Trở thành người quản trị và mua Office 365 cho tổ chức của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft sẽ giúp bạn đơn giản cho mọi người trong tổ chức của bạn để đăng ký và sử dụng công cụ hiệu suất và dịch vụ mà không cần chờ chính thức triển khai bởi bộ phận CNTT của bạn.

Tổ chức của bạn có thể cho phép mọi người tiếp tục sử dụng những dịch vụ "là." Nhưng nếu người đăng ký Cuộc họp Skype làm một trong các dịch vụ này, bạn có thể gán người quản trị để nâng cấp và nhận được một giải pháp họp đầy đủ hơn với Skype for Business và Office ứng dụng, tệp lưu trữ và chia sẻ, và nhiều hơn nữa.

Tại sao trở thành người quản trị và mua Office 365 cho tổ chức của bạn?

Khi một nhân viên đăng ký cho Cuộc họp Skype với tài khoản công ty của họ, họ không thể quản lý Dịch vụ. Và chúng chỉ các tính năng cơ bản nhất: họ có thể có các cuộc họp không giới hạn nhưng chỉ với những người dự hoặc ít hơn 10 (sau khi 60 ngày tới, những người dự tối đa là ba người).

Khi bạn thiết lập quản trị cho dịch vụ và mua Office 365 dành cho người dùng của bạn, họ sẽ nhận thêm các tính năng nâng cao. Và bạn nhận được khả năng quản lý Dịch vụ, để bạn có thể thực thi các chính sách và thêm người dùng mới.

Dưới dạng tiền thưởng, bạn nhận được hỗ trợ điện thoại 24/7.

Làm thế nào để trở thành người quản trị

Để trở thành người quản trị, trước tiên bạn sẽ chứng minh rằng bạn sở hữu tên miền mà mọi người đăng ký với (chẳng hạn như contoso.com). Sau đó bạn sẽ nâng cấp lên Office 365 cho mọi người trong công ty vốn dùng Cuộc họp Skype. Trình hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn qua các bước.

Lưu ý: Trở thành người quản trị và nâng cấp lên Office 365 là một phần của cùng một quy trình. Bạn không thể nâng cấp mà không cần trở thành người quản trị, và bạn không thể quản lý Dịch vụ là người quản trị, trừ khi bạn cũng nâng cấp lên Office 365.

Tại sao chúng tôi yêu cầu bạn để chứng minh rằng bạn sở hữu tên miền? Vì mọi người đăng ký với một địa chỉ email trên cùng một tên miền (ví dụ, rob@contoso.comsara@contoso.com) được nhóm lại với nhau bằng tên miền. Chúng tôi quyết định những gì nhóm người mỗi thuộc bằng tên miền phần địa chỉ email của họ (chẳng hạn như 'contoso.com'), vì vậy người từ cùng một tổ chức có thể làm việc cùng nhau. Vì chúng thuộc cùng một nhóm, họ có thể cộng tác với nhau.

Để trở thành người quản trị cho nhóm, bạn xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền mà mọi người trong tổ chức của bạn được nhóm bên dưới. Nếu bạn có quyền để chứng minh quyền sở hữu tên miền (bằng cách đăng nhập nơi quản lý tên miền), nào thì nên bạn có thể quản lý Dịch vụ Office 365 dành cho người dùng tên miền đó.

Sau khi bạn trở thành người quản trị, bạn cũng có thể thêm người dùng mới hoặc thực thi các chính sách, nếu bạn muốn.

Tổng quan về các bước

Dạng xem mức cao của các giai đoạn liên quan đến việc trở thành người quản trị và mua Office 365.

Trình hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình, nhưng có một bản tóm tắt từng bước.

Số một trong vòng tròn màu hồng

Đăng ký    Trước khi bạn có thể trở thành người quản trị, bạn phải đã đăng cho Cuộc họp Skype với địa chỉ email cơ quan của bạn.

Số hai trong vòng tròn màu hồng.

Chạy trình hướng dẫn    Sau khi bạn đã đăng ký, chạy trình hướng dẫn bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chạy trình hướng dẫn trở thành người quản trị sẽ xuất hiện sau khi bấm vào quản trị trong công cụ khởi động ứng dụng .

HOẶC

  • Bấm vào tùy chọn nâng cấp lên Office 365 trong Cuộc họp Skype, sau đó chọn thuê bao Office 365 mà bạn muốn nâng cấp lên.

Số ba trong vòng tròn màu hồng.

Xác nhận quyền sở hữu tên miền    Tiếp theo, bạn sẽ xác nhận với Office 365 rằng bạn sở hữu hoặc quản lý tên miền (chẳng hạn như contoso.com) mà liên kết với địa chỉ email của tổ chức của bạn. Chỉ người sở hữu tên miền có thẩm quyền thực hiện việc này.

Số 4 trong vòng tròn màu hồng.

Mua giấy phép    Trong bước cuối cùng trong trình hướng dẫn, bạn sẽ mua giấy phép Office 365 cho từng người trong tổ chức của bạn được đăng ký Cuộc họp Skype với email của họ làm việc.

Ví dụ, nếu hai người dùng đã đăng ký cho Cuộc họp Skype với email của họ làm việc, bạn sẽ cần mua giấy phép hai — cho từng đối số.

Lưu ý: Bạn không thể quản lý Office 365 cho tới sau khi bạn đã mua giấy phép.

Thuê bao Office 365 của bạn

Sau khi bạn đã xác nhận tên miền và mua giấy phép, tổ chức của bạn được nâng cấp thành Office 365. Điều này cũng chuyển (với thuê bao trả tiền) các thiết đặt cá nhân từ cuộc họp Skype thuê bao mà người dùng cá nhân dùng.

Thuê bao Office 365 mà tổ chức của bạn được nâng cấp lên phụ thuộc vào trình hướng dẫn nào bạn đã sử dụng:

Làm thế nào đã được khởi động trình hướng dẫn

Tùy chọn thuê bao

Bằng cách dùng lát xếp quản trị trong công cụ khởi động ứng dụng

Office 365 Business Essentials

Bằng cách chọn nâng cấp lên Office 365 trong Cuộc họp Skype

Office 365 Business Essentials hoặc Office 365 Business Premium

Tiếp theo là gì?

Bây giờ mà bạn là người quản trị Office 365, bạn có thể muốn thực hiện các thao tác sau:

Tác vụ   

Chi tiết   

Thêm hoặc loại bỏ giấy phép

Bạn có thể thêm nhiều giấy phép cho người dùng mà không dùng Office 365 chưa, hoặc loại bỏ giấy phép khỏi người dùng mà bạn không muốn sử dụng thuê bao Office 365 của tổ chức của bạn. Hãy xem quản lý giấy phép.

Liên hệ với người đã đăng ký

Liên hệ với người dùng khác và cho phép họ biết rằng bạn đang quản lý Office 365 của họ đăng ký và rằng họ đã được nâng cấp. Hãy làm theo các bước sau đây để xem danh sách của Người dùng hiện hoạt và địa chỉ email của họ.

Bắt đầu sử dụng Office 365

Hãy truy cập Trung Tâm tìm hiểu Office 365 và tìm hiểu cách đăng nhập, kiểm tra email, chia sẻ tài liệu, và nhiều hơn nữa. Bạn và người dùng của bạn có thể dùng trang web này để bắt đầu với Office 365.

Quản lý thuê bao Office 365 của bạn

Truy cập Trợ giúp quản trị Office 365 và tìm hiểu các tác vụ quản trị chung chẳng hạn như thêm và loại bỏ người dùng, đặt lại mật khẩu, và thiết lập thiết bị di động.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×