Trợ giúp Power Pivot

Power Pivot cung cấp các tính năng tạo mô hình dữ liệu nâng cao trong Microsoft Excel. Dùng các tài nguyên dưới đây để tìm hiểu về cách bạn có thể dùng Power Pivot để giúp bạn có được thông tin phân tích mới vào trong dữ liệu của bạn.

Bắt đầu

Tính năng Đối tác

Hướng dẫn về Mô hình Dữ liệu và Trực quan hóa

Power Pivot Video

Tìm hiểu Mô hình Dữ liệu Power Pivot

Thêm Dữ liệu

Làm việc với các Mối quan hệ

Làm việc với Cấu trúc phân cấp

Làm việc với Phối cảnh

Làm việc với các Phép tính và DAX

Làm việc với Ngày và Thời gian

Làm việc với Power View

Chia sẻ sổ làm việc của bạn

Lỗi và Thông báo

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×