Trang chiếu cái ở đâu?

Nếu bạn đang sử dụng để tạo nền tảng cho các bản trình bày trong dạng xem trang chiếu cái trong ứng dụng PowerPoint trên máy tính, bạn có thể nhận thấy rằng PowerPoint cho web không có trang chiếu cái.

Nếu bạn có ứng dụng PowerPoint trên máy tính, dùng trang chiếu cái ở đó bạn có thể mở và tạo bản trình bày. Đây là cách thực hiện:

Trong PowerPoint cho web, bấm mở trong PowerPoint.

Mở bản trình bày của bạn trong ứng dụng PowerPoint trên máy tính

Để xem trợ giúp cách dùng các trang chiếu cái trên PC Windows hoặc Macintosh, hãy xem các nội dung sau:

Để nhận thông báo tính năng mới nhất cho Office dành cho web, hãy đi tới blog của PowerPoint hoặc blog Office Online.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×