Trợ năng trong Sway for iPhone

Quan trọng: Vào giữa Tháng Mười Hai 2018, ứng dụng Sway dành cho iOS sẽ ngừng hoạt động. Nếu bạn đã tạo bất kỳ Sway nào trong ứng dụng dành cho iOS trước ngày này, bạn vẫn có thể mở và chỉnh sửa Sway đó trong sway.office.com hoặc Sway for Windows 10.

Sway hoạt động với các tính năng trợ năng của iPhone nên bất cứ ai cũng có thể tạo các báo cáo, bản trình bày, câu chuyện cá nhân và nhiều nội dung khác mang tính tương tác. Bạn cung cấp nội dung và Sway sẽ thực hiện những việc còn lại, đảm bảo rằng bố trí hoàn thiện của bạn sẽ có giao diện tuyệt đẹp trên hầu hết mọi thiết bị.

Mẹo: 

 • Chủ đề này sử dụng chữ viết tắt “VO” trong tổ hợp phím để nói đến phím Control và phím Option trên bàn phím bên ngoài được sử dụng với VoiceOver.

Trong chủ đề này

Khám phá giao diện người dùng Sway

Khi bạn khởi động ứng dụng Sway, mục Sway của tôi sẽ xuất hiện ở trên cùng. Dạng xem này sẽ liệt kê tất cả các Sway được liên kết với tài khoản bạn dùng để đăng nhập. Mục này bao gồm những Sway bạn đã tạo và bất kỳ Sway nào đã được chia sẻ với bạn.

Để bắt đầu một Sway mới, hãy chọn nút + (dấu cộng) trên thanh menu.

Khi bạn tạo hay chỉnh sửa Sway thì hai nút này sẽ nằm ở giữa thanh dẫn hướng trên cùng:

 • Sử dụng Chỉnh sửa để thêm nội dung vào thẻ trên dòng nội dung. Ở cuối màn hình, một hàng nút cho phép bạn thêm nội dung như phương tiện, ảnh từ camera, văn bản, tiêu đề và nhiều nội dung khác.

 • Sử dụng nút Xem trước để xem lại Sway của bạn. Tại đây, bạn có thể pha trộn thiết kế, thử các kiểu dẫn hướng khác nhau và thay đổi bảng phối màu. Bạn cũng có thể xóa Sway của mình bằng cách sử dụng nút ở góc dưới bên phải.

  Lưu ý: Để xóa Sway của bạn, hãy sử dụng nút ... (xem thêm) trong dạng xem Sway của tôi, ở góc dưới bên phải của Sway.

Sử dụng VoiceOver để bắt đầu trong Sway

VoiceOver có thể giúp bạn dẫn hướng và làm việc trong Sway dù bạn sử dụng động tác hay bàn phím bên ngoài. VoiceOver là bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iPhone. Để bật VoiceOver, bấm ba lần vào nút Trang đầu hoặc sử dụng Siri bằng cách nói “Hey Siri, start VoiceOver” (Chào Siri, hãy khởi động VoiceOver).

Sau đây là hai mẹo chính để duy trì định hướng trong Sway:

 • Khi bạn khởi động Sway, đầu đề ở trên đầu màn hình sẽ là Sway của tôi và khi bạn đưa ngón tay lên gần phần chính giữa, trên cùng của màn hình, bạn sẽ nghe thấy: “My Sways, Heading” (Đầu đề, Sway của tôi). Nếu bạn nghe thấy “My Sways, Back button” (Nút Quay lại, Sway của tôi) thì dạng xem Xem trước hoặc Chỉnh sửa đang hoạt động và con trỏ VoiceOver nằm trên nút Sway của tôi.

 • Khi bạn chỉnh sửa, để tìm lệnh sẵn dùng, hãy vuốt lên hoặc xuống. Nếu bạn đang sử dụng bàn phím, hãy nhấn vào VO+Mũi tên xuống. VoiceOver sẽ liệt kê các tùy chọn cho ngữ cảnh hiện tại, tùy theo loại được chọn. Khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, hãy nhấn đúp hoặc nhấn VO+Phím cách trên bàn phím.

Đăng nhập

Nếu bạn chưa đăng nhập, khi khởi động Sway, bạn sẽ nghe thấy “Sign in to start” (Đăng nhập để bắt đầu). Để đăng nhập:

 1. Để kích hoạt nút Đăng nhập để bắt đầu, hãy dẫn hướng qua các màn hình Chào mừng đến với phần bắt đầu cho đến khi đi đến màn hình cuối cùng. Vuốt sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Get Started, button" (Nút Bắt đầu), rồi nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để mở hộp thoại Đăng nhập. Con trỏ VoiceOver nằm trên nút Hủy bỏ ở góc trên bên trái.

 2. Vuốt sang phải hoặc nhấn VO+Mũi tên phải liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy “What email address or phone number would you like to use to sign in to Sway?” (Bạn muốn sử dụng địa chỉ email hay số điện thoại nào để đăng nhập vào Sway?), rồi “Type your email address or phone number, Text field, Required” (Trường văn bản, bắt buộc nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại).

 3. Nhấn đúp để đặt điểm chèn vào trong hộp văn bản, rồi nhập thông tin tài khoản của bạn.

 4. Để chuyển sang bước tiếp theo:

  • Trên màn hình, trượt xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Next button” (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp.

  • Với bàn phím, nhấn VO+Phím cách+Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy “Next button” (Nút Tiếp theo), rồi nhấn VO+Phím cách. Thao tác này sẽ mở hộp thoại đăng nhập cho tài khoản của bạn.

 5. Hãy nhập thông tin đăng nhập của bạn theo hướng dẫn trên màn hình. Khi hoàn tất, Sway sẽ mở ở dạng xem Sway của tôi.

Mở Sway hiện có

 1. Trong Sway của tôi, vuốt sang phải hoặc vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của Sway bạn muốn. Trên bàn phím, nhấn VO+Mũi tên phải liên tiếp.

 2. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình hoặc trên bàn phím, nhấn VO+Phím cách. Sway sẽ mở ra trong cửa sổ Xem trước và con trỏ VoiceOver sẽ nằm trên thẻ đầu tiên trong Sway.

 3. Để xem trước Sway này, hãy trượt ngón tay của bạn sang trái hoặc phải hay nhấn VO+Mũi tên phải liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy “Preview, button” (Nút Xem trước), rồi nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình.

Bắt đầu Sway mới

 1. Trong Sway của tôi, trượt ngón tay của bạn xuống hoặc vuốt ngón tay của bạn sang phải cho đến khi nghe thấy “Add, button” (Nút Thêm). Trên bàn phím, nhấn VO+Mũi tên phải liên tiếp.

 2. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình hoặc nhấn VO+Phím cách trên bàn phím. Trong dòng nội dung sẽ xuất hiện một thẻ tiêu đề trống mới, sau đó là một hàng nút để thêm nội dung.

Sử dụng VoiceOver để thêm nội dung vào Sway mới

 1. Trong dạng xem Chỉnh sửa, di chuyển ngón tay của bạn đến thẻ đầu tiên trong dòng nội dung. Hoặc nếu bạn đang sử dụng bàn phím, hãy nhấn VO+Mũi tên phải liên tiếp cho đến khi nghe thấy: “Title without background image” (Tiêu đề không có hình ảnh nền).

 2. Để thêm một hình ảnh sẽ xuất hiện đằng sau tiêu đề, hãy trượt nhanh lên liên tiếp hoặc nếu bạn đang sử dụng bàn phím ngoài, nhấn VO+Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Replace the image” (Thay thế hình ảnh). Sau đó, nhấn đúp vào vị trí bất kỳ. Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại nơi bạn có thể chọn Từ thư viện hoặc Chụp ảnh. (Trước tiên, có thể bạn cần cấp cho Sway quyền truy nhập vào Ảnh trong cài đặt.)

 3. Để thêm tiêu đề, trước tiên hãy đảm bảo thẻ tiêu đề được chọn (trượt ngón tay của bạn xuống trên màn hình), rồi nhấn đúp hoặc nhấn VO+Phím cách trên bàn phím. Điểm chèn sẽ nằm trong vùng văn bản. Nhập nội dung tiêu đề.

 4. Để thêm nội dung khác, hãy sử dụng các nút bên dưới thẻ tiêu đề.

Sử dụng Dạng xem trợ năng

Mẹo: Tùy chọn Dạng xem trợ năng được bật theo mặc định nếu bạn khởi động ứng dụng khi đã bật VoiceOver.

Khi xem trước Sway của mình, bạn có thể bật Dạng xem trợ năng. Dạng xem trợ năng sẽ hiển thị công việc của bạn với ít ảnh động hơn, kiểu độ tương phản cao để đọc dễ dàng hơn và bố trí được tối ưu hóa cho VoiceOver. Điều này chỉ ảnh hưởng đến dạng xem của bạn trong ứng dụng này, không ảnh hưởng đến thiết kế và bố trí của Sway khi được xem trên các thiết bị hay ứng dụng khác.

Bật Dạng xem trợ năng

Để xem trước tất cả các Sway của bạn ở Dạng xem trợ năng:

 1. Dẫn hướng đến hộp thoại Tùy chọn trong Sway của tôi.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Accessibility View” (Dạng xem trợ năng), rồi nhấn đúp để chọn.

 3. Tiếp tục vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Accessibility view, Switch button” (Nút Bật/tắt Dạng xem trợ năng), rồi nhấn đúp để bật cài đặt.

Nếu bạn không bật tùy chọn dạng xem trợ năng trong hộp thoại Tùy chọn, bạn vẫn có thể xem trước các Sway cụ thể trong dạng xem trợ năng. Ở chế độ Xem trước, liên kết Dạng xem trợ năng là vùng giới hạn bị ẩn khỏi dạng xem.

Để hiển thị liên kết:

 • Nếu sử dụng bàn phím ngoài, nhấn VO+Mũi tên trái hoặc VO+Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy “Accessibility link” (Liên kết trợ năng), rồi nhấn VO+Phím cách. Sway của bạn sẽ mở trong Dạng xem trợ năng ở một cửa sổ trình duyệt mới.

 • Nếu bạn đang sử dụng động tác, hãy di chuyển tiêu điểm đến Sway. Bạn sẽ nghe thấy tiêu đề Sway. Vuốt sang trái hoặc phải liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy “Accessibility view” (Dạng xem trợ năng). Nhấn đúp. Sway của bạn mở ở Dạng xem trợ năng trong một cửa sổ trình duyệt mới.

Các mẹo để làm việc ở Dạng xem trợ năng

Sau đây là một số mẹo để sử dụng Dạng xem trợ năng:

 • Để dẫn hướng qua mọi tùy chọn có thể chọn, hãy nhấn liên tiếp VO+Mũi tên trái hoặc VO+Mũi tên phải trên bàn phím đến tùy chọn mình muốn. Hoặc bạn có thể trượt nhanh sang trái hoặc phải.

 • Để thu phóng hình ảnh đã chọn trong Sway hiện tại, nhấn Phím cách trên bàn phím.

 • Để đóng hình ảnh và quay lại Sway, nhấn phím Esc.

Thoát khỏi Dạng xem trợ năng

 1. Vuốt ngón tay của bạn sang trái hoặc nhấn VO+Mũi tên phải hay VO+Mũi tên trái liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy: “More options” (Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp.

 2. Di chuyển đến Thoát Dạng xem trợ năng, rồi nhấn đúp hoặc nhấn vào VO+Phím cách.

 3. Để quay lại chỉnh sửa, hãy trở về ứng dụng Sway:

  • Nhấn đúp vào nút Trang đầu để sử dụng Bộ chuyển đổi ứng dụng.

  • Trượt ngón tay của bạn hoặc nhấn VO+Mũi tên trái hoặc VO+Mũi tên phải liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy “Back to Sway” (Quay lại Sway), rồi nhấn đúp hoặc nhấn VO+Phím cách trên bàn phím.

Giúp hình ảnh và video trở nên dễ truy nhập với văn bản thay thế

Để giúp hình ảnh và video trở nên dễ truy nhập với những người sử dụng bộ đọc màn hình, bạn có thể thêm văn bản thay thế.

 1. Trong dạng xem Chỉnh sửa của Sway, mở thẻ hình ảnh hoặc video, nhấn vào trường “Văn bản thay thế”.

 2. Thêm nội dung mô tả.

Tạo liên kết dễ đọc

Để giúp các liên kết trở nên dễ truy nhập với tất cả người dùng, bạn có thể thêm văn bản hiển thị.

 1. Trong dạng xem Chỉnh sửa của Sway, mở thẻ chứa liên kết, nhấn vào nút liên kết phía trên bàn phím (nút bên trái).

 2. Thêm nội dung mô tả vào trường “Văn bản hiển thị”.

Gửi phản hồi cho chúng tôi

Sway đang phát triển và nhóm Sway sẽ không ngừng nỗ lực tạo ra trải nghiệm tuyệt vời, dễ dàng truy nhập. Vui lòng cho chúng tôi biết tính năng trợ năng nào quan trọng nhất đối với bạn. Để gửi phản hồi, hãy truy nhập Diễn đàn User Voice về Sway.

Hoặc làm theo các bước sau để gửi email cho chúng tôi:

 1. Trong mục Sway của tôi, vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy “Options, Button” (Nút Tùy chọn), rồi nhấn đúp.

 2. Trượt ngón tay xuống hoặc nhấn VO+Mũi tên phải liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy “Send feedback, Button” (Nút Gửi phản hồi). Nhấn đúp.

 3. Trong hộp thoại Giúp chúng tôi cải thiện, trượt cho đến khi bạn nghe thấy “OK button” (Nút OK) hoặc nhấn VO+Mũi tên trái hoặc VO+Mũi tên phải. Sau đó, nhấn đúp hoặc nhấn VO+Phím cách trên bàn phím. Thư email sẽ mở ra, với địa chỉ gửi đến là nhóm Sway tại Microsoft.

 4. Nhập thông điệp và gửi. Vui lòng bao gồm từ “trợ năng” trong phản hồi của bạn.

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×