Trình đọc PDF Tương thích với SharePoint hỗ trợ các dịch vụ Quản trị Quyền Thông tin Microsoft

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft SharePoint 2013 hỗ trợ việc bảo vệ tài liệu PDF bằng Quản trị Quyền Thông tin (IRM). Với hỗ trợ đó, người dùng có thể tải các tài liệu PDF lên thư viện được bảo vệ bằng IRM và khi tải xuống, các tệp đó sẽ được bảo vệ bằng cách dùng Microsoft Office IRM.

Để dùng các tệp PDF trong thư viện mà người sở hữu đã bảo vệ bằng IRM, người dùng sẽ cần có được một trong các trình đọc PDF tương thích sau đây:

Hệ điều hành

Trình đọc Tương thích

Tải xuống Nối kết

Windows Vista

Foxit Reader

NitroPDF

Tải xuống Foxit Reader

Tải xuống NitroPDF

Windows 7

Thông tin Azure ứng dụng bảo vệ

Foxit Reader

NitroPDF

Thông tin Azure tải xuống ứng dụng bảo vệ

Tải xuống Foxit Reader

Tải xuống NitroPDF

Windows 8 (chế độ cổ điển)

Thông tin Azure ứng dụng bảo vệ

Foxit Reader

NitroPDF

Thông tin Azure tải xuống ứng dụng bảo vệ

Tải xuống Foxit Reader

Tải xuống NitroPDF

Windows 8.1

Thông tin Azure ứng dụng bảo vệ

Foxit Reader

NitroPDF

Thông tin Azure tải xuống ứng dụng bảo vệ

Tải xuống Foxit Reader

Tải xuống NitroPDF

Windows 10

Thông tin Azure ứng dụng bảo vệ

Foxit Reader

NitroPDF

Thông tin Azure tải xuống ứng dụng bảo vệ

Tải xuống Foxit Reader

Tải xuống NitroPDF

Android

Thông tin Azure ứng dụng bảo vệ

Foxit MobilePDF với RMS

Thông tin Azure tải xuống ứng dụng bảo vệ

Mua Foxit MobilePDF

Windows Phone

Không áp dụng

Không áp dụng

MacOS

Không áp dụng

Không áp dụng

IOS

Thông tin Azure ứng dụng bảo vệ

Foxit MobilePDF với RMS

Thông tin Azure tải xuống ứng dụng bảo vệ

Mua Foxit MobilePDF

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×