Trở thành người quản trị trong Office 365 Education

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu trường của bạn đủ điều kiện sử dụng Microsoft Office 365, bạn có thể tự đăng ký bằng địa chỉ email do nhà trường cấp. Sau khi đăng ký, bạn có thể bắt đầu sử dụng Office 365 cho các dự án ở trường. Bạn có thể thực hiện tất cả những việc này mà không cần người quản trị CNTT hỗ trợ. Tuy nhiên, bộ phận của bạn sẽ muốn có một người quản trị quản lý dịch vụ này cho tất cả mọi người.

Hãy làm theo các bước này để trở thành người quản trị Office 365 cho trường hoặc bộ phận của bạn.

  1. Đăng nhập Office 365 bằng địa chỉ email do nhà trường cấp.

  2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

    Công cụ khởi động ứng dụng Office
  3. Hãy đọc hướng dẫn trên trang Trở thành người quản trị, rồi chọn Vâng, tôi muốn thành người quản trị.

    Lưu ý: Nếu tùy chọn này không hiện ra thì tức là đã có một người quản trị Office 365.

  4. Chọn Xác minh và thực hiện các bước để chứng minh rằng bạn sở hữu hoặc quản lý tên miền liên quan đến dịch vụ Office 365 (xem Xác minh tên miền của bạn).

  5. Khi bạn hoàn tất, hãy đăng nhập vào Office 365 và chọn quản trị để mở Trung tâm quản trị nơi bạn có thể quản lý Dịch vụ.

Mẹo: Mỗi đối tượng thuê Office 365 có một tên miền được liên kết với nó. Bằng chứng minh rằng bạn sở hữu hoặc quản lý tên miền, bạn chứng tỏ rằng bạn có quyền để trở thành người quản trị Office 365 của bộ phận hoặc trường học của bạn.

Cách thức hoạt động

Đối với các trường đủ điều kiện, học sinh và các cá nhân khác có thể đăng ký Office 365 và bắt đầu sử dụng ngay cho trường. Họ chỉ cần có địa chỉ email do nhà trường cấp kết hợp với mật khẩu do họ tạo. Từ đó, họ có thể cài đặt phiên bản Office mới nhất trên PC, máy Mac hoặc các thiết bị khác và bắt đầu tạo tài liệu có giao diện chuyên nghiệp, chia sẻ và cộng tác trong đám mây với OneDrive for Business và nhiều hơn thế nữa. Họ có thể tự thực hiện việc này và nhanh chóng làm việc năng suất mà không cần phải đợi bộ phận hoặc nhà trường tiến hành triển khai chính thức.

Nếu người đầu tiên đã đăng ký có địa chỉ email chẳng hạn như 'sara@contoso.edu', phần miền địa chỉ email đó 'contoso.edu' sẽ được dùng là tên miền Office 365 của họ. Tất cả các người dùng với đó cùng một tên miền địa chỉ email (nói 'rob@contoso.edu') cũng sẽ được thêm vào cùng một môi trường Office 365 và cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tương tự. Cả hai cá nhân có thể sử dụng công cụ hiệu suất Office 365nhưng họ không thể quản lý Dịch vụ. Ví dụ, họ không thể mua thêm giấy phép, thêm người dùng mới hoặc thực thi các chính sách trên những người khác.

Bộ phận CNTT có thể thực hiện qua môi trường này vào bất kỳ lúc nào và quản lý Dịch vụ là người quản trị cho họ. Làm như vậy, đăng ký Office 365 như những người khác có bằng cách dùng địa chỉ email cung cấp cho trường học của bạn (nói ' mark@contoso.edu'). Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng ở góc trên bên trái và chọn quản trị, và sau đó đọc hướng dẫn trên trang trở thành người quản trị . Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng bạn sở hữu hoặc quản lý tên miền được liên kết với môi trườngOffice 365 ('contoso.edu'). Lý do này là bạn đã phải có vai trò nó có thẩm quyền nếu bạn sở hữu hoặc quản lý tên miền của trường học. Sau khi bạn xác nhận này, bạn có thể tăng cấp chính bạn vào vai trò quản trị Office 365.

Bước tiếp theo

Sau khi bạn tự mình quản trị của trường học của bạn Office 365 dịch vụ, bạn cần thông báo cho người khác rằng bây giờ bạn đã người quản trị và bạn sẽ quản lý Office 365 cho chúng. Bạn sẽ thực hiện trên hoạt động quản trị, bao gồm các thao tác sau.

Tác vụ

Chi tiết

Tìm hiểu thêm về gói Office 365 này

Hãy truy cập Office 365 Education câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu về trải nghiệm người dùng Office 365

Tìm hiểu về trải nghiệm người dùng Office 365, chẳng hạn như đăng nhập, cài đặt phần mềm và thiết lập thiết bị.

Liên hệ với người dùng hiện có

Hãy liên hệ với người dùng hiện có đã đăng ký dịch vụ này (làm theo các bước này để xem người dùng hiện có). Hãy gửi email và thông báo cho họ về vai trò người quản trị của bạn.

Khuyến khích người khác tham gia

Liên hệ với đồng nghiệp, học sinh, giáo viên và những người khác, để đề xuất mà họ đăng ký dịch vụ Office 365.

Thêm hoặc loại bỏ người dùng nếu cần

Thực hiện các bước để thêm hoặc loại bỏ người dùng, bao gồm nhân viên CNTT hoặc đối tác, họ là những người có thể không tự đăng ký được.

Đặt lại mật khẩu

Điều này có xảy ra. Hãy đặt lại từng mật khẩu nếu họ không thể đăng nhập hoặc quên mật khẩu.

Cấp giấy phép email và đặt cấu hình dòng thư

Exchange gán giấy phép cho người dùngcấu hình dòng email cho tất cả người dùng.

Di chuyển email và các liên hệ

Di chuyển email từ giải pháp hoặc dịch vụ CNTT trước của bạn sang Office 365.

Quảng bá

Từ trong bộ phận hoặc trường học của bạn và giúp người khác lựa chọn Office 365 với các mẫu email, truyền thông xã hội, áp phích và nhiều hơn nữa.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×