TREND (Hàm TREND)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xu hướng trả về giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính. Phù hợp với đường thẳng (dùng phương pháp ô vuông tối thiểu) mảng known_y's và known_x's. Trả về giá trị y dọc theo đường đó cho mảng new_x 's bị mà bạn xác định.

Sử dụng xu hướng để dự đoán hiệu suất doanh thu tháng 13-17 khi bạn có actuals cho tháng 1-12.

Lưu ý: Nếu bạn có một phiên bản hiện tại của Office 365, sau đó bạn có thể nhập công thức vào phía trên bên trái ô của phạm vi đầu ra (ô E16 trong ví dụ này), sau đó nhấn ENTER để xác nhận công thức như một công thức mảng linh động. Nếu không, công thức phải được nhập vào dưới dạng một công thức mảng kế thừa bằng đầu tiên cách chọn phạm vi đầu ra (E16:E20), nhập công thức vào phía trên bên trái ô của phạm vi đầu ra (E16), sau đó nhấn CTRL + SHIFT + ENTER để xác nhận nó. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối của công thức cho bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

= TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

Cú pháp của hàm TREND có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

Known_y's   

Bắt buộc

Đặt giá trị y mà bạn đã biết trong mối quan hệ y = mx + b

 • Nếu mảng known_y's nằm trong một cột đơn lẻ, thì mỗi cột của known_x's được hiểu là một biến số riêng rẽ.

 • Nếu mảng known_y's nằm trong một hàng đơn lẻ, thì mỗi hàng của known_x's được hiểu là một biến số riêng rẽ.

Known_x's   

Bắt buộc

Một bộ tùy chọn của giá trị x bạn có thể đã biết trong mối quan hệ y = mx + b

 • Known_x's mảng có thể bao gồm một hoặc nhiều tập biến số. Nếu chỉ dùng một biến số, thì known_y's và known_x's có thể là các chuỗi với bất kỳ hình dạng nào, miễn là chúng có các kích thước bằng nhau. Nếu dùng nhiều biến số, thì known_y's phải là một véc-tơ (có nghĩa là một phạm vi với độ cao của một hàng hoặc độ rộng của một cột).

 • Nếu known_x's được bỏ qua, thì nó được giả định là một mảng {1,2,3,...} có cùng kích thước như known_y's.

New_x's   

Bắt buộc

Mới x giá trị mà bạn muốn các xu hướng để trả về giá trị y tương ứng

 • New_x's phải bao gồm một cột (hoặc một hàng) cho mỗi biến độc lập, cũng giống như known_x's. Vì vậy, nếu known_y's nằm trong một cột đơn, thì known_x's và new_x's phải có cùng số cột. Nếu known_y's nằm trong một hàng đơn, thì known_x's và new_x's phải có cùng số hàng.

 • Nếu new_x's bị bỏ qua, thì nó được giả định là giống như known_x's.

 • Nếu cả known_x's new_x's bị bỏ qua, thì chúng được giả định là mảng {1,2,3,...} có cùng kích cỡ như known_y's.

Const   

Tùy chọn

Một giá trị lô-gic xác định có hay không bắt buộc hằng số b để bằng 0

 • Nếu const là TRUE hoặc bỏ qua, b sẽ được tính toán bình thường.

 • Nếu const là FALSE, b được đặt bằng 0 (không) và các giá trị m sẽ được điều chỉnh sao cho y = mx.

 • Để biết thông tin về cách Microsoft Excel khớp một đường thẳng với dữ liệu, hãy xem hàm LINEST.

 • Bạn có thể dùng hàm TREND để điều chỉnh đường cong đa thức bằng cách hồi quy dựa vào cùng một biến được lũy thừa với các số mũ khác nhau. Ví dụ, giả sử cột A có chứa các giá trị y và cột B có chứa các giá trị x. Bạn có thể nhập x^2 vào cột C, x^3 vào cột D v.v, rồi hồi quy cột B qua cột D dựa vào cột A.

 • Công thức trả về mảng phải được nhập vào dưới dạng công thức mảng với Ctrl + Shift + Enter, trừ khi bạn có một phiên bản hiện tại của Office 365, và sau đó bạn có thể chỉ cần nhấn Enter.

  Lưu ý: Excel Online không hỗ trợ công thức mảng.

 • Khi nhập một hằng số mảng cho một đối số chẳng hạn như known_x's, hãy dùng dấu phẩy để phân cách các giá trị trong cùng một hàng và dùng dấu chấm phẩy để phân cách các hàng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×