TRANSPOSE (Hàm TRANSPOSE)

Đôi khi, bạn cần chuyển đổi hoặc xoay các ô. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách sao chép, dán và sử dụng tùy chọn Hoán đổi. Nhưng thực hiện điều đó sẽ tạo dữ liệu trùng lặp. Nếu không muốn như thế, bạn có thể nhập công thức thay vì sử dụng hàm TRANSPOSE. Ví dụ: trong ảnh sau đây, công thức =TRANSPOSE(A1:B4) lấy các ô từ A1 đến B4 và sắp xếp các ô đó theo chiều ngang.

Các ô ban đầu ở trên, các ô có hàm TRANSPOSE ở dưới

Điểm mấu chốt để hàm TRANSPOSE hoạt động: Đảm bảo nhấn CTRL+SHIFT+ENTER sau khi nhập công thức. Nếu bạn chưa bao giờ nhập loại công thức này trước đây, các bước sau đây sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ quy trình.

Bước 1: Chọn các ô trống

Trước tiên, chọn một số ô trống. Tuy nhiên, hãy đảm bảo chọn cùng số ô với tập hợp các ô gốc nhưng theo hướng khác. Ví dụ: có 8 ô ở đây được sắp xếp theo chiều dọc:

Các ô trong A1:B4

Vì vậy, chúng ta cần chọn tám ô ngang, như thế này:

Các ô A6:D7 được chọn

Đây là vị trí mà các ô mới, được hoán đổi sẽ xuất hiện.

Bước 2: Nhập =TRANSPOSE(

Trong khi vẫn chọn các ô trống đó, nhập: =TRANSPOSE(

Excel sẽ trông giống như thế này:

=TRANSPOSE(

Lưu ý rằng tám ô vẫn được chọn ngay cả khi chúng ta đã bắt đầu nhập công thức.

Bước 3: Nhập phạm vi các ô gốc.

Lúc này, nhập phạm vi ô mà bạn muốn hoán đổi. Trong ví dụ này, chúng ta muốn hoán đổi các ô từ A1 đến B4. Vì vậy, công thức cho ví dụ này sẽ là: =TRANSPOSE(A1:B4) -- nhưng đừng nhấn ENTER vội! Chỉ cần dừng nhập và đi đến bước tiếp theo.

Excel sẽ trông giống như thế này:

=TRANSPOSE(A1:B4)

Bước 4: Cuối cùng, nhấn CTRL+SHIFT+ENTER

Bây giờ, nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Tại sao? Vì hàm TRANSPOSE chỉ được sử dụng trong công thức mảng và đó là cách bạn hoàn tất công thức mảng. Công thức mảng, nói ngắn gọn, là một công thức sẽ được áp dụng cho nhiều ô. Vì bạn đã chọn nhiều ô trong bước 1 (bạn đã thực hiện điều đó, phải không?), công thức sẽ được áp dụng cho nhiều ô. Đây là kết quả sau khi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER:

Kết quả của công thức với các ô A1: B4 được hoán đổi thành các ô A6:D7

Mẹo

Chi tiết kỹ thuật

Hàm TRANSPOSE trả về một phạm vi các ô dọc dưới dạng một phạm vi ngang hoặc ngược lại. Hàm TRANSPOSE phải được nhập dưới dạng công thức mảng trong một phạm vi có cùng số hàng và số cột tương ứng với số cột và số hàng trong phạm vi nguồn. Dùng hàm TRANSPOSE để hoán chuyển chiều dọc và ngang của một mảng hoặc một phạm vi trên một trang tính.

Cú pháp

TRANSPOSE(mảng)

Cú pháp hàm TRANSPOSE có tham đối sau đây:

  • mảng    Bắt buộc. Một mảng hay một phạm vi nhiều ô trên trang tính mà bạn muốn hoán đổi. Việc hoán đổi một mảng được tạo ra bằng cách sử dụng hàng thứ nhất của mảng làm cột thứ nhất của mảng mới, hàng thứ hai của mảng làm cột thứ hai của mảng mới, v.v.. Nếu bạn không chắc chắn về cách nhập công thức mảng, hãy xem mục Nhập công thức mảng.

Xem Thêm

Hoán đổi (xoay) dữ liệu từ hàng thành cột hoặc ngược lại

Nhập công thức mảng

Xoay hoặc căn chỉnh dữ liệu ô

Hướng dẫn và ví dụ về các công thức mảng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×