Trừ ngày tháng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy sự khác biệt giữa hai ngày, điều khiển định dạng kết quả, và mở rộng tính toán cho một danh sách ngày tháng. Ví dụ, bạn có thể nhanh chóng trừ một ngày từ một ngày hoặc tính toán thời gian thực hiện các mục trên một lịch biểu dự án.

Sử dụng dữ liệu mẫu được cung cấp và các thủ tục sau đây để tìm hiểu cách tính ngày trong lịch biểu dự án.

Sao chép dữ liệu mẫu

 1. Sao chép dữ liệu mẫu sau đây vào ô A1 trên một trang tính trống.

  Tác vụ

  Ngày bắt đầu

  Ngày kết thúc

  Khoảng thời gian

  Tạo kế hoạch dự án

  8/6 năm 2011

  9/20/11

  Giai đoạn 1

  21-9-11

  6/2/2012

  Giai đoạn 2

  6/3/2012

  10/12/2014

  Giai đoạn 3

  12/11/2014

  4/20/2017

 2. Nhấn LỆNH + C.

 3. Trong trang tính, hãy chọn ô A1, sau đó nhấn LỆNH + V.

Tính toán sự khác biệt trong ngày

Tính số ngày giữa hai ngày

 1. Chọn ô D2, đây là ô trống đầu tiên trong cột thời gian thực hiện.

 2. Nhập =C2-B2, và sau đó nhấn trở lại.

  Excel Hiển thị kết quả là số ngày giữa hai ngày (104).

 3. Chọn ô D2.

 4. Để sao chép công thức vào các hàng còn lại, hãy kéo núm điều khiển điền   Núm điều khiển điền .

  Excel sẽ điều chỉnh tham chiếu ô tự động để bao gồm các giá trị đúng cho mỗi hàng.

Tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày

 1. Chọn ô D2, đây là ô trống đầu tiên trong cột thời gian thực hiện.

  Nếu ô không trống, trên menu sửa , trỏ tới xóa, sau đó bấm tất cả.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong Excel cho Mac 2011, trên tab công thức , dưới hàm, hãy bấm Bộ dựng công thức.

   Tab Công thức, nhóm Hàm

  • Trong Excel 2016 cho Mac, trên tab công thức, hãy bấm Chèn hàm.

   Chèn hàm tùy chọn trên ruy-băng
 3. Trong hộp tìm kiếm Bộ dựng công thức , hãy nhập NETWORKDAYS.

 4. Trong danh sách xuất hiện, bấm đúp vào NETWORKDAYS.

 5. Bên dưới các đối số, bấm vào hộp kế bên vẹn, và sau đó trên trang tính, hãy chọn ô B2 (8/6/2011)

 6. Bên dưới các đối số, bấm vào hộp bên cạnh end_date, và sau đó trên trang tính, hãy chọn ô C2 (9/20/2011)

 7. Để trống hộp bên cạnh ngày lễ .

 8. Nhấn RETURN .

  Kết quả là 75 ngày làm việc, không kế toán cho ngày lễ.

 9. Chọn ô D2.

 10. Để sao chép công thức vào các hàng còn lại, hãy kéo núm điều khiển điền   Núm điều khiển điền .

  Excel sẽ điều chỉnh tham chiếu ô tự động để bao gồm các giá trị đúng cho mỗi hàng.

  Mẹo: Hãy xem hàm NETWORKDAYSNETWORKDAYS. Hàm INTL để tìm hiểu thêm về các công thức, bao gồm cách tài khoản cho ngày lễ.

Tính toán số tháng giữa hai ngày trong cùng một năm

Excel coi tháng như giá trị (1 đến 12), giúp bạn dễ dàng trừ một ngày trước từ một ngày theo cả hai ngày nằm trong cùng một năm. Dùng hàm MONTH để lấy giá trị tháng cho mỗi ngày, và sau đó tính toán sự khác biệt giữa các giá trị.

 1. Chọn ô D2, đây là ô trống đầu tiên trong cột thời gian thực hiện.

  Nếu ô không trống, trên menu sửa , trỏ tới xóa, sau đó bấm tất cả.

 2. Trong ô D2, nhập =MONTH(C2)-MONTH(B2), và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 3.

Tính toán số tháng giữa hai ngày trong năm khác nhau

Khi bạn cần phải tìm số tháng giữa ngày nằm trong năm khác nhau, bạn có thể dùng công thức xác định số năm giữa hai ngày, chuyển đổi điểm khác biệt trong năm thành tháng, và các tài khoản đó cho bất kỳ tháng bổ sung để lấy một kết quả chính xác. Dùng các hàm thángnăm để thực hiện tính toán này.

 1. Chọn ô D3.

  Nếu ô không trống, trên menu sửa , trỏ tới xóa, sau đó bấm tất cả.

 2. Trong ô D3, nhập =(YEAR(C3)-YEAR(B3))*12+MONTH(C3)-MONTH(B3), và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 9.

Tính toán số năm giữa hai ngày

Excel coi năm là giá trị. Dùng hàm YEAR để lấy giá trị năm cho mỗi ngày, và sau đó tính toán sự khác biệt giữa các giá trị.

 1. Chọn ô D4.

  Nếu ô không trống, trên menu sửa , trỏ tới xóa, sau đó bấm tất cả.

 2. Trong ô D4, nhập =YEAR(C4)-YEAR(B4) và rồi nhấn trở lại.

  Kết quả là 2.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thời gian subtract

Hiển thị ngày là ngày trong tuần

Chèn và định dạng ngày hiện tại và thời gian

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×