn cũng có thể đăng nhập và sử dụng tư vấn viên triển khai cho dịch vụ Office 365.

Điện thoại

Muốn một người nào đó hướng dẫn bạn từng bước qua quy trình hoặc trả lời thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp

Mẫu danh sách kiểm tra cho một triển khai doanh nghiệp

Triển khai nhiệm vụ /Events

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Tài nguyên

Sự phụ thuộc

Xác định mục tiêu triển khai của bạn

Với bên liên quan của bạn và bên ngoài:

 • Đồng ý trên phạm vi và đường thời gian

 • Đồng ý trên theo dõi cơ chế dự án

 • Phát triển tiêu chí thành công và một liên lạc / đào tạo kế hoạch

Tồn kho môi trường hiện tại của bạn và đưa ra quyết định khóa triển khai

Tồn kho môi trường hiện tại của bạn

 • Thu thập số tài khoản người dùng (đăng nhập tên, địa chỉ email)

 • Thu thập số và kích cỡ của hộp thư (bao gồm hộp thư chung và phòng hội thảo)

 • Thu thập các phiên bản máy khách và cấu hình (trình duyệt, Hệ điều hành, ứng dụng office, phiên bản di động, v.v.)

 • Thu thập thông tin chi tiết trên thiết đặt mạng của bạn (máy chủ DNS, cấu hình proxy và/hoặc tường lửa, kết nối internet)

 • Thu thập thông tin trên vị trí lưu trữ tệp (chia sẻ tệp, lưu trữ tệp mạng nội bộ)

 • Thu thập các chi tiết về bất kỳ site mạng nội bộ mà bạn có kế hoạch di chuyển

 • Thu thập các cuộc họp trực tuyến và nhắn tin tức thời hệ thống mà bạn có kế hoạch di chuyển

 • Thu thập các chi tiết về bất kỳ ứng dụng nào được tích hợp với hệ thống hiện có (ứng dụng thư được bật, dòng công việc, CRM, v.v.)

Đưa ra quyết định khóa triển khai

 • Bạn sẽ di chuyển bất kỳ dữ liệu và làm thế nào sẽ di chuyển xảy ra (emailcác tệp)?

Sửa lỗi tiềm năng triển khai trình chặn cửa

Với công cụ và hướng dẫn từ Microsoft:

 • Lấy dữ liệu của bạn sẵn sàng để di chuyển (emailcác tệp)

 • Nếu bạn có dịch vụ quản lý quyền thư mục hoạt động: chuẩn bị môi trường của bạn (hướng dẫn)

Thiết lập dịch vụ Office 365 để hoạt động cho tổ chức của bạn

Cấu hình thuê bao Office 365 của bạn

 • Cấu hình thiết đặt ứng dụng (email, nhắn tin tức thời, cuộc họp trực tuyến, cộng tác trên web, lưu trữ tệp, Yammer)

Chuẩn bị tổ chức của bạn

 • Kiểm tra triển khai và tùy chọn di chuyển quy trình

Triển khai cho người dùng

Thiết lập tài khoản và hộp thư

 • Hoặc bạn có thể di chuyển dữ liệu (email, và tệp, v.v.)

Xác thực chức năng rồi hoàn tất các bước cuối cùng

Đây là một nối kết ngắn, bạn có thể dùng để quay trở lại: https://aka.ms/deploy365checklist

Xem thêm

Tích hợp Office 365 với môi trường tại chỗ

Thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp

Bảo mật trong Office 365 whitepaper

Quản lý điểm cuối Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×