Trợ năng trong Sway for iPad

Quan trọng: Vào giữa Tháng Mười Hai 2018, ứng dụng Sway dành cho iOS sẽ ngừng hoạt động. Nếu bạn đã tạo bất kỳ Sway nào trong ứng dụng dành cho iOS trước ngày này, bạn vẫn có thể mở và chỉnh sửa Sway đó trong sway.office.com hoặc Sway for Windows 10.

Sway hoạt động với các tính năng trợ năng của iPad nên bạn có thể tạo ra các báo cáo, bản trình bày, những câu chuyện riêng mang tính tương tác và nhiều nội dung khác. Bạn cung cấp nội dung và Sway sẽ lo phần còn lại, đảm bảo rằng bố trí hoàn thiện của bạn sẽ hiển thị đẹp trên hầu hết mọi thiết bị. Các tính năng trợ năng trong Sway sẽ giúp thêm nhiều người, ở mọi khả năng, có thể sử dụng Sway để tạo các nội dung. Chúng còn giúp đảm bảo có thêm nhiều người có thể đọc và thưởng thức nội dung hoàn thiện này.

Để tìm hiểu những cách đặt tùy chọn trợ năng khác, hãy tham khảo mục Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Office 365.

Trong chủ đề này

Khám phá giao diện người dùng Sway

Khi bạn khởi động ứng dụng Sway, mục Sway của tôi sẽ xuất hiện ở trên đầu. Dạng xem này sẽ liệt kê tất cả các Sway liên kết với tài khoản bạn dùng để đăng nhập.

Để bắt đầu một Sway mới, hãy chọn nút + (dấu cộng) trên thanh menu.

Khi bạn tạo hay chỉnh sửa một Sway thì hai nút này sẽ nằm ở giữa thanh dẫn hướng trên cùng:

 • Chỉnh sửa. Để thêm nội dung vào thẻ trên dòng nội dung, hãy sử dụng nút Chỉnh sửa. Bạn sẽ tìm thấy các nút để thêm nội dung, chẳng hạn như đa phương tiện, ảnh, văn bản và tiêu đề bên dưới dòng nội dung.

 • Xem trước. Để xem lại Sway của bạn, hãy sử dụng nút Xem trước. Trong Xem trước, bạn có thể pha trộn thiết kế, thử các kiểu dẫn hướng khác và thay đổi bảng phối màu.

Mẹo:  Để xóa Sway của bạn, hãy sử dụng nút ... (xem thêm) trong dạng xem Sway của tôi, ở góc dưới bên phải của Sway.

Sử dụng VoiceOver để bắt đầu trong Sway

VoiceOver có thể giúp bạn dẫn hướng và làm việc trong Sway, dù bạn sử dụng động tác hay bàn phím bên ngoài.

Các quy trình trong chủ đề này giả định rằng Dẫn hướng nhanh đã tắt. Để tắt Dẫn hướng nhanh, hãy nhấn phím Mũi tên trái và Mũi tên phải đồng thời.

Chủ đề này sử dụng từ viết tắt “VO” để nói đến các phím VoiceOver, chẳng hạn như phím Control và phím Option.

Sau đây là những mẹo chính để duy trì định hướng trong Sway:

 • Khi bạn khởi động Sway, đầu đề ở trên đầu màn hình sẽ là Sway của tôi. Khi bạn đưa ngón tay lên gần phần chính giữa, trên cùng của màn hình, bạn sẽ nghe thấy: “My Sways, Heading” (Đầu đề Sway của tôi). Nếu bạn nghe thấy: “My Sways, Button” (Nút Sway của tôi) thì dạng xem Xem trước hoặc Chỉnh sửa đều đang hoạt động và con trỏ VoiceOver nằm trên nút Sway của tôi ở góc trên bên trái.

 • Khi bạn chỉnh sửa, hãy vuốt lên hoặc xuống để tìm lệnh sẵn dùng. Nếu bạn đang sử dụng bàn phím, hãy nhấn vào VO+Mũi tên xuống. VoiceOver sẽ liệt kê các tùy chọn cho ngữ cảnh hiện tại, tùy theo loại được chọn. Khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, hãy nhấn đúp vào đó.

Đăng nhập

Nếu bạn chưa đăng nhập khi khởi động Sway, bạn sẽ nghe thấy: “Sign in to start” (Đăng nhập để bắt đầu). Để đăng nhập:

 1. Để kích hoạt nút Đăng nhập để bắt đầu, hãy dẫn hướng qua các màn hình Chào mừng đến với phần bắt đầu cho đến khi đi đến màn hình cuối cùng. Vuốt sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Get started, button" (Nút Bắt đầu), rồi nhấn đúp để mở hộp thoại Đăng nhập. Con trỏ VoiceOver nằm trên nút Hủy bỏ ở góc trên bên trái.

 2. Trượt sang phải hoặc nhấn VO+Mũi tên phải liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy: “What email address or phone number would you like to use to sign in to Sway?” (Bạn muốn sử dụng địa chỉ email hay số điện thoại nào để đăng nhập vào Sway?)

 3. Nhấn đúp để đặt điểm chèn vào trong hộp văn bản, nhập thông tin tài khoản của bạn, rồi nhấn vào Trở về. Thao tác này sẽ hiển thị hộp thoại đăng nhập vào tài khoản của bạn.

 4. Hãy nhập thông tin đăng nhập của bạn theo hướng dẫn trên màn hình. Khi hoàn tất, Sway sẽ mở ở dạng xem Sway của tôi.

Mở Sway hiện có

 1. Trong Sway của tôi, vuốt ngón tay sang phải hoặc nhấn VO+Mũi tên phải liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy tên Sway mình muốn.

 2. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình. Sway sẽ mở ra trong cửa sổ Chỉnh sửa và con trỏ VoiceOver sẽ nằm trên thẻ đầu tiên trong dạng xem.

 3. Để xem trước Sway này, hãy trượt nhanh sang phải hoặc nhấn VO+Mũi tên phải liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy “Preview, Button” (Nút Xem trước), rồi nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình.

Bắt đầu một Sway mới

 1. Trong Sway của tôi, vuốt ngón tay sang phải hoặc nhấn VO+Mũi tên phải liên tiếp cho đến khi nghe thấy: “Add, button” (Nút Thêm).

 2. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình. Trong dòng nội dung sẽ xuất hiện một thẻ tiêu đề trống, mới, sau đó là một hàng nút để thêm nội dung.

Sử dụng VoiceOver để thêm nội dung vào Sway mới

 1. Trong dạng xem Chỉnh sửa, hãy di chuyển ngón tay của bạn đến thẻ đầu tiên trong dòng nội dung. Hoặc nếu bạn đang sử dụng bàn phím, hãy nhấn VO+Mũi tên phải liên tiếp cho đến khi nghe thấy: “Title without background image” (Tiêu đề không có hình ảnh nền).

 2. Để thêm ảnh vào phía sau tiêu đề, hãy trượt nhanh liên tiếp lên trên. Hoặc nhấn VO+Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Replace the image” (Thay thế hình ảnh này). Sau đó, nhấn đúp vào vị trí bất kỳ. Một hộp thoại sẽ mở ra và bạn có thể chọn Từ thư viện hoặc Chụp ảnh.

 3. Để duyệt ảnh, hãy vuốt sang trái, sang phải hoặc nhấn VO+Mũi tên trái hoặc VO+Mũi tên phải. Khi tìm thấy ảnh bạn muốn, hãy nhấn đúp hoặc nhấn VO+Phím cách. Ảnh sẽ được chèn vào làm ảnh nền cho thẻ tiêu đề .

 4. Để thêm tiêu đề, hãy đảm bảo bạn đã chọn thẻ tiêu đề, rồi nhấn ba lần. Điểm chèn sẽ xuất hiện trong vùng văn bản. Nhập nội dung tiêu đề.

 5. Để thêm nội dung khác, hãy sử dụng các nút bên dưới thẻ tiêu đề.

Sử dụng Dạng xem trợ năng

Khi xem trước Sway của mình, bạn có thể bật Dạng xem trợ năng. Dạng xem trợ năng sẽ cho phép bạn xem các Sway với ít ảnh động hơn, kiểu độ tương phản cao và bố trí màn hình được tối ưu hóa cho VoiceOver. Dạng xem trợ năng chỉ được áp dụng cho Sway trong ứng dụng này. Dạng xem không ảnh hưởng đến thiết kế và bố trí của Sway khi được xem trên các thiết bị hay ứng dụng khác.

Bật Dạng xem trợ năng

Mẹo: Nếu VoiceOver bật khi bạn khởi động Sway thì Dạng xem trợ năng sẽ bật theo mặc định.

Khi xem trước Sway của mình, bạn có thể bật Dạng xem trợ năng, dạng xem này sẽ hiển thị nội dung của bạn với ít ảnh động hơn, kiểu độ tương phản cao và bố trí được tối ưu hóa cho VoiceOver.

Để xem trước các Sway của bạn ở Dạng xem trợ năng:

 1. Đi đến hộp thoại Tùy chọn trong Sway của tôi.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Accessibility view" (Dạng xem trợ năng), rồi nhấn đúp để chọn.

 3. Tiếp tục vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Accessibility view, switch button" (Nút bật/tắt dạng xem trợ năng), rồi nhấn đúp để bật cài đặt.

Nếu Dạng xem trợ năng tắt, bạn vẫn có thể xem trước các Sway cụ thể ở dạng xem trợ năng. Ở chế độ Xem trước, liên kết Dạng xem trợ năng là vùng giới hạn bị ẩn khỏi dạng xem.

Để hiển thị liên kết Dạng xem trợ năng:

 • Sử dụng bàn phím ngoài, nhấn VO+Mũi tên trái cho đến khi bạn nghe thấy: “Accessibility link” (Liên kết trợ năng), rồi nhấn VO+Phím cách. Sway của bạn sẽ mở trong một cửa sổ trình duyệt mới ở Dạng xem trợ năng.

 • Nếu bạn đang sử dụng động tác, hãy nhấn Sway. Bạn sẽ nghe thấy tiêu đề Sway của mình. Vuốt sang trái liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy: “Accessibility view” (Dạng xem trợ năng). Nhấn đúp. Sway của bạn mở ở Dạng xem trợ năng trong một cửa sổ trình duyệt mới.

Các mẹo để làm việc ở Dạng xem trợ năng

Sau đây là các mẹo để làm việc ở Dạng xem trợ năng:

 • Để dẫn hướng thông qua các tùy chọn có thể chọn, hãy nhấn liên tiếp VO+Mũi tên trái hoặc VO+Mũi tên phải trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn.

 • Để thu phóng hình ảnh đã chọn trong Sway hiện tại, hãy nhấn Phím cách trên bàn phím.

 • Để đóng hình ảnh và quay lại Sway, hãy nhấn Esc.

Thoát khỏi Dạng xem trợ năng

 1. Vuốt sang trái hoặc nhấn VO+Mũi tên phải hoặc VO+Mũi tên trái liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy: “More options” (Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp.

 2. Di chuyển đến Thoát Dạng xem trợ năng, rồi nhấn đúp hoặc nhấn vào VO+Phím cách.

 3. Để quay lại chỉnh sửa, hãy trở về ứng dụng Sway. Bấm đúp vào nút Trang đầu để mở Bộ chuyển đổi Ứng dụng hoặc nhấn Command+Tab.

Giúp hình ảnh và video trở nên dễ truy nhập với Văn bản thay thế

Để giúp hình ảnh và video trở nên dễ truy nhập với những người sử dụng bộ đọc màn hình, bạn có thể thêm văn bản thay thế.

 1. Trong dạng xem Chỉnh sửa của Sway, hãy mở ảnh hoặc thẻ video.

 2. Nhấn vào trường văn bản Văn bản thay thế, rồi nhập nội dung mô tả.

Giúp liên kết dễ đọc hơn

Để giúp các liên kết trở nên dễ truy nhập với tất cả người dùng, bạn có thể thêm văn bản hiển thị.

 1. Trong dạng xem Chỉnh sửa của Sway, hãy mở một thẻ chứa liên kết

 2. Nhấn vào nút Liên kết ở bên trên bàn phím, rồi nhập nội dung mô tả vào trường Văn bản hiển thị.

Gửi phản hồi cho chúng tôi

Sway đang phát triển và nhóm Sway sẽ không ngừng nỗ lực tạo ra trải nghiệm tuyệt vời, dễ dàng truy nhập.

Vui lòng cho chúng tôi biết tính năng trợ năng nào quan trọng nhất đối với bạn. Để gửi phản hồi, hãy truy nhập website Sway User Voice. Hoặc làm theo các bước sau để gửi email cho chúng tôi:

 1. Trong mục Sway của tôi, vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: “Options, Button” (Nút Tùy chọn), rồi nhấn đúp.

 2. Vuốt sang phải hoặc nhấn VO+Mũi tên phải liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy: “Send feedback, Button” (Nút Gửi phản hồi). Nhấn đúp.

 3. Trong hộp thoại Giúp chúng tôi cải thiện, chọn OK. Thư email sẽ mở ra, với địa chỉ gửi đến là nhóm Sway tại Microsoft.

 4. Nhập và gửi thư của bạn. Để giúp chúng tôi dễ dàng tìm được thư, bạn vui lòng đưa từ Trợ năng vào trong phản hồi.

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×