Trang "Đã xảy ra sự cố" kèm theo lỗi ADDriverStoreAccessNonLocalException

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nhìn thấy lỗi này nếu của bạn bí danh chính tên giống như một hiện có khoản công ty hoặc trường học trong Office 365 hoặc Azure Active directory. Để giải quyết lỗi này, hãy thử bất kỳ các bước sau đây:

Đổi tên tài khoản của bạn thành nội dung khác

Thay đổi tên tài khoản của bạn có thể khắc phục vấn đề này.

 1. Đăng nhập vào trang của bạn thông tin tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Chọn quản lý như thế nào bạn đăng nhập đến Microsoft.

 3. Xem bên dưới phần biệt danh tài khoản .

  • Nếu bạn đã có một địa chỉ email cá nhân được liệt kê ở đó, bạn có thể bỏ qua bước này.

  • Nếu cơ quan hoặc trường học của bạn gửi email địa chỉ là cái duy nhất được liệt kê, hãy nhập địa chỉ email cá nhân của bạn hoặc nhận một mật khẩu mới từ Microsoft và chọn Thêm bí danh.

 4. Nếu địa chỉ email cá nhân của bạn không có (bí danh chính) được liệt kê bên cạnh đó, hãy chọn Hãy chính để đặt nó làm bí danh chính của bạn.

 5. Chọn loại bỏ bên cạnh địa chỉ email công việc để loại bỏ nó khỏi tài khoản của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện điều này, hãy đổi tên tài khoản cá nhân của bạn.

Đặt một trong các bí danh của bạn làm bí danh chính

Nếu bạn có nhiều hơn một biệt danh, hãy thử thiết đặt khác biệt danh là bí danh chính.

 1. Đăng nhập vào trang web tài khoản Microsoft và nhập bất kỳ thông tin bảo mật bổ sung cần thiết.

 2. Chọn thông tin của bạn.

 3. Chọn quản lý như thế nào bạn đăng nhập đến Microsoft.

 4. Chọn Hãy chính bên cạnh biệt danh bạn muốn đặt làm chính của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện điều này, hãy đến quản lý biệt danh trên tài khoản Microsoft của bạn.

Thêm một biệt danh tài khoản của bạn và làm cho nó bí danh chính

Nếu bạn có chỉ có một biệt danh hoặc khác biệt danh của bạn sẽ không hoạt động, hãy thử thêm bí danh khác vào tài khoản của bạn và làm cho nó bí danh chính.

Lưu ý: Bạn không thể thêm một biệt danh đã được liên kết với tài khoản Microsoft khác. Biệt danh không thể được dùng để chia sẻ thông tin giữa hai tài khoản Microsoft. Hiện có @hotmail.com, @live.com, @outlook.com, và địa chỉ @msn.com không thể thêm dưới dạng bí danh.

 1. Đăng nhập vào trang web tài khoản Microsoft và nhập bất kỳ thông tin bảo mật bổ sung cần thiết.

 2. Chọn thông tin của bạn.

 3. Chọn quản lý như thế nào bạn đăng nhập đến Microsoft.

 4. Chọn Thêm email hoặc Thêm số điện thoại.

 5. Hãy làm theo các hướng dẫn thiết lập và xác nhận bí danh mới của bạn. Nếu bạn đã chọn Thêm email, bạn có thể sử dụng một địa chỉ email mà bạn đã có, hoặc bạn có thể tạo một địa chỉ email Outlook.com mới.

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện điều này, hãy đến quản lý biệt danh trên tài khoản Microsoft của bạn.

Chủ đề liên quan

Các giải pháp hoặc giải pháp thay thế cho vấn đề gần đây trên Outlook.com

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×