Trải nghiệm về SharePoint cổ điển và hiện đại

Trải nghiệm về SharePoint cổ điển và hiện đại

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tìm hiểu thêm về trải nghiệm hiện đại trong SharePoint trong Office 365 bao gồm họ là gì và làm thế nào bạn có thể nhận dạng chúng.

Trải nghiệm hiện đại được thiết kế hấp dẫn, hãy linh hoạt, điện thoại di động, và dễ dùng hơn. Nó sẵn dùng trong SharePoint trong Office 365. Một số trải nghiệm hiện đại sẽ có sẵn mắt với SharePoint Server 2019.

Trải nghiệm sau đây đang hiện đại theo mặc định:

 • Trang chủ của SharePoint trong Office 365

 • Hầu hết các danh sách và thư viện

 • Trang chủ site site nhóm mới và giao tiếp

 • Trang mới

 • Nội dung site

 • Sử dụng site

 • Thùng Rác

Trang chủ site nhóm hiện có và các trang của trang web chẳng hạn như wiki và trang phần web là trải nghiệm cổ điển.

Không là ánh xạ 1:1 của tất cả trải nghiệm cổ điển để hiện đại. Bài viết này khám phá sự khác biệt giữa trải nghiệm cổ điển và hiện đại và cung cấp các gợi ý để chuyển đến trải nghiệm hiện đại.

Để biết thêm thông tin sâu hơn, hãy xem hướng dẫn về trải nghiệm SharePoint hiện đại.

Lưu ý: Nếu bạn là người quản trị người thuê SharePoint, bạn sẽ tìm thấy công cụ và thông tin hữu ích trong các tùy chỉnh trải nghiệm hiện đạihiện đại hóa các site SharePoint cổ điển. Nếu bạn là một nhà phát triển, hãy xem SharePoint starter bộ công cụ, nơi bạn sẽ tìm thấy như giải pháp bao gồm nhiều phần web, phần mở rộng và các thành phần khác mà bạn có thể dùng làm một ví dụ và cảm hứng tùy chỉnh của riêng bạn.

Trang chủ SharePoint

Trang chủ của SharePoint Online trong Office 365 là một trải nghiệm hiện đại nơi bạn có thể dễ dàng tìm thấy và truy nhập site SharePoint trong tổ chức của bạn. Bạn cũng sẽ tìm thấy biết các thông tin từ các site bạn đang theo dõi, bạn thường xuyên truy cập site, và khác đề xuất tin tức. Ngoài ra, bạn có thể tạo trang web và tin tức bài đăng từ Trang này (nếu người quản trị của bạn có hỗ trợ khả năng làm như vậy). Tìm hiểu thêm về những điều bạn sẽ thấy và cách dùng trang chủ tại Tìm tin tức, site, và cổng trong SharePoint.

Trang chủ SharePoint Online

Danh sách và thư viện

Mặc định danh sách và thư viện trải nghiệm được tối ưu hóa cho các tác vụ phổ biến nhất của bạn. Sao chép và di chuyển tệp bằng cách dùng thanh lệnh. Ghim tài liệu, thêm tệp dưới dạng nối kết, lọc và sắp xếp dễ dàng và áp dụng định dạng cho cột.

Sự khác biệt giữa danh sách cổ điển và hiện đại và thư viện

Thư viện tài liệu cổ điển Thư viện tài liệu hiện đại

Các thư viện cổ điển đến thư viện bên trái, hiện đại ở bên phải

Không có một số tính năng cổ điển khác nhau hoặc không sẵn dùng trong dạng xem hiện đại. Những mục này bao gồm một số kiểu cột và một số tùy chỉnh. Để biết thông tin chi tiết hơn, hãy xem sự khác biệt giữa mới và cổ điển kinh nghiệm cho danh sách và thư viện.

Chuyển đổi giữa các thư viện và danh sách cổ điển và hiện đại

Để chuyển đổi giữa dạng xem cổ điển và hiện đại của danh sách và thư viện, hãy xem chuyển đổi mặc định trải nghiệm đối với danh sách hoặc thư viện tài liệu từ mới hoặc cổ điển.

Site nhóm

Site nhóm hiện đại đang cộng tác nhiều hơn bao giờ hết. Họ sử dụng nhóm Office 365 cho mô hình quyền đơn giản hơn. Nhóm trang web cũng đến nhập trước thông hiện đại tin tức, nối kết nhanh, và và trang web hoạt động. Giống như với tất cả các tính năng hiện đại, site nhóm được tối ưu hóa trông đẹp hơn trên thiết bị di động. Để tìm hiểu thêm về tất cả các tính năng tuyệt vời, hãy xem site nhóm SharePoint là gì?

Sự khác biệt giữa site nhóm cổ điển và hiện đại

Trang cổ điển Trang web hiện đại

Cổ điển trang trên trang bên trái, hiện đại ở bên phải

Dưới đây là một vài điểm khác biệt chính giữa site nhóm cổ điển và hiện đại:

 • Nhóm Office 365 Một lớn nhất điểm khác biệt giữa site nhóm cổ điển và hiện đại là các site nhóm hiện đại được kết nối với nhóm Office 365. Nhóm cho phép bạn chọn một tập hợp những người mà bạn muốn cộng tác với và dễ dàng thiết lập tập hợp các nguồn tài nguyên cho những người cần chia sẻ; tài nguyên chẳng hạn như một hộp thư đến Outlook được chia sẻ, được chia sẻ lịch hoặc thư viện tài liệu cho cộng tác trên các tệp. Bạn không cần phải lo lắng về theo cách thủ công việc gán quyền cho tất cả các tài nguyên vì thêm thành viên vào nhóm sẽ tự động cung cấp cho họ quyền họ cần để các công cụ nhóm của bạn cung cấp. Office 365 nhóm là khác nhau từ các nhóm SharePoint trong họ kéo dài qua nhiều tài nguyên Office 365, linh hoạt hơn và dễ dàng hơn để làm việc với. Bạn có thể dễ dàng thêm người vào nhóm hoặc chỉ cần chia sẻ site với cá nhân bằng cách bấm vào thiết đặt, sau đó quyền đối với trang trên trang web của bạn.

 • Trang chủ  Khi bạn tạo một site nhóm cổ điển từ mẫu site nhóm, phần web cho thông báo, lịch và liên kết được tự động thêm vào trang chủ, trong khi trên một trang web hiện đại, bạn nhận được một phần cho biết các thông tin, nối kết nhanh, hoạt động Site và thư viện tài liệu.

 • Xây dựng thương hiệu  Sử dụng các công ty thương hiệu trên site nhóm SharePoint là rất phổ biến và cho các trang cổ điển bạn đã sử dụng chủ đề trang web, thay thế CSS và trang chính. Trong khi các thành phần không được hỗ trợ trên site hiện đại, có mới và cách dễ dàng hơn để thực hiện tùy chỉnh trang và xây dựng thương hiệu. Làm ví dụ, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tùy chỉnh màu sắc của trang SharePoint của bạn bằng cách thay đổi chủ đề để phản ánh thương hiệu và kiểu chuyên nghiệp của bạn. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với chủ đề, hãy xem thay đổi diện mạo của trang SharePoint của bạn. Để biết thông tin về cách tạo chủ đề tùy chỉnh, hãy xem đề site SharePoint.

 • Số sự khác biệt giữa site nhóm cổ điển và hiện đại bao gồm nhanh hơn site cung cấp, chỉnh sửa của menu bắt đầu nhanh, và nhiều hơn nữa dòng.

Làm thế nào để di chuyển một site nhóm cổ điển vào site nhóm hiện đại

Không phải là 1:1 ánh xạ giữa tất cả các tính năng trên một trang web cổ điển và một site nhóm hiện đại. Nhưng người quản trị tuyển tập trang có thể kết nối một site cổ điển cho một nhóm, và cập nhật trang chủ để trải nghiệm trang chủ mới cùng một lúc. Tìm hiểu làm thế nào trong kết nối một site nhóm SharePoint cổ điển trải nghiệm với một nhóm Office 365 mới. Nếu bạn là người quản trị tuyển tập site nhưng không thể kết nối một site cổ điển cho một nhóm, người quản trị của bạn có thể đã tắt khả năng này. Hãy xem cho phép người dùng kết nối site cổ điển nhóm với nhóm Office 365 mới.

Nếu bạn muốn giữ cổ điển site của bạn mà không cần thêm một nhóm nhưng muốn tận dụng lợi thế của một trang chủ hiện đại, bạn có thể tạo một trang hiện đại với các phần web bạn muốn và sau đó đặt nó làm trang chủ của site của bạn cổ điển.

Đối với thông tin chuyên sâu hơn và công cụ, hãy xem hiện đại hóa site của bạn cổ điển.

Site liên lạc

Liên lạc trang là nơi tuyệt vời để truyền đạt thông tin ra cho người khác. Bạn có thể chia sẻ tin tức, báo cáo, trạng thái, và các thông tin trong một định dạng theo cách trực quan hấp dẫn. Mục đích của một site liên lạc được tương tự như mục đích của site phát hành cổ điển, nhưng có nhiều sự khác biệt. Nói chung, thông tin liên lạc site đơn giản hơn để tạo và không dựa trên trang web cơ sở hạ tầng phát hành.

Liên lạc site

Liên lạc site

Sự khác biệt giữa giao tiếp site và site phát hành

Một site phát hành SharePoint thường được sử dụng để tạo cổng mạng nội bộ và giao tiếp. Site phát hành thường hơn có cấu trúc và xây dựng sử dụng trang chính và mẫu site phát hành. Vì một cổng thông tin phát hành tuyển tập trang, nó cũng có thể bao gồm site con. Để tạo một site phát hành, tính năng phát hành phải được kích hoạt. Một giải pháp hoàn chỉnh cho trang phát hành có liên quan đến thiết kế chuyên sâu hơn và phát triển công việc để tạo trang chính tùy chỉnh và thiết kế bố trí trang.

Trang giao tiếp không dựa trên kích hoạt tính năng phát hành; không sử dụng trang chính; và được nói chung nhỏ có cấu trúc. Nó được thiết kế để sử dụng mà không có trang con. Nó sử dụng hiện đại trang và phần web. Khi có ít hơn cấu trúc và áp dụng trên trang thông tin liên lạc, thật dễ dàng để tạo một trang tuyệt đẹp, sẵn sàng để di động không có mã.  Nó được tạo bằng một trong ba mẫu: chủ đề (với phần web để giúp bạn bắt đầu chia sẻ thông tin chẳng hạn như tin tức và sự kiện), Showcase (với phần web để dùng hình ảnh hoặc hình ảnh giới thiệu sản phẩm, nhóm hoặc sự kiện) hoặc trống tạo thiết kế của riêng bạn.

Làm thế nào để di chuyển đến thông tin liên lạc site

Không phải là 1:1 ánh xạ giữa các trang web phát hành và giao tiếp site và không theo cách tự động Cập Nhật site phát hành lên site liên lạc. Theo mặc định, chức năng hiện đại trang không được bật trên một cổng thông tin phát hành SharePoint. Khi bạn đã sẵn sàng, chúng tôi khuyên bạn nên bạn lập kế hoạch cho và bắt đầu tạo trang thông tin liên lạc mới khi cần thiết. Tìm hiểu thêm về tạo một liên lạc site trong SharePoint Online.

Trang và phần web

Hiện đại trang cung cấp một cách nhanh chóng, dễ dàng để xây dựng phản hồi hay trang bằng cách dùng chức năng của phần web hiện đại. Trang giống với các trang phần web cổ điển và phát hành trang, nhưng được ít có cấu trúc và dễ dàng hơn. Để tìm hiểu thêm về hiện đại trang, hãy xem Thêm trang vào một trang. Nếu bạn không thể tạo một trang hiện đại, người quản trị của bạn có thể đã tắt khả năng làm như vậy. Người quản trị có thể xem cho phép người dùng tạo trang của trang web hiện đại để biết thêm thông tin.

Sự khác biệt giữa cổ điển trang và hiện đại trang

Trang phần web cổ điển Hiện đại trang

Trang phần web cổ điển trên trang bên trái, hiện đại ở bên phải

Phần web Hiện đại trang sử dụng phần web hiện đại. Phần web hiện đại được thiết kế để dễ dàng hơn để sử dụng, để sẽ nhanh hơn và để trông đẹp hơn. Với phần hiện đại web, bạn sẽ không cần sử dụng bất kỳ mã. Điều quan trọng cần lưu ý rằng, vì lý do bảo mật, phần hiện đại web không cho phép chèn mã giống như JScript là. Cũng là quan trọng cần biết rằng web cổ điển phần không thể được dùng trên trang hiện đại và phần hiện đại web không thể được dùng trên trang cổ điển (trừ khi người phát triển tạo một phần web tùy chỉnh được thiết kế để sử dụng trên một trang cổ điển). Ngoài ra, không là ánh xạ 1:1 của phần web cổ điển để hiện đại, nhưng có các phần web có tương tự như mục đích. Để tìm hiểu về tất cả các phần web hiện đại, hãy xem sử dụng phần web trên trang SharePoint Online. Để xem phần hiện đại web nào có cùng một mục đích là một số phần web cổ điển thường dùng, hãy xem phần web cổ điển và hiện đại kinh nghiệm.

Cho người phát triển, Khuôn khổ SharePoint cho phép cho dựng tùy chỉnh hiện đại web phần đó hiển thị ngay trong hộp công cụ phần web. Khuôn khổ SharePoint cũng cho phép cho phần mở rộng tùy chỉnh và sử dụng Microsoft Graph API.  Ngoài ra, người phát triển có thể xem bộ công cụ starter SharePoint, nơi bạn sẽ tìm thấy như giải pháp bao gồm nhiều phần web, phần mở rộng và các thành phần khác mà bạn có thể dùng làm một ví dụ và cảm hứng tùy chỉnh của riêng bạn.

Di động đã sẵn sàng  Không giống như trang cổ điển, hiện đại trang (trên thực tế và tất cả các tính năng hiện đại) được thiết kế để được phản hồi hay và trông đẹp hơn trên thiết bị di động. Lấy ứng dụng di động của SharePoint.

Bố trí  Khi bạn tạo một trang phần web cổ điển, bạn chọn một bố trí với vùng phần web để dùng. Bố trí không thể thay đổi sau khi thực tế. Với trang hiện đại, bố trí là linh hoạt và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

Trang wiki  Kiểu khác của trang trong SharePoint Online là một trang Wiki. Bạn sẽ không có tương đương hiện đại của một trang Wiki.

Làm thế nào để di chuyển đến trang hiện đại

Tại thời điểm này, không phải là một cách để thay đổi cổ điển trang thành trang hiện đại mà không dùng một mã nhiều bước giải pháp, mà có thể hoạt động tốt cho người quản trị CNTT và người phát triển. Nếu bạn không phải của những người có, chúng tôi khuyên bạn dần bắt đầu lập kế hoạch và tạo các trang hiện đại khi cần thiết.

Trang Hub

Hub site là một cách tuyệt vời để buộc nhiều trang cùng nhau bằng cách dùng cùng một thương hiệu và dẫn hướng. Không giống như tuyển tập site, trang hub có cấu trúc phẳng, chứ không phải là phân cấp. Điều này cho phép họ có linh hoạt hơn tuyển tập site cổ điển. Để tìm hiểu về tất cả các hub trang, hãy xem trang hub SharePoint là gì?

Sự khác biệt giữa các hub trang và tuyển tập trang

Tuyển tập trang được và đặc biệt có cấu trúc phân cấp. Hub site có cấu trúc phẳng, và linh hoạt hơn về cách thêm và loại bỏ site khỏi hub. Không giống như tuyển tập site, site liên kết với trang hub có thể tự động áp dụng cùng một thương hiệu và chủ đề dưới dạng trang hub. Liên kết site cũng nhận dẫn hướng chung và người dùng có thể tìm kiếm trên tất cả liên kết site.

Làm thế nào để di chuyển tuyển tập trang cho trang hub

Có không phải là 1:1 ánh xạ giữa các tuyển tập trang và trang hub, vì vậy bạn không thể tự động di chuyển một tuyển tập trang cho trang hub. Tuy nhiên, bạn có thể tạo các hub trang cùng được bật bởi người quản trị. Sau đó, bạn có thể bắt đầu để di chuyển dần site vào một cấu trúc trang hub. Để biết thêm thông tin, hãy xem lập kế hoạch trang hub SharePoint của bạn.

Microsoft Flow

Dòng công việc SharePoint và Microsoft Flow cả hai được thiết kế để tự động hóa quy trình kinh doanh, chẳng hạn như định tuyến tài liệu để phê duyệt. Với Microsoft dòng, nó dễ dàng hơn trước để tự động hóa quy trình mà không cần mở rộng nhà phát triển tài nguyên. Để tìm hiểu về các dòng, hãy xem các tài liệu Microsoft Flow.

Sự khác biệt giữa Microsoft Flow và dòng công việc SharePoint

Microsoft Flow được tích hợp vào danh sách SharePoint và thư viện trải nghiệm hiện đại theo mặc định. Chỉ cần chọn dòng trong thanh công cụ danh sách hoặc thư viện của bạn. Dòng công việc SharePoint, mặt khác, được tạo trong SharePoint Designer hoặc Visual Studio.

Dòng cho phép để tích hợp trên Office 365, bao gồm Outlook, Microsoft Teams và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể tự động hành động với các dịch vụ của bên thứ ba như DropBox và Twitter.

Dòng sử dụng một giao diện đồ họa có định dạng mà sẽ giúp bạn đơn giản hơn để tự động hóa quy trình, và được thiết kế để làm việc lớn trên thiết bị di động. Dòng công việc SharePoint, cũng cung cấp các quy trình tự động mà có thể yêu cầu một khoản đầu tư trong nguồn tài nguyên nhà phát triển. Tại thời điểm này, không phải tất cả các hành động dòng công việc SharePoint sẵn dùng trong dòng, nhưng thêm đang được thêm vào theo thời gian.

Làm thế nào để di chuyển dòng công việc SharePoint đến Microsoft Flow

Không phải là 1:1 ánh xạ giữa các dòng công việc SharePoint và Microsoft Flow. Chúng tôi khuyên bạn nên lập kế hoạch và tự động hóa tất cả các quy trình mới bằng cách dùng dòng.

Không phải là cần thiết để di chuyển các dòng công việc SharePoint hiện có tất cả dòng ngay lập tức. Tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy một số trường hợp mà dòng sẽ cung cấp chức năng tốt hơn, thêm các điểm tích hợp và hiệu suất tốt hơn so với dòng công việc SharePoint. Các trường hợp, có thể là giá trị điều tra xem tạo một dòng mới từ đầu cung cấp các giá trị tốt hơn tiếp tục phụ thuộc vào một dòng công việc SharePoint hiện có.

Tìm kiếm

Tìm kiếm hiện đại được cá nhân và kết quả bạn thấy được khác với những người khác nhìn thấy, ngay cả khi bạn tìm kiếm các từ tương tự. Bạn sẽ thấy kết quả trước khi bạn bắt đầu nhập vào hộp tìm kiếm và kết quả Cập Nhật khi bạn nhập. Tìm hiểu thêm về những điều bạn sẽ thấy.

Bạn tìm thấy hiện đại hộp tìm kiếm trên trang chủ SharePoint, liên lạc site và site nhóm hiện đại.

Hộp tìm kiếm Kết quả tìm kiếm

Cổ điển hộp tìm kiếm trên hộp tìm kiếm bên trái, hiện đại ở bên phải

Các tính năng tìm kiếm cổ điển là khác nhau hoặc không sẵn dùng trong tìm kiếm hiện đại. Tìm hiểu về sự khác biệt giữa tìm kiếm cổ điển và hiện đại trải nghiệm về trong SharePoint Server.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×