Trang tính Power View, Mô hình Dữ liệu và bổ trợ Power Pivot không được hỗ trợ trong Excel 2013 RT

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: Power View và Power Pivot sẵn dùng trong phiên bản Office Professional Plus và Office 365 Professional Plus, và trong phiên bản độc lập của Excel 2013. Đọc sổ làm việc Excel 2010 với Power Pivot sẽ không hoạt động trong một số phiên bản Excel 2013. Muốn nhìn thấy bạn đang dùng phiên bản của Office?

Excel 2013 RT thiếu một vài tính năng mà Excel 2013 cung cấp. Nếu bạn chia sẻ sổ làm việc được tạo trong Excel 2013 trên Windows Vista, Windows 7 hoặc Windows 8 và các sổ làm việc này chứa trang tính Power View hay Mô hình Dữ liệu, bạn có thể gặp phải những vấn đề liên quan đến tính tương thích của các ứng dụng này. Sau đây là chi tiết về những tính năng khả dụng và không khả dụng cùng những lỗi mà bạn sẽ gặp phải.

PivotTables khả dụng

Excel 2013 RT hỗ trợ Pivottable. Vì vậy, bạn có thể kết nối đến dịch vụ phân tích dữ liệu nguồn, đa chiều hoặc dạng bảng, và tạo PivotTable để phân tích dữ liệu ngoài.

Đọc thêm về Pivottable trong Excel 2013 RT kết nối với nguồn dữ liệu Analysis Services.

Trang tính Power View

Trang tính Power View là một trải nghiệm ảo hóa dữ liệu tương tác mà bạn có thể thêm vào sổ làm việc Excel 2013. Nếu bạn mở sổ làm việc chứa trang tính Power View trong Excel 2013 RT thì trang tính Power View vẫn hiển thị trong sổ làm việc; nhưng, thay vì hiển thị dữ liệu tương tác, trang tính Power View này sẽ hiện hình ảnh chỗ dành sẵn.

Tìm hiểu thêm về Power View trong Office 365.

Mô hình Dữ liệu

Mô hình Dữ liệu là dữ liệu dạng bảng có liên quan được nhúng trong Excel mà bạn dùng với PivotTable, PivotChart và báo cáo Power View. Mô hình Dữ liệu được tạo trong nền khi bạn nhập nhiều bảng có liên quan từ một nguồn dữ liệu có quan hệ với nhau hoặc khi bạn tạo mối quan hệ giữa các bảng riêng lẻ trong một sổ làm việc. Office RT không hỗ trợ mô hình dữ liệu.

Nếu bạn lọc dữ liệu có nguồn gốc từ một mô hình dữ liệu nhúng, bạn sẽ thấy những lỗi sau:

"Tính năng Không được hỗ trợ: Tệp này chứa các tính năng không được hỗ trợ mà có thể không hoạt động như mong đợi. Tìm hiểu thêm."

"Chúng tôi không thể chạy một hoặc nhiều tính năng sau đây trong phiên bản Office này:

  • VBA Project

  • Điều khiển ActiveX"

Đọc thêm về mô hình dữ liệu trong Excel 2013.

Bổ trợ Power Pivot

Trong Excel 2013, bổ trợ Power Pivot được dùng để quản lý mô hình dữ liệu, bao gồm xem nội dung của nó và tăng cường nó bằng KPI, cấu trúc phân cấp và các phép tính toán. Bổ trợ Power Pivot cho Excel 2013 có sẵn trong phiên bản Office Professional Plus và Office 365 Professional Plus và trong bổ trợ Excel 2013 độc lập trên Windows Vista, Windows 7 và Windows 8.

Tìm hiểu thêm về Power Pivot trong Excel 2013.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×