Trợ giúp về Quản trị Trung tâm SharePoint Server 2016

Quản trị Trung tâm trong SharePoint Server 2016 là nơi bạn truy nhập để thực hiện các tác vụ quản trị từ một vị trí trung tâm. Các tác vụ bạn có thể thực hiện trong Quản trị Trung tâm được sắp xếp thành mười phần:

  • Quản lý ứng dụng Quản lý ứng dụng web, tuyển tập site, ứng dụng dịch vụ và cơ sở dữ liệu của bạn.

  • Cài đặt Hệ thống Quản lý máy chủ và các dịch vụ trong cụm máy chủ của bạn, chuyển đổi vai trò máy chủ, đặt cấu hình cho cài đặt thông báo và các tính năng cụm máy chủ.

  • Giám sát Xem lại các sự cố và quy tắc, theo dõi công việc hẹn giờ của bạn và xem báo cáo quản trị.

  • Sao lưu và Khôi phục Quản lý bản sao lưu và khôi phục cho cụm máy chủ của bạn, thực hiện phục hồi dữ liệu.

  • Bảo mật Quản lý người dùng, tài khoản dịch vụ, nhà cung cấp xác thực, độ tin cậy và chính sách quản lý quyền thông tin.

  • Nâng cấp và Di chuyển Quản lý giấy phép cụm máy chủ của bạn, bật các tính năng và xem lại trạng thái cài đặt cũng như nâng cấp của bạn.

  • Thiết đặt Ứng dụng Chung Quản lý cài đặt cho các ứng dụng trong cụm máy chủ của bạn, chẳng hạn như InfoPath Forms Services, SharePoint Designer, Tìm kiếm và Triển khai Nội dung.

  • Ứng dụng Mua ứng dụng từ Office Store, gán giấy phép ứng dụng, quản lý danh mục ứng dụng và quyền.

  • Office 365 Kết nối cụm máy chủ SharePoint Server của bạn với các dịch vụ Office 365.

  • Trình hướng dẫn Cấu hình Cho chạy Trình hướng dẫn Cấu hình Cụm máy chủ

Dưới đây là một số tài nguyên có thể giúp bạn quản lý triển khai SharePoint Server 2016 của mình:

Tổng quan về MinRole

Đặt cấu hình cho SharePoint Server 2016

Kết hợp cho SharePoint Server 2016

Windows PowerShell for SharePoint Server 2016

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×