Trang chiếu cái ở đâu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn quen tạo nền tảng cho các bản trình bày trong Dạng xem Trang chiếu Cái trong ứng dụng PowerPoint trên máy tính, bạn có thể nhận thấy rằng PowerPoint Online không có trang chiếu cái.

Nếu bạn có ứng dụng PowerPoint trên máy tính, dùng trang chiếu cái ở đó bạn có thể mở và tạo bản trình bày. Đây là cách thực hiện:

Trong PowerPoint Online, bấm Mở trong PowerPoint.

Mở bản trình bày của bạn trong ứng dụng PowerPoint trên máy tính

Để xem trợ giúp cách dùng các trang chiếu cái trên PC Windows hoặc Macintosh, hãy xem các nội dung sau:

Để nhận được các thông báo tính năng mới nhất cho Office Online, hãy đến Blog PowerPoint hoặc blog Office Online.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×