Trang nội dung site SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trên SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2019 trang nội dung trang, người sở hữu trang có thể xem danh sách tất cả các trang, thư viện, danh sách và các ứng dụng khác trên trang web của họ cũng như danh sách các site con. Trang nội dung của site cũng cung cấp quyền truy nhập rõ ràng hơn để thêm danh sách, trang, thư viện tài liệu, site con và ứng dụng.

Trang nội dung site SharePoint

Lưu ý: Nếu trang nội dung không hiển thị như thế này, không phải lo lắng! Chúng tôi đang lăn ra trang nội dung site mới qua tiếp theo vài tháng, vì vậy nếu bạn không có ứng dụng, bạn sẽ thấy nó sớm.

Đi đến trang nội dung site

Để đến trang nội dung site:

 1. Đi đến trang bạn muốn xem nội dung site cho.

 2. Ở bên trái, bấm nội dung trang. Hoặc, đi tới thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. rồi nội dung Site.

Tạo một danh sách mới, thư viện tài liệu, site con hoặc ứng dụng

Hãy bấm mới ở phía trên cùng của trang để đi đến quen thuộc trang nơi bạn có thể đặt tên và thiết lập mục mới của bạn.

Xem và làm việc với tất cả các site con và nội dung của bạn

Trên trang nội dung site, hãy chọn nội dung để xem quen thuộc dạng xem và tương tác chức năng của tất cả nội dung trên site của bạn, bao gồm tài liệu, tài nguyên Site, trang, và nhiều hơn nữa.

Phần nội dung trên trang nội dung trang

Chọn site con để xem các site con và số lượng dạng xem cho mỗi, và tương tác với chúng bằng cách bấm vào site con bạn muốn làm việc. Bấm vào dấu chấm lửng (…) để đi đến trang nội dung cho trang con đó.

Site con phần trên trang nội dung trang

Tìm kiếm dữ liệu sử dụng trang web?

Để xem cách dùng dữ liệu cho trang của bạn, bấm nội dung trang trong menu bên trái và sau đó bấm sử dụng Site trong thanh dẫn hướng trên cùng.

Làm thế nào để tôi quay lại cổ điển trải nghiệm?

Nếu bạn muốn, bạn có thể trở lại cổ điển trải nghiệm của trang nội dung của site bằng cách bấm trở lại cổ điển SharePoint ở phía dưới bên trái. Bạn sẽ có trong trải nghiệm cổ điển cho số dư của phiên duyệt web của bạn. Nếu bạn đóng trình duyệt của bạn và sau đó mở lại trang nội dung site, bạn sẽ lại xem site mới nội dung trải nghiệm. Để thay đổi trải nghiệm trên danh sách hoặc thư viện đơn, hãy xem chuyển đổi mặc định trải nghiệm đối với danh sách hoặc thư viện tài liệu từ mới hoặc cổ điển

Với SharePoint Online, nếu bạn là người quản trị và muốn thay đổi trải nghiệm mặc định để cổ điển cho người dùng của bạn, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn Trung tâm quản trị và chọn SharePoint.

  Quản trị SharePoint

 2. Chọn Thiết đặt.

 3. Bên cạnh danh sách SharePoint và thư viện trải nghiệm, chọn một trong hai trải nghiệm cổ điển hoặc trải nghiệm mới (tự động phát hiện).

  Thiết đặt để có trải nghiệm danh sách và thư viện mặc định

Cho SharePoint Server 2019, người quản trị có thể tạo một site nhóm với trải nghiệm cổ điển hoặc hiện đại khi thiết lập tuyển tập trang.

 1. Trong SharePoint Trung tâm quản trị, hãy chọn tạo tuyển tập site.

 2. Tạo tuyển tập trang, và chọn site (cổ điển trải nghiệm) nhóm bên dưới mẫu.

 3. Tiếp tục để tạo và lưu tuyển tập trang.

Lưu ý: Mặc dù phần này tham chiếu đến danh sách và thư viện, nó cũng dùng để đặt trải nghiệm mặc định cho nội dung site.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×