Tra cứu các giá trị trong danh sách dữ liệu

Tra cứu các giá trị trong danh sách dữ liệu

Giả sử bạn muốn tra cứu số máy lẻ điện thoại của một nhân viên bằng số huy hiệu của họ hoặc tỷ lệ hoa hồng chính xác cho doanh số. Bạn tra cứu dữ liệu để tìm dữ liệu cụ thể trong danh sách một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời để tự động xác minh rằng bạn đang sử dụng đúng dữ liệu. Sau khi tra cứu dữ liệu, bạn có thể thực hiện tính toán hoặc hiển thị kết quả với giá trị trả về. Có nhiều cách để tra cứu giá trị trong danh sách dữ liệu và hiển thị kết quả.

Bạn muốn làm gì?

Tra cứu giá trị theo chiều dọc trong danh sách bằng so khớp chính xác

Tra cứu các giá trị dọc trong danh sách bằng cách dùng khớp gần đúng

Tra cứu các giá trị dọc trong danh sách chưa biết kích cỡ bằng cách dùng giá trị khớp chính xác

Tra cứu các giá trị ngang trong danh sách bằng cách dùng khớp chính xác

Tra cứu giá trị theo chiều ngang trong danh sách bằng so khớp tương đối

Tạo công thức tra cứu với Trình hướng dẫn Tra cứu (chỉ có trong Excel 2007)

Tra cứu giá trị theo chiều dọc trong danh sách bằng so khớp chính xác

Để thực hiện tác vụ này, bạn có thể dùng hàm VLOOKUP hoặc kết hợp các hàm INDEX và MATCH.

Ví dụ về VLOOKUP

Ví dụ 1 về VLOOKUP

Ví dụ 2 về VLOOKUP

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hàm VLOOKUP.

Ví dụ về INDEX và MATCH

Có thể sử dụng các hàm INDEX và MATCH thay cho hàm VLOOKUP

Nói một cách đơn giản, câu lệnh này có nghĩa là:

=INDEX(Tôi muốn giá trị trả về từ C2:C10 KHỚP với(Kale, nằm ở vị trí nào đó trong mảng B2:B10, nơi trả về giá trị đầu tiên tương ứng với Kale))

Công thức này tìm kiếm giá trị đầu tiên trong C2:C10 tương ứng với Kale (trong ô B7), rồi trả về giá trị trong ô C7 (100), là giá trị đầu tiên khớp với Kale.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hàm INDEXHàm MATCH.

Đỉnh Trang

Tra cứu giá trị theo chiều ngang trong danh sách bằng so khớp tương đối

Để thực hiện thao tác này, sử dụng hàm VLOOKUP.

Quan trọng:  Đảm bảo các giá trị trong hàng đầu tiên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ về công thức VLOOKUP tìm kiếm kết quả khớp tương đối

Trong ví dụ ở trên, VLOOKUP tìm kiếm tên xuất hiện đầu tiên của học viên đi muộn 6 lần trong phạm vi A2:B7. Không có mục nhập cho 6 lần đi muộn trong bảng, vì vậy, VLOOKUP tìm kiếm kết quả khớp cao nhất gần 6 và tìm thấy giá trị 5, ứng với tên Dave, do đó trả về Dave.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hàm VLOOKUP.

Đỉnh Trang

Tra cứu giá trị theo chiều dọc trong danh sách có kích cỡ không xác định bằng so khớp chính xác

Để thực hiện tác vụ này, sử dụng các hàm OFFSET và MATCH.

Lưu ý: Sử dụng phương pháp này khi dữ liệu của bạn nằm trong miền dữ liệu ngoài mà bạn làm mới hàng ngày. Bạn biết giá nằm ở cột B nhưng không biết có bao nhiêu hàng dữ liệu sẽ được máy chủ trả về, đồng thời, cột đầu tiên không được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Ví dụ về hàm OFFSET và MATCH

C1 là các ô phía trên bên trái của phạm vi (còn gọi là ô bắt đầu).

MATCH("Cam",C2:C7,0) tìm kiếm Cam trong phạm vi C2:C7. Bạn không nên đưa ô bắt đầu vào phạm vi.

1 là số lượng cột ở bên phải của ô bắt đầu, chính là nơi chứa giá trị trả về. Trong ví dụ của chúng tôi, giá trị trả về là từ cột D, Doanh số.

Đỉnh Trang

Tra cứu giá trị theo chiều ngang trong danh sách bằng so khớp chính xác

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm HLOOKUP. Xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ về công thức HLOOKUP tìm kiếm kết quả khớp chính xác

HLOOKUP tra cứu cột Doanh số và trả về giá trị từ hàng 5 trong phạm vi đã xác định.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hàm HLOOKUP.

Đỉnh Trang

Tra cứu các giá trị ngang trong danh sách bằng cách dùng khớp gần đúng

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HLOOKUP.

Quan trọng:  Đảm bảo các giá trị trong hàng đầu tiên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ về công thức HLOOKUP tìm kiếm kết quả khớp tương đối

Trong ví dụ trên, hàm HLOOKUP tìm kiếm giá trị 11000 ở hàng 3 trong phạm vi đã xác định. Hàm không tìm thấy 11000 nên tìm kiếm giá trị lớn nhất gần 11000 và trả về 10543.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hàm HLOOKUP.

Đỉnh Trang

Tạo công thức tra cứu với Trình hướng dẫn Tra cứu (chỉ có trong Excel 2007)

Lưu ý: Phần bổ trợ Trình hướng dẫn Tra cứu đã bị ngừng trong Excel 2010. Chức năng này đã được thay thế bằng trình hướng dẫn hàm và các Hàm tra cứu và tham chiếu (tham khảo) sẵn dùng.

Trong Excel 2007, Trình hướng dẫn Tra cứu tạo công thức tra cứu dựa trên dữ liệu trong trang tính có nhãn hàng và cột. Trình hướng dẫn Tra cứu giúp bạn tìm thấy các giá trị khác trong một hàng khi bạn biết giá trị trong một cột và ngược lại. Trình hướng dẫn Tra cứu sử dụng hàm INDEX và MATCH trong các công thức do trình hướng dẫn tạo ra.

  1. Bấm vào một ô trong phạm vi.

  2. Trên tab Công thức, trong nhóm Giải pháp, bấm vào Tra cứu.

  3. Nếu lệnh Tra cứu không có, bạn cần tải chương trình bổ trợ Trình hướng dẫn Tra cứu.

    Cách tải chương trình Phần bổ trợ Trình hướng dẫn Tra cứu

  4. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút Office , bấm vào Tùy chọn Excel, rồi bấm vào danh mục Phần bổ trợ.

  5. Trong hộp Quản lý, bấm vào Bổ trợ Excel, rồi bấm vào Truy nhập.

  6. Trong hộp thoại Bổ trợ sẵn dùng, chọn hộp kiểm kế bên Trình hướng dẫn Tra cứu, rồi bấm vào OK.

  7. Làm theo hướng dẫn trong trình hướng dẫn.

Đỉnh Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×