Trợ giúp Phiên bản 2 Skype Room Systems

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Skype Room Systems Phiên bản 2 cung cấp một hoàn thành Skype for Business cuộc họp trải nghiệm mang lại HD video, âm thanh và chia sẻ nội dung cho các cuộc họp về kích cỡ tất cả, từ khu vực nhỏ huddle để phòng hội thảo lớn.

Bạn muốn làm gì?

Cửa sổ bảng điều khiển Skype Room Systems

Bảng điều khiển màn hình cảm ứng trên bảng hội thảo là trái tim mọi cuộc họp trong phòng họp. Điều khiển tự động đánh thức lên khi nó phát hiện di chuyển lên trước đó. Trên màn hình, bạn có thể thấy mọi thứ năm, bạn có thể làm:

 • Gia nhập một Skype for Business cuộc họp prescheduled qua Outlook, nơi người tổ chức thêm phòng họp là vị trí của cuộc họp.

 • Ngay lập tức bắt đầu một cuộc họp Skype for Business mới bằng cách chạm vào nút Cuộc họp mới .

 • Thực hiện cuộc gọi điện thoại thông qua Bàn phím số, bằng cách dùng PSTN gọi tích hợp vào Skype for Business.

 • Dự án máy tính xách tay của bạn trên trước phòng màn hình, bằng cách kết nối cáp HDMI được kết nối đến bảng điều khiển, và chạm vào nút trình bày .

 • Mời phòng để dễ dàng thực hiện bất kỳ cuộc họp một Skype for Business cuộc họp, ngay lập tức chiếu lên màn hình trong phòng và chia sẻ với những người dự từ xa.

Khi bạn đang trong cuộc họp, bạn sẽ thấy các nút quen thuộc Skype for Business cho video, micrô, chia sẻ nội dung, và kết thúc cuộc gọi.

Điều khiển cuộc họp

Ở phía trên cùng của cửa sổ cuộc họp, bạn sẽ nhìn thấy tab người dự, hội thoại, và nội dung . Gõ nhẹ vào những người để Thêm người dự cuộc họp, bắt đầu hoặc gia nhập hội thoại IM, hoặc chia sẻ và quản lý nội dung.

Tab cuộc họp

Gia nhập cuộc họp đã lên lịch
 • Tìm của bạn Skype for Business cuộc họp lát xếp trên bảng điều khiển màn hình cảm ứng, rồi gõ nhẹ gia nhập.

  Gia nhập cuộc họp đã lên lịch

  Mẹo: Cuộc họp hiện tại được hiển thị trong một lát xếp màu lam. Cuộc họp sắp tới được hiển thị trong một lát xếp màu xám. Lát xếp cuộc họp cuối cùng sẽ duy trì trên màn hình 5 phút sau khi kết thúc cuộc gọi để cho phép bạn dễ dàng nối lại.

  Lưu ý: Nếu cuộc họp đã lên lịch Skype for Business của bạn sẽ không xuất hiện trên bảng điều khiển (hoặc nếu lát xếp cuộc họp Hiển thị ... thay vì gia nhập), bạn sẽ cần phải mời Skype Room Systems phòng.

Gia nhập cuộc họp đã lên lịch khi lát xếp không được hiển thị trên bảng điều khiển
 1. Trên máy tính xách tay hoặc thiết bị khác, gia nhập cuộc họp đã lên lịch đã Skype for Business .

 2. Từ thiết bị của bạn, gõ nhẹ Mời thêm người để mời phòng. (Tên phòng nằm trên bảng điều khiển.) Chọn phòng, sau đó bấm OK.

 3. Trên bảng điều khiển màn hình cảm ứng, gõ nhẹ chấp nhận để trả lời cuộc gọi.

Bạn có thể bắt đầu một cuộc họp mới từ bảng điều khiển màn hình cảm ứng trong phòng họp của bạn.

 1. Trên bảng điều khiển màn hình cảm ứng, gõ nhẹ vào Cuộc họp mới.

  Nút cuộc họp mới
 2. Trong hộp Tìm người nào đó hoặc quay số , cuộn qua danh bạ hoặc sử dụng Hiển thị bàn phím để nhập tên của những người bạn muốn mời, và sau đó gõ nhẹ mời.

 3. Khi tên của người đó xuất hiện, hãy chọn để thêm nó vào danh sách người được mời. Lặp lại cho mỗi người dự.

 4. Sau khi tất cả những người dự mà bạn muốn mời đều trong danh sách người dự , hãy chọn mời. Cuộc gọi của bạn sẽ bắt đầu tự động.

Bất kỳ ai đang tham gia vào Skype for Business cuộc họp từ thiết bị cá nhân của họ có thể chia sẻ nội dung với những người dự cuộc họp.

Chia sẻ bản trình bày PowerPoint
 1. Trên thiết bị cá nhân của bạn, gõ nhẹ vào trình bày.

 2. Chọn trình bày tệp PowerPoint.

 3. Trong File Explorer, chọn tệp PowerPoint mà bạn muốn trình bày, sau đó chọn mở.

  Tệp PowerPoint của bạn tải lên và hiển thị. Nó cũng được thêm vào danh sách Nội dung có thể trình bày trên tab bảng điều khiển v2 Skype Room Systems, nội dung sau vào danh sách Quản lý nội dung trong máy khách Skype for Business của tất cả người dự.

Chia sẻ một cửa sổ chương trình
 1. Trên thiết bị cá nhân của bạn, gõ nhẹ vào trình bày.

 2. Gõ nhẹ vào trình bày các chương trình.

 3. Chọn cửa sổ chương trình mà bạn muốn chia sẻ.

Chia sẻ màn hình máy tính của bạn với những người dự trong một đã lên lịch họp Skype for Business
 1. Gia nhập cuộc họp của bạn.

 2. Trên thiết bị cá nhân của bạn, gõ nhẹ vào trình bày.

 3. Gõ nhẹ vào màn hình máy tính hiện tại.

Chia sẻ màn hình máy tính của bạn với những người dự trong phòng chỉ
 • Kết nối máy tính xách tay của bạn với cáp thích hợp trên bảng để chia sẻ trên máy cục bộ. Bạn cũng có thể chia sẻ màn hình nền vào cuộc họp bằng cách gõ nhẹ vào HDMI đầu vào lát xếp trên bảng điều khiển.

Dừng chia sẻ màn hình nền của bạn
 • Trên bảng điều khiển, gõ nhẹ vào Dừng trình bày.

Thêm một người dự
 1. Ở phía trên cùng của cửa sổ cuộc họp, gõ nhẹ vào tab người dự , và sau đó gõ nhẹ vào Thêm người dự.

  Cửa sổ cuộc họp
 2. Trong hộp Tìm người nào đó hoặc quay số , cuộn qua danh bạ hoặc sử dụng Hiển thị bàn phím để nhập tên của những người bạn muốn mời, và sau đó gõ nhẹ mời.

  Tìm kiếm và thêm những người dự
Gia nhập hội thoại IM
 1. Ở phía trên cùng của cửa sổ cuộc họp, hãy gõ nhẹ vào tab hội thoại .

  Cửa sổ hội thoại
 2. Trong hộp loại thư , sử dụng Hiển thị bàn phím để nhập thông điệp của bạn, rồi gõ nhẹ Nút gửi IM hoặc nhấn ENTER.

  Nhập một hộp thông báo
Quản lý bố trí màn hình
 1. Ở dưới cùng của cửa sổ cuộc họp, gõ nhẹ vào nút bố trí .

  Nút bố trí
 2. Chọn phòng Hiển thị dạng xem bạn muốn sử dụng: bộ sưu tập, nội dung và bộ sưu tập hoặc nội dung.

Quản lý âm thanh
 • Ở dưới cùng của cửa sổ cuộc họp, gõ nhẹ vào nút micrô Tắt tiếng / bật tiếng nút để tắt tiếng hoặc bật tiếng micrô.

 • Ở dưới cùng của cửa sổ cuộc họp, hãy dùng điều khiển con trượt để điều chỉnh âm lượng loa hoặc tắt tiếng loa.

  Điều khiển âm thanh
 • Trên tab người dự , gõ nhẹ tên người dự, và sau đó gõ nhẹ tắt tiếng người dự để tắt tiếng của một người dự. Hoặc gõ nhẹ vào nút tắt tiếng tất cả để tắt tiếng tất cả người dự.

  Hành động người dự
Quản lý video
 1. Ở dưới cùng của cửa sổ cuộc họp, gõ nhẹ vào nút Video Nút Video .

 2. Chọn thiết bị video nào bạn muốn dùng, hoặc gõ nhẹ Tắt Camera để dừng việc truyền video từ phòng hội thảo của bạn.

Thực hiện cuộc gọi điện thoại
 1. Trên bảng điều khiển màn hình cảm ứng, gõ nhẹ vào Bàn phím số.

  Nút bàn phím số
 2. Dùng bàn phím quay số điện thoại đến và sau đó gõ nhẹ vào cuộc gọi.

  Sổ bàn phím quay số
 3. Bạn cũng có thể gọi từ tab người dự . Trong hộp Tìm người nào đó hoặc quay số , hãy dùng Hiển thị bàn phím để nhập số điện thoại của người mà bạn muốn gọi.

Dự án trong phòng chỉ
 • Nếu bạn muốn hiển thị nội dung chỉ cho người dự trong phòng, nhưng không phải người dự từ xa, hãy gõ nhẹ vào nút Chia sẻ nội dung Nút trình bày nội dung để bật/tắt chia sẻ khi máy tính xách tay của bạn được kết nối với Skype Room Systems v2 cáp.

  Lưu ý: Máy tính xách tay của bạn phải được kết nối với cáp HDMI IN trên bảng điều khiển để dự án trong phòng chỉ.

Kết thúc cuộc họp
 • Trong cửa sổ cuộc họp, hãy gõ nhẹ vào Treo lập nút Gác máy điện hoặc kết thúc cuộc gọi để kết thúc cuộc họp.

Loại bỏ nội dung được tải lên
 1. Nếu bạn để phòng họp trước khi thời gian đã lên lịch cuộc họp của bạn đã kết thúc, bạn có thể loại bỏ bất kỳ nội dung nào bạn đã tải lên bản trình bày. Ở phía trên cùng của cửa sổ cuộc họp, hãy gõ nhẹ vào tab nội dung .

 2. Trong danh sách Nội dung có thể trình bày , chọn nội dung mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Gõ nhẹ vào Loại bỏ.

Dùng Outlook để đặt trước phòng cạc v2 Skype Room Systems
 1. Mở Outlook rồi chuyển đến lịch của bạn.

 2. Trên trang đầu tab, trong phần Cuộc họp Skype , bấm Cuộc họp Skype mới.

 3. Trên tab cuộc họp , hãy chọn Trình tìm phòng.

 4. Trong ngăn Trình tìm phòng , chọn dựng hoặc danh sách từ menu Hiển thị một danh sách phòng .

 5. Từ danh sách phòng có sẵn, chọn tên phòng kết thúc bằng "Skype phòng" (hay gì mà tổ chức của bạn sử dụng để chỉ định phòng đều có một bảng điều khiển v2 Skype Room Systems.

 6. Để có PowerPoint tệp sẵn dùng trên bảng điều khiển, hãy thêm tệp vào thư mời cuộc họp. Trên tab chèn , bấm Đính kèm tệp.

 7. Hoàn tất lời mời cuộc họp như bạn vẫn làm cho bất kỳ cuộc họp nào khác trước khi gửi.

Sử dụng Skype for Business để thêm một phòng v2 Skype Room Systems vào cuộc họp hiện có
 1. Gia nhập cuộc họp từ thiết bị cá nhân của bạn.

 2. Bấm hoặc gõ nhẹ Mời thêm người.

 3. Tìm kiếm tên phòng (đang trên bảng điều khiển), rồi bấm hoặc gõ nhẹ vào OK.

 4. Trả lời cuộc gọi từ bảng điều khiển.

Dùng Outlook để thêm một phòng v2 Skype Room Systems vào cuộc họp hiện có
 1. Mở mục lịch trong Outlook trên thiết bị cá nhân của bạn.

 2. Thêm tên phòng (đang trên bảng điều khiển) trong trường và gửi Cập Nhật.

 3. Nếu cuộc họp được chấp nhận, nó sẽ xuất hiện dưới dạng một lát xếp cuộc họp trên bảng điều khiển.

 4. Gõ nhẹ vào lát xếp cuộc họp trên bảng điều khiển để gia nhập.

Xem Thêm

Các yêu cầu v2 Skype Room Systems

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×