Trải nghiệm về phần web cổ điển và hiện đại

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phần web trong SharePoint có cho phép người dùng của tất cả các mức trải nghiệm thêm chức năng mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh vào trang của họ.  Phần web hiện đại được thiết kế để dễ dàng hơn để sử dụng, sẵn sàng để di động và tuyệt vời tìm.

Hoàn thành các phần web hiện đại cùng mục đích là phần web cổ điển, nhưng bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt trong diện mạo và chức năng.

Đó là quan trọng cần lưu ý rằng hiện đại trang chỉ có thể dùng phần web hiện đại và cổ điển trang chỉ có thể dùng phần web cổ điển. Ngoại lệ là phần web tùy chỉnh cụ thể được thiết kế để sử dụng trên trang hiện đại. Cho người phát triển, Khuôn khổ SharePoint cho phép cho dựng tùy chỉnh hiện đại web phần đó hiển thị ngay trong hộp công cụ phần web. Người phát triển cũng có thể tìm thấy hướng dẫn và công cụ ở hiện đại hóa các site SharePoint cổ điển.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng, vì lý do bảo mật, phần hiện đại web không cho phép chèn mã giống như JScript là.

So sánh các phần web hiện đại và cổ điển

Không là ánh xạ 1:1 của phần web cổ điển để hiện đại, nhưng có các phần web có tương tự như mục đích.  Đây là hình ảnh ở một số phần thường được sử dụng web dựa trên mục đích của họ, và một số điểm khác biệt trong phần web hiện đại.

Lưu ý: Đây không phải là một danh sách đầy đủ của phần web. Nếu bạn đang tự hỏi về phần web cụ thể, hãy bấm hoặc không có cạnh thông tin hữu ích này ở dưới cùng của trang, và để phản hồi cho chúng tôi biết. Ngoài ra, bạn có thể để phản hồi trong phần Web phần của SharePoint người dùng thoại.

Mục đích

Cổ điển

Hiện đại

Thêm văn bản và nội dung khác

Phần web trình soạn nội dung,
Thêm văn bản và nội dung khác trực tiếp vào một trang Wiki

Phần web văn bản

Phần web văn bản cho phép bạn dễ dàng thêm và định dạng văn bản và bảng trên một trang. Nó có một thanh công cụ định dạng nơi bạn có thể định dạng văn bản, thay đổi kiểu, và nhiều hơn nữa. Không giống như phần web trình soạn nội dung, Tuy nhiên, bạn không thể chỉnh sửa HTML trong phần web. Bảng lồng không được hỗ trợ. Cú pháp wiki, chẳng hạn như sử dụng để tạo nối kết từ và đến trang, không được hỗ trợ trên các trang hoặc trong phần web văn bản, nhưng thật dễ dàng tạo các nối kết trong phần web văn bản. Bạn không được có thể thêm hình ảnh nội tuyến trong phần web văn bản, mà bạn có thể thêm ảnh cùng với phần web văn bản bằng cách sử dụng phần web hình ảnh.

Hiển thị thư viện tài liệu

Thư viện

Thư viện tài liệu

Khi bạn tạo một thư viện trên một trang web cổ điển, phần web thư viện được tự động tạo ra và bạn có thể chọn để hiển thị trên một trang. Khi bạn sử dụng phần web thư viện tài liệu hiện đại, bạn có thể chọn một thư viện để hiện và hiển thị một dạng xem cụ thể của thư viện hoặc thậm chí là một thư mục trong thư viện. Người dùng có quyền thích hợp có thể thêm, xem hoặc sửa tệp trực tiếp từ phần web. Người dùng có thể cũng ghim một tài liệu ở trên cùng của thư viện, hãy tải xuống, xóa và đổi tên tệp. Ngoài ra, các tệp có thể được hiển thị trong dạng xem chi tiết hoặc dạng xem lát xếp và hiển thị định dạng cột và lồng vào thư mục được tạo trong danh sách nguồn.

Hiển thị một danh sách

Danh sách

Danh sách

Khi bạn tạo một danh sách trên một trang web cổ điển, phần web danh sách được tạo tự động cho danh sách đó, và bạn có thể chọn để hiển thị trên một trang. Phần web danh sách hiện đại cho phép bạn chọn danh sách, và tùy chỉnh với tiêu đề, dạng xem và thậm chí kích cỡ của riêng bạn. Người dùng có thể xem, lọc, sắp xếp và nhóm danh sách. Ngoài ra, được định dạng cột và lồng vào nhóm được tạo trong danh sách nguồn được hiển thị trong phần web.

Hiển thị một tệp

Trình xem trang

Trình xem tệp

Phần web trình xem tệp hiện đại cho phép bạn nhúng hơn 270 + loại tệp bao gồm không chỉ quen thuộc tệp Word, Excel và PowerPoint, mà còn có các kiểu tệp nâng cao chẳng hạn như 3D mô hình và ảnh y tế.

Nhúng một phần web

Phần web nhúng cho phép bạn hiển thị nội dung trên trang của bạn từ trang web cho phép nhúng (chẳng hạn như YouTube, ví dụ). Tùy thuộc vào trang web, bạn có thể sử dụng địa chỉ của trang web hoặc mã trang web cung cấp nhúng.

Thêm liên hệ

Phần web chi tiết liên hệ

Phần web mọi người

Phần web chi tiết liên hệ cổ điển cho phép bạn theo cách thủ công thêm một liên hệ tại một thời điểm. Phần web người hiện đại cho phép bạn thêm nhiều liên hệ từ hồ sơ người dùng cùng với thông tin trực quan và tổ chức. Diện mạo của chi tiết liên hệ có thể thay đổi từ thu gọn để mang tính mô tả, có nghĩa là thêm chi tiết về liên hệ có thể được hiển thị ngay trên trang.

Thêm ảnh

Phần web hình ảnh,
phần web trình soạn nội dung,
Thư viện ảnh

Phần web hình ảnh

Phần web hình ảnh thêm bổ sung nguồn cho ảnh: gần đây, web tìm kiếm và OneDrive. Đổi cỡ ảnh có thể sửa đổi vào tỷ lệ tiêu chuẩn và tùy chỉnh.

Ảnh bộ sưu tập phần web

Phần web hình ảnh bộ sưu tập cho phép bạn thêm ảnh trong một bố trí lát xếp hoặc carousel.  Trong khi trong carousel bố trí hình ảnh có thể được đặt để quen thuộc với tỷ lệ kích cỡ. Hình ảnh nhỏ hơn sẽ được định kích cỡ để tô tỷ lệ, nhưng hình ảnh lớn hơn sẽ không thể đổi kích cỡ.

Phần web hình

Phần web hình có thể đặt để hiển thị các thành phần tối đa 5 trong một lát xếp hoặc tầng tổ chức, đưa tiêu điểm tới các thành phần riêng lẻ khi cần thiết. Các thành phần riêng lẻ có thể có tiêu đề, cụ thể hình ảnh và văn bản thay thế.  Bạn cũng có thể sắp xếp các thành phần khi cần thiết.

Trình xem tệp

Sử dụng trình xem tệp để hiển thị 3D mô hình. Đây là đặc biệt hữu ích cho y tế mô hình.

Hiển thị video trên một trang

Phần web phương tiện

Trình xem tệp

Phần web trình xem tệp cho phép bạn hiển thị cục bộ video từ site SharePoint của bạn (như. MOV. MP4, và. WMV).

Nhúng một phần web

Với phần web nhúng, bạn có thể hiển thị video (hoặc nội dung khác) trên trang của bạn từ trang web cho phép nhúng (chẳng hạn như YouTube, ví dụ). Tùy thuộc vào trang web mà bạn nhúng, bạn có thể sử dụng địa chỉ của trang web hoặc mã trang web cung cấp nhúng. SharePoint Online chỉ.

Dòng video

Phần video web dòng phát video từ Microsoft dòng dịch vụ dưới dạng một trong hai một định dạng video nhiều được gọi là một kênh hoặc video duy nhất. Nó thêm phát lại xã hội và nâng cao Cập Nhật thiết đặt chẳng hạn như việc thích, thay đổi tốc độ phát lại, xem với tiêu đề phụ được tạo (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha chỉ), và tạo danh sách. Không có bổ trợ trình duyệt bổ sung được yêu cầu. Video siêu dữ liệu cụ thể và quyền được thiết lập trong dịch vụ Microsoft Stream.

Office 365 Video

Sử dụng phần web Office 365 Video để hiển thị video ngay trên trang từ tổ chức của bạn cổng thông tin Office 365 Video.

Hiện ngày và thời gian của cuộc họp sắp tới và sự kiện

Lịch

Sự kiện

Phần web sự kiện sẽ hiển thị sự kiện trong một phạm vi ngày tùy chỉnh thẻ hoặc cuộn phim định dạng. Dữ liệu được bung rộng sự kiện cũng có thể có sự kiện ảnh, bản đồ Bing và cuộc họp dữ liệu. Bạn có thể tải xuống các cuộc họp với. Định dạng ICS, nhưng các sự kiện phần web không thể kết nối hoặc đọc từ một dịch vụ Exchange lịch. Phần web sự kiện sử dụng cùng một danh sách như là một phần web lịch, nhưng cột tùy chỉnh không được hiển thị trong phần web sự kiện.

Lịch nhóm

Phần web lịch nhóm sử dụng ứng dụng lịch nhóm Office 365 cho dung lượng lưu trữ sự kiện. Không thể thêm các sự kiện nhóm mới với phần web lịch nhóm. Sự kiện được hiển thị trong danh sách định dạng để phóng to mỗi sự kiện đã bung rộng chi tiết. Bạn có thể xác định số hiển thị sự kiện trên mỗi trang và cuộn trang. SharePoint Online chỉ.

Hiển thị nối kết đến nội dung khác

Tăng cấp các nối kết,
nối kết,
phần web trình soạn nội dung,
thông báo,
Nối kết tóm tắt

Liên kết nhanh

Phần web nối kết nhanh có thể đặt để hiển thị dưới dạng định dạng carousel được gọi là cuộn phim hoặc định dạng thu gọn nhỏ hơn. Mỗi nối kết trong định dạng thu gọn có thể sắp xếp và hiển thị có hoặc không có hình ảnh. Đó là có thể xảy ra chưa để nhập nối kết nhanh dựa trên danh sách.

Nối kết

Phần web nối kết Hiển thị một nối kết URL hoàn chỉnh, và thêm khả năng hiển thị hoặc ẩn ngăn xem trước với đích nối kết. SharePoint Online chỉ.

Phần web văn bản

Trong phần web văn bản, bạn có thể thêm nối kết bên trong nội dung của bạn bằng cách dùng thanh công cụ.

Tìm kiếm và hiển thị nội dung

Truy vấn Nội dung,
Tìm kiếm nội dung

Nội dung được tô sáng

Với phần nội dung web Highlighted, nhiều trong các tùy chọn nâng cao và gây nhầm lẫn/truy vấn tìm kiếm đã được thay thế với tùy chọn truy vấn hợp lý. Tuy nhiên, không giống như phiên bản khác cổ điển, bạn không thể sử dụng mẫu tùy chỉnh hiển thị.

Thông báo tin tức để nhóm của bạn

Thông báo

Tin tức

Phần web cổ điển thông báo sử dụng danh sách để hiển thị thông báo trên trang của bạn. Phần web tin tức là một hệ thống phân bố nội dung chung như mà sử dụng phong phú, được định dạng trang hoặc nối kết để biết tin tức và cuộn lên bài đăng tin tức trên trang chủ, site và hub site SharePoint. Phần web có thể được tùy chỉnh để hiển thị kết quả trong một số cách khác nhau. Điều này cung cấp một trải nghiệm phong phú hơn và năng động hơn trên danh sách tĩnh thông báo.

Theo dõi các dự án

Tasklist

Planner

Phần web trình lập kế hoạch hiện đại hoạt động với nhóm Office 365 và dịch vụ Office 365 Planner. Gói đăng ký được lưu trữ trong dịch vụ Office 365 Planner cho phép lớn tùy chỉnh. Đường thời gian mặc định sẽ bị loại bỏ linh hoạt hơn các tùy chọn xem có bao gồm một bảng điều khiển tổng quan về chỉ-đọc được gọi là bảng thảo luận hoặc một bố trí Kanban được gọi là nhóm. Sử dụng bố trí nhóm cho phép để nhóm theo nhóm, được gán cho, đang tiến hành, ngày đến hạn và các nhãn thể loại. Ngoài ra, nhóm bố trí cho phép trực tiếp thêm và sửa đổi các nhiệm vụ trong một kế hoạch được lưu trữ trong dịch vụ Office 365 Planner. Phần web này sẵn dùng trên một SharePoint Online nhóm kết nối Site chỉ.

Hiển thị site và nối kết trên một trang

Trình tổng hợp site

Các site

Phần web trình tổng hợp Site cổ điển tập trung vào một dạng xem đơn giản hóa theo cách trực quan của site. Với phần web site, danh sách dài tệp được thay thế bằng thông tin thẻ Hiển thị cuối xem, sửa đổi và phổ biến nhất tệp cuối cùng. Trang có thể được hiển thị dưới dạng thẻ hoặc trong một bố trí cuộn phim bằng cơ chế carousel để cuộn qua các trang web đã chọn. SharePoint Online chỉ.

Hiển thị hội thoại trên trang của bạn

Nguồn cấp trang

Phần web yammer

Không có hai phần web Yammer sẵn dùng:

  • Phần web Yammer hội thoại cho phép người dùng tham gia vào hội thoại Yammer cho một nhóm cụ thể hoặc chủ đề mà không cần rời khỏi trang SharePoint của bạn.

  • Phần web Yammer sẽ tô sáng Hiển thị hội thoại cụ thể, trên cùng hoặc mới nhất.

Khi Yammer đã thay thế tính năng nguồn cấp tin tức SharePoint, phần web Yammer hiện đại thay thế cổ điển nguồn cấp trang phần web.

Hiển thị nội dung từ một trang khác

Trình xem trang

Nhúng

Phần web trình xem trang và phần web nhúng cho phép bạn để hiển thị nội dung từ các trang khác cho phép nhúng. Mã nhúng phải trên nền tảng iframe, và mã sử dụng < script > thẻ không được hỗ trợ. Ngoài ra, các trang web bảo mật chỉ có thể được nhúng.

Thu thập và hiển thị dữ liệu khỏi biểu mẫu

Biểu mẫu InfoPath

PowerApps

Với PowerApps, bạn có thể xây dựng mạnh mẽ biểu mẫu để thu thập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu mà không dùng mã. Bạn cũng có thể dùng PowerApps để tùy chỉnh biểu mẫu cho danh sách SharePoint.SharePoint Online chỉ.

Microsoft Forms

Với phần web Microsoft Forms, bạn có thể thêm biểu mẫu hoặc kết quả của biểu mẫu vào trang của bạn. Bạn cũng có thể xem kết quả tóm tắt trong biểu đồ ngay trên trang. SharePoint Online chỉ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×