Trải nghiệm phần web cổ điển và hiện đại

Trải nghiệm phần web cổ điển và hiện đại

Các phần web trong SharePoint đã cho phép người dùng tất cả các mức kinh nghiệm để thêm chức năng mạnh mẽ và tùy chỉnh cho các trang của họ.  Phần web hiện đại được thiết kế thậm chí còn dễ sử dụng hơn, di động sẵn sàng và tuyệt vời đang tìm kiếm.

Nhiều phần web hiện đại hoàn thành các mục đích giống như phần web cổ điển, nhưng bạn sẽ thấy sự khác biệt về diện mạo và chức năng.

Điều quan trọng cần lưu ý là các trang hiện đại chỉ có thể sử dụng các phần web hiện đại và các trang cổ điển chỉ có thể sử dụng các phần web cổ điển. Ngoại lệ là các phần web tùy chỉnh được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên các trang hiện đại. Đối với nhà phát triển, khuôn khổ SharePoint cho phép xây dựng các phần web hiện đại tùy chỉnh hiển thị ngay trong hộp công cụ phần web. Nhà phát triển cũng có thể tìm thấy hướng dẫn và công cụ tại hiện đại hóa các site SharePoint cổ điển của bạn

Điều quan trọng cần lưu ý là vì lý do bảo mật, các phần web hiện đại không cho phép chèn mã như JScript.

So sánh các phần web hiện đại và cổ điển

Không có ánh xạ 1:1 của cổ điển đến các phần web hiện đại nhưng có các phần web có các mục đích tương tự.  Sau đây là một số phần web được sử dụng thường xuyên dựa trên các mục đích của họ, và một số khác biệt trong các phần web hiện đại.

Lưu ý: Đây không phải là danh sách đầy đủ các phần web. Nếu bạn đang tự hỏi về một phần web cụ thể, hãy bấm hoặc không bên cạnh thông tin này hữu ích ở cuối trang và để lại phản hồi để cho chúng tôi biết. Ngoài ra, bạn có thể để lại phản hồi trong phần Web Parts của giọng nói người dùng SharePoint.

Mục đích

Hiện đại

Thêm văn bản và nội dung khác

Phần web trình soạn nội dung,
Thêm văn bản và nội dung khác trực tiếp vào một trang wiki

Phần web văn bản

Phần web văn bản cho phép bạn dễ dàng thêm và định dạng văn bản và bảng trên một trang. Nó có một thanh công cụ định dạng, nơi bạn có thể định dạng văn bản, thay đổi kiểu và nhiều hơn nữa. Không giống như phần web trình soạn nội dung, Tuy nhiên, bạn không thể sửa HTML bên trong phần web. Bảng lồng nhau chưa được hỗ trợ. Cú pháp wiki, như được dùng để tạo liên kết từ và đến trang, không được hỗ trợ trên các trang hoặc trong phần web văn bản nhưng dễ dàng tạo liên kết trong phần web văn bản. Chưa thể thêm hình ảnh nội tuyến trong phần web văn bản, nhưng bạn có thể thêm hình ảnh cùng với phần web văn bản bằng cách sử dụng phần web hình ảnh.

Hiển thị thư viện tài liệu

Thư viện

Thư viện tài liệu

Khi bạn tạo một thư viện trên một trang web cổ điển, phần web thư viện sẽ được tạo tự động và bạn có thể chọn Hiển thị nó trên một trang. Khi bạn sử dụng phần web thư viện tài liệu hiện đại, bạn có thể chọn một thư viện để hiện và hiển thị một dạng xem cụ thể của thư viện hoặc thậm chí là một thư mục trong thư viện. Người dùng có quyền thích hợp có thể thêm, xem hoặc chỉnh sửa tệp trực tiếp từ phần web. Người dùng cũng có thể ghim một tài liệu vào đầu thư viện, tải xuống, xóa bỏ và đổi tên tệp. Ngoài ra, các tệp có thể được hiển thị trong dạng xem chi tiết hoặc dạng xem ô xếp và định dạng cột và thư mục lồng nhau được tạo trong danh sách nguồn sẽ được hiển thị.

Hiển thị danh sách

Danh sách

Danh sách

Khi bạn tạo một danh sách trên một trang web cổ điển, phần web danh sách sẽ được tự động tạo ra cho danh sách đó và bạn có thể chọn Hiển thị nó trên một trang. Phần web danh sách hiện đại cho phép bạn chọn một danh sách và tùy chỉnh nó bằng tiêu đề, dạng xem và kích cỡ của riêng bạn. Người dùng có thể xem, lọc, sắp xếp và nhóm danh sách. Ngoài ra, các cột được định dạng và các nhóm lồng nhau được tạo trong danh sách nguồn sẽ được hiển thị trong phần web.

Hiển thị tệp

Trình xem trang

Trình xem tệp

Phần web trình xem tệp hiện đại cho phép bạn nhúng nhiều hơn 270 + kiểu tệp bao gồm cả các tệp Word, Excel và PowerPoint, cũng như các kiểu tệp nâng cao như mô hình 3D và hình ảnh y tế.

Phần web nhúng

Phần web nhúng cho phép bạn hiển thị nội dung trên trang của bạn từ các site cho phép nhúng (chẳng hạn như YouTube, ví dụ). Tùy thuộc vào trang web, bạn có thể sử dụng địa chỉ web của site hoặc mã nhúng mà trang đó cung cấp. 

Thêm liên hệ

Phần web chi tiết liên hệ

Phần web mọi người

Phần web chi tiết liên hệ cổ điển cho phép bạn thêm một liên hệ theo cách thủ công. Phần web người dân hiện đại cho phép bạn thêm nhiều liên hệ từ hồ sơ người dùng cùng với thông tin trực quan và tổ chức. Có thể thay đổi diện mạo của chi tiết liên hệ từ Compact sang mô tả, có nghĩa là chi tiết thêm về một liên hệ có thể được hiển thị ngay trên trang.

Thêm hình ảnh

Phần web hình ảnh,
phần web trình soạn nội dung,
Thư viện ảnh

Phần web hình ảnh

Phần web hình ảnh thêm nguồn bổ sung cho hình ảnh: gần đây, tìm kiếm web và OneDrive. Có thể sửa đổi cỡ ảnh thành các tỷ lệ tiêu chuẩn và tùy chỉnh. 

Phần web bộ sưu tập hình ảnh

Phần web bộ sưu tập hình ảnh cho phép bạn thêm hình ảnh vào bố trí lát xếp hoặc hình Carousel.  Trong khi trong hình ảnh bố trí hình Carousel có thể được đặt là kích thước tỷ lệ quen thuộc. Hình ảnh nhỏ hơn sẽ có kích cỡ đến tỷ lệ điền, nhưng hình ảnh lớn hơn sẽ không được đổi kích cỡ. 

Phần web Hero

Phần web Hero có thể được thiết lập để hiển thị tối đa 5 yếu tố trong một bố trí lát xếp lớp, đưa tiêu điểm đến các thành phần riêng lẻ nếu cần thiết. Các thành phần riêng lẻ có thể có tiêu đề, hình ảnh cụ thể và văn bản thay thế.  Bạn cũng có thể sắp xếp các yếu tố khi cần.

Trình xem tệp

Sử dụng trình xem tệp để hiển thị mô hình 3D. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các mô hình y tế.

Hiển thị video trên một trang

Phần web đa phương tiện

Trình xem tệp

Phần web trình xem tệp cho phép bạn hiển thị các video cục bộ từ site SharePoint của mình (chẳng hạn như. MOV,. MP4 và. WMV).

Phần web nhúng

Với phần web nhúng, bạn có thể hiển thị video (hoặc nội dung khác) trên trang của bạn từ các site cho phép nhúng (chẳng hạn như YouTube, ví dụ). Tùy thuộc vào trang web mà bạn đang nhúng, bạn có thể sử dụng địa chỉ web của site hoặc mã nhúng mà trang đó cung cấp. chỉSharePoint Online.

Video về dòng

Phần web luồng video phát video từ dịch vụ Microsoft Stream như một định dạng video nhiều được gọi là kênh hoặc dưới dạng video duy nhất. Nó cho biết thêm các thiết đặt phát lại xã hội và nâng cao, chẳng hạn như thích, thay đổi tốc độ phát lại, xem với phụ đề được tạo (chỉ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) và tạo danh sách phát. Không cần bổ trợ bổ sung của trình duyệt. Siêu dữ liệu và quyền cụ thể video được đặt trong dịch vụ Microsoft Stream. 

Office 365 Video

Sử dụng phần web Office 365 Video để hiển thị video ngay trên trang từ cổng thông tin video Office 365của tổ chức của bạn.

Hiển thị ngày và thời gian của các cuộc họp và sự kiện sắp tới

Lịch

Sự kiện

Phần web sự kiện sẽ hiển thị các sự kiện trong thẻ phạm vi ngày tùy chỉnh hoặc định dạng cuộn phim. Dữ liệu sự kiện mở rộng cũng có thể có ảnh sự kiện, bản đồ Bing và dữ liệu cuộc họp. Bạn có thể tải về cuộc họp với. Định dạng ICS nhưng phần web sự kiện không thể kết nối hoặc đọc từ dịch vụ lịch Exchange. Phần web sự kiện sử dụng danh sách giống như phần web lịch, nhưng các cột tùy chỉnh sẽ không được hiển thị trong phần web sự kiện.

Lịch nhóm

Phần web lịch nhóm sử dụng ứng dụng lịch nhóm Office 365 cho lưu trữ sự kiện. Không thể thêm sự kiện nhóm mới với phần web lịch nhóm. Các sự kiện được hiển thị trong định dạng danh sách để tối đa hóa các chi tiết được bung rộng của mỗi sự kiện. Bạn có thể xác định số lượng các sự kiện hiển thị trên mỗi trang và trang cuộn. chỉSharePoint Online.

Hiển thị nối kết đến nội dung khác

Liên kết được
quảng bá,nối kết,
phần web trình soạn nội dung,
thông báo,
nối kết tóm tắt

Liên kết nhanh

Phần web liên kết nhanh có thể được thiết lập để hiển thị dưới dạng định dạng Carousel có tên là cuộn phim hoặc định dạng nhỏ gọn nhỏ hơn. Mỗi nối kết trong định dạng Compact có thể được sắp xếp và hiển thị có hoặc không có hình ảnh. Bạn chưa có khả năng cư trú liên kết nhanh dựa trên danh sách.

Nối kết

Phần web nối kết Hiển thị một nối kết URL hoàn chỉnh và thêm khả năng hiển thị hoặc ẩn ngăn xem trước với đích nối kết. chỉSharePoint Online.

Phần web văn bản

Trong phần web văn bản, bạn có thể thêm nối kết trong nội dung của mình bằng thanh công cụ.

Tìm kiếm và hiển thị nội dung

Truy vấn Nội dung,
Tìm kiếm nội dung

Nội dung được tô sáng

Với phần web nội dung được tô sáng, nhiều tùy chọn tìm kiếm/truy vấn nâng cao và khó hiểu đã được thay thế bằng các tùy chọn truy vấn sắp xếp. Tuy nhiên, không giống như các đối tác cổ điển của nó, bạn không thể sử dụng các mẫu Hiển thị tùy chỉnh.

Thông báo tin tức cho nhóm của bạn

Thông báo

Nổi

Phần web thông báo cổ điển sử dụng danh sách để hiển thị thông báo trên trang của bạn. Phần web tin tức là một hệ thống phân phối nội dung rộng có sử dụng các trang, hoặc liên kết được định dạng phong phú để tin tức và cuộn lên các bài đăng tin tức trên trang chủ SharePoint, site và Hub. Phần web có thể được tùy chỉnh để hiển thị kết quả theo một số cách khác nhau. Thao ứng này cung cấp trải nghiệm phong phú hơn và năng động hơn trong danh sách thông báo tĩnh. 

Theo dõi dự án

Tasklist

Planner

Phần web Planner hiện đại hoạt động với Office 365 nhóm và dịch vụ Planner Office 365. Các gói được lưu trữ trong dịch vụ Planner Office 365 cho phép tùy chỉnh lớn hơn. Đường thời gian mặc định được loại bỏ cho các tùy chọn xem linh hoạt hơn, bao gồm bảng điều khiển tổng quan chỉ đọc được gọi là bảng hoặc bố trí Kanban có tên là Bucket. Sử dụng bố trí Xô cho phép nhóm theo nhóm, được gán cho, tiến độ, ngày đến hạn và các danh mục nhãn. Ngoài ra bố trí Xô cho phép việc thêm và sửa đổi trực tiếp các tác vụ trong một kế hoạch được lưu trữ trong dịch vụ Planner Office 365. Phần web này chỉ sẵn dùng trên trang web được kết nối với một nhóm SharePoint Online.

Hiển thị các site và liên kết trên một trang

Aggregator trang

Các site

Phần web cổ điển của site aggregator tập trung vào một dạng xem đơn giản hóa trực quan của các site. Với phần web site, danh sách dài các tệp được thay thế bằng thẻ thông tin sẽ hiển thị các tệp được xem gần nhất, sửa đổi lần cuối và các tệp phổ biến nhất. Site có thể được hiển thị như là thẻ hoặc trong một bố trí cuộn phim bằng cách dùng một cơ chế Carousel để cuộn qua các site đã chọn. chỉSharePoint Online.

Hiển thị các cuộc hội thoại trên trang của bạn

Nguồn cấp trang

Phần web yammer

Có hai phần web yammer sẵn dùng:

  • Phần web hội thoại yammer cho phép người dùng tham gia vào các cuộc hội thoại yammer cho một nhóm hoặc chủ đề cụ thể mà không cần rời khỏi trang SharePoint của bạn.

  • Phần web nổi bật yammer Hiển thị các cuộc hội thoại cụ thể, trên cùng hoặc mới nhất.

Khi yammer đã thay thế tính năng nguồn cấp tin tức SharePoint, phần web yammer hiện đại sẽ thay thế phần web nguồn cấp trang web cổ điển.

Hiển thị nội dung từ một trang khác

Trình xem trang

Nhúng

Cả phần web trình xem trang và phần web nhúng cho phép bạn hiển thị nội dung từ các trang khác cho phép nhúng. Mã nhúng phải là dựa trên iFrame và mã có sử dụng các thẻ script> <không được hỗ trợ. Ngoài ra, chỉ có thể nhúng các trang web bảo mật. 

Thu thập và hiển thị dữ liệu từ biểu mẫu

Biểu mẫu InfoPath

Powerapps

Với PowerApps, bạn có thể xây dựng các biểu mẫu mạnh mẽ để thu thập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu mà không sử dụng mã. Bạn cũng có thể sử dụng PowerApps để tùy chỉnh biểu mẫu cho danh sách SharePoint.chỉSharePoint Online.

Microsoft Forms

Với phần web Microsoft Forms, bạn có thể thêm một biểu mẫu hoặc kết quả biểu mẫu vào trang của mình. Bạn cũng có thể xem các kết quả tóm tắt trong biểu đồ ngay trên trang.chỉSharePoint Online.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×