Trang bỏ phiếu FindTime

Trang bỏ phiếu FindTime là nơi người tổ chức và người được mời bỏ phiếu trong thời gian cuộc họp được đề xuất.

Cách bỏ phiếu

Để bỏ phiếu cho thời gian cuộc họp được đề xuất:

 1. Mở trang bỏ phiếu:

  • Invitees: chọn chọn tùy chọn trong hộp thư mời gửi email bạn đã nhận.

  • Người tổ chức: chọn liên kết trực tiếp đến trang bỏ phiếu mà bạn đã nhận được khi gửi email mời hoặc đăng nhập tại https://findtime.Microsoft.com/ và dẫn hướng đến trang bỏ phiếu liên quan.

 2. Đăng nhập và chọn tên của bạn hoặc tên của người mà bạn đang bỏ phiếu.

 3. Cuộn đến lưới bỏ phiếu.

 4. Bỏ phiếu cho từng thời gian được đề xuất bằng cách chọn các tùy chọn sẵn sàng thích hợp:

  • Thích: thời gian họp của bạn được yêu thích.

  • : bạn đang sẵn dùng.

  • Không: bạn không sẵn dùng.

   Lưới bỏ phiếu

   Xem "Tìm hiểu về lưới phiếu bầu cử" bên dưới để biết một giải thích về tất cả các tính năng.

   Bạn có thể chọn Thêm tùy chọn để đề xuất thời gian mới, nếu cần thiết. Xem "gợi ý thời gian họp mới" bên dưới để biết thêm.

 5. Chọn gửi.

 6. Trên trang xác nhận, hãy chọn:

  • Thay đổi phiếu bầu của tôi để trở về trang bỏ phiếu và sửa đổi lựa chọn của bạn. Bạn có thể thay đổi bình chọn của bạn bất kỳ lúc nào trước khi cuộc họp được lên lịch.

  • Đăng ký vào phiếu của tôi để thêm dự kiến giữ trong lịch của bạn cho phiếu thuận lợi của bạn.

   Trang xác nhận bỏ phiếu

   Lưu ý: 

   • người dùngOffice 365 dành cho doanh nghiệp sẽ được nhắc đăng nhập. Sau khi đã đăng ký, Giữ sẽ tự động được thêm vào lịch của bạn cho tất cả phiếu bầu trong tương lai và lời mời.

    Những người dùng khác có thể đăng ký vào nguồn cấp ICSs cho lời mời riêng lẻ. Khi các phần này được cập nhật tùy thuộc vào máy khách lịch.

Tìm hiểu về lưới phiếu bầu cử

Lưới bỏ phiếu Hiển thị trạng thái hiện tại của cuộc bỏ phiếu bầu cử.

Lưới bỏ phiếu

 • Header: tiêu đề Hiển thị tên bạn đã đăng nhập. Nếu bạn đang bỏ phiếu cho một invitee khác, điều này cũng được chỉ rõ trong đầu trang. 

  Tiêu đề lưới biểu quyết
   

 • Bỏ phiếu trạng thái: phiếu Hiển thị của bạn cho mỗi lần họp. Các màu của khối bỏ phiếu là:

  • Màu lam: trước khi bỏ phiếu của bạn.

  • Màu xanh: nếu bạn bỏ phiếu thích hoặc .

  • Màu đỏ: nếu bạn bỏ phiếu không.
    

 • Làm thế nào khác đã được bỏ phiếu: Hiển thị ở bên phải.

  Các cử tri khác

  • Tên của người được mời bắt buộc được in đậm và các người được mời tùy chọn khôngđược in.

  • Màu xanh lá cây (với trái tim) cho biết thời gian ưu tiên của người được mời.

  • Màu lục (đồng bằng) cho biết người được mời có sẵn.

  • Màu đỏ cho biết người được mời không sẵn dùng.

  • Xám cho biết người được mời đã không bỏ phiếu.

  • Biểu tượng màu cam

   cho biết bạn đã đề xuất thời gian.

 • Tô sáng một người được mời: bạn có thể chọn một người được mời trong những người khác đã bỏ phiếu hoặc danh sách người được mời bên trên lưới để tô sáng tất cả phiếu bầu của họ.

  Được tô sáng trong người được mời

 • Trạng thái sẵndùng: nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp của mình, bạn có thể xem trạng thái sẵn sàng của mình và của lịch mà bất kỳ ai khác mà bạn có quyền truy nhập. FindTime truy xuất thông tin và hiển thị một trong ba trạng thái mỗi lần:

  • Biểu tượng miễn phí

   : Miễn phí

  • Biểu tượng dự kiến

   : Giữ dự kiến.

  • Biểu tượng bận

   Không khả dụng.

Lưu ý: Nếu khả năng sẵn sàng của bạn sẽ hiển thị, nhưng không, bạn có thể cần phải đăng nhập vào tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn.

Gợi ý thời gian cuộc họp mới

Nếu thời gian họp được đề xuất không phù hợp, bất kỳ ai bạn có thể đề xuất thời gian mới. Đề xuất thời gian:

 1. Trong lưới bỏ phiếu, chọn Thêm tùy chọn.

 2. Điền vào các trường.

  Thêm tùy chọn cuộc họp khác

 3. Thời gian được đề xuất sẽ hiển thị trong lưới bỏ phiếu.

  Thời gian được đề xuất
    Biểu tượng màu cam cho biết bạn đã đề xuất thời gian.

 4. Chọn Biểu tượng Xóa để xóa bỏ đề xuất của bạn.

Thay đổi chi tiết người được mời

Bạn có thể sửa đổi chi tiết của bất kỳ người được mời trong danh

sách người được mời : Danh sách người được mời

 • Chọn Biểu tượng bút chì đến:

  • Chỉnh sửa tên hiển thị của người được mời.

  • Thay đổi trạng thái của invitee từ bắt buộc đến tùy chọn hoặc ngược lại.

  • Xóa bỏ invitee.

 • Chọn Thêm mới... để thêm một invitee bổ sung. Họ sẽ nhận được thông báo email mời họ bỏ phiếu.

  Thêm người dự
   

  Mẹo: Chọn một người được mời để tô sáng phiếu bầu của họ trong lưới bỏ phiếu.

Hủy bỏ lời mời

Chỉ có người tổ chức có thể hủy bỏ lời mời. Họ có thể làm điều đó trên trang bỏ phiếu hoặc trong bảng điều khiển người tổ chức.

Để hủy bỏ lời mời trên trang bỏ phiếu:

 • Chọn hủy bỏ lời mời trên lưới phiếu bầu cử. 

  Hủy bỏ lời mời

Lập lịch cuộc họp theo cách thủ công

Người tổ chức có thể lên lịch cuộc họp theo cách thủ công vào bất kỳ lúc nào nếu không bật tính năng lập lịch tự động.

Nếu đã bật tính năng lập lịch tự động, người tổ chức cũng có thể lên lịch cuộc họp theo cách thủ công trước khi tất cả các người được bỏ phiếu hoặc trước khi lập lịch tự động được kích hoạt. Để tìm hiểu thêm, hãy xem cách lập lịch biểu định thời gian tự động hoạt động.

Lên lịch cuộc họp theo cách thủ công:

 • Chọn lịch biểu cho một thời gian phù hợp.

  Lên lịch lên trang bỏ phiếu

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×