Trải nghiệm hợp nhất lấy & biến đổi

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Excel 2016 giới thiệu mạnh mẽ bộ công cụ được gọi là lấy & biến đổi. Các công cụ, dựa trên công nghệ Power Query, cho phép bạn dễ dàng kết nối, kết hợp và định hình dữ liệu đến từ nhiều nguồn khác nhau. Thao tác sau đây lấy & biến đổi hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn thông qua những điều cơ bản.

Chúng tôi xin được thông báo cập nhật chính tiếp theo để nhập dữ liệu và các chức năng tạo hình trong Excel – hợp nhất lấy & biến đổi trải nghiệm. Với tháng ba, 2017 Cập Nhật Office 365, chúng tôi nâng cao của chức năng nhập dữ liệu Excel và sắp xếp lại các nút trên tab dữ liệu, sao cho nó dễ dàng hơn bao giờ để tận dụng các chức năng lấy & biến đổi.

Lấy & biến đổi các tùy chọn trên tab dữ liệu

Trải nghiệm hợp nhất lấy & biến đổi, bạn hưởng lợi từ hiện đại và tích hợp tốt bộ nhập dữ liệu và hình chức năng trong Excel. Bạn có thể dễ dàng kết nối và lấy dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu phổ biến chẳng hạn như tệp, cơ sở dữ liệu, Dịch vụ Azure và trực tuyến, và nhiều hơn nữa. Và, bạn có thể định hình dữ liệu đó theo cách hiệu quả bằng cách sắp xếp, thay đổi kiểu dữ liệu tách cột, tổng hợp dữ liệu, v.v.. Các liên tục phát triển cung cấp của các đường kết nối mới, và dễ dàng thực hiện chuyển đổi là những gì hãy lấy & biến đổi một công cụ vô cùng hữu ích và tiết kiệm thời gian trong công việc hàng ngày của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng trải nghiệm mới thay thế dữ liệu cũ hơn, kế thừa nhập trình hướng dẫn, đã có sẵn bên dưới dữ liệu > Lấy dữ liệu ngoài. Tuy nhiên, họ có thể vẫn được truy nhập nếu bạn muốn. Hãy xem: làm thế nào để khôi phục kế thừa lấy dữ liệu ngoài trải nghiệm?

Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn trong Excel nếu bạn có một thuê bao Office 365. Nếu bạn là một thuê bao Office 365, đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Làm thế nào để tôi có thể lấy dữ liệu từ nguồn phổ biến như tệp CSV hoặc Web?

Chúng tôi biết mà người dùng nhập dữ liệu như có các bộ nối phổ biến nhất dễ dàng truy nhập cho chúng trên ruy-băng. Trong bản cập nhật này, chúng tôi tìm cách làm theo các nguyên tắc này và duy trì trải nghiệm phù hợp với những gì bạn đang sử dụng để. Bây giờ bạn có thể tìm thấy các đường kết nối đầu ba sau đây sẵn có dưới phần lấy & biến đổi dữ liệu của tab dữ liệu: Từ văn bản/CSV, Từ Web, và Từ bảng/phạm vi.

Từ văn bản/CSV

Với đường kết nối này bạn có thể dễ dàng nhập dữ liệu từ văn bản (*.txt), giá trị phân tách bằng dấu phẩy (*.csv) hoặc tệp được định dạng văn bản (*.prn) của bạn. Đường kết nối hiện đại này được dựa trên công nghệ Power Query và trình hướng dẫn kế thừa từ văn bản thay thế.

Để bắt đầu nhập dữ liệu với đường kết nối mới, hãy bấm dữ liệu > từ văn bản/CSV, chọn tệp nguồn, và sau đó bấm OK. Đường kết nối Từ văn bản/CSV mới và nâng cao rồi phân tích cấu trúc của tệp nhập của bạn và tự động áp dụng thiết đặt nhập có liên quan. Nó có thể tách các cột bằng dấu phân cách, tăng cấp hàng đầu tiên được dùng làm tiêu đề cột, và nhiều hơn nữa.

Tùy chọn lấy & biến đổi từ văn bản

Nếu bản xem trước không theo cách bạn muốn, bạn có thể cấu hình thiết đặt cơ bản nhập chẳng hạn như nguồn gốc tệp, dấu phân cách hoặc kiểu dữ liệu phát hiện lô-gic ngay tại đó. Dựa trên lựa chọn của bạn, xem trước dữ liệu được tự động Cập Nhật.

Bạn có thể rồi bấm tải trực tiếp tải dữ liệu vào trang tính của bạn, hoặc bấm vào mũi tên bên cạnh tải đến tải dữ liệu vào mô hình dữ liệu của bạn. Nếu bạn muốn áp dụng chuyển đổi dữ liệu bổ sung trong trình soạn thảo truy vấn, hãy bấm sửa.

Từ Web

Với đường kết nối này bạn có thể "cạo" dữ liệu từ trang HTML. Đây là một đường kết nối hiện đại cũng được dựa trên công nghệ Power Query và thay thế trình hướng dẫn kế thừa từ Web.

Để bắt đầu sử dụng nó, hãy bấm dữ liệu > Từ Web, xác định URL của trang đích, sau đó bấm OK. Danh sách tất cả các bảng trên trang được hiển thị trong hộp thoại bộ dẫn hướng. Bạn có thể tương tác với các trang web trong Dạng xem bảng hoặc Dạng xem Web. Dạng xem bảng, trước tiên bấm tên bảng ở bên trái, và dữ liệu từ bảng đó sẽ hiển thị ở bên phải. Với dạng xem Web bạn cũng có thể bấm vào một bảng từ danh sách bộ dẫn hướng, hoặc từ ngăn xem trước của dạng xem Web. Bạn có thể chọn nhiều bảng trong một trong hai dạng xem.

Tùy chọn lấy & biến đổi từ Web

Từ bảng/phạm vi

Đường kết nối này, bạn có thể tạo một truy vấn mới được nối kết với một bảng hoặc có tên là phạm vi trong trang tính Excel của bạn. Bạn có thể sau đó tinh chỉnh dữ liệu của bạn, và áp dụng chuyển đổi bổ sung cho nó trong cửa sổ Soạn thảo truy vấn .

Tùy chọn lấy & biến đổi từ bảng

Làm thế nào để tôi có thể lấy dữ liệu từ nguồn bổ sung chẳng hạn như tệp XML hoặc Microsoft SQL Server?

Bạn có thể tạo một truy vấn mới để nhập dữ liệu từ một nguồn dữ liệu đơn lẻ, chẳng hạn như một cơ sở dữ liệu Microsoft Access hoặc OData feed, hoặc bạn có thể nhập dữ liệu từ nhiều tệp văn bản trong một thư mục cùng một lúc.

Khi bạn bấm trên dữ liệu > Lấy dữ liệu, các nguồn dữ liệu sẵn có được trình bày cho bạn trong menu thả xuống. Cơ sở dữ liệu nguồn tùy chọn được sắp xếp trong thể loại, bao gồm các tệp như sổ làm việc Excel, tệp XML hoặc toàn bộ thư mục, chẳng hạn như SQL Server hoặc Oracle, các dịch vụ Azure chẳng hạn như HDInsight hoặc lưu trữ Blob, các dịch vụ trực tuyến như danh sách SharePoint Online hoặc Salesforce , và nhiều nguồn khác như OData hoặc ODBC.

Danh sách sẵn có đường kết nối liên tục phát triển.

Tùy chọn lấy & biến đổi từ cơ sở dữ liệu

Với bản cập nhật này, chúng tôi cũng đã loại bỏ kế thừa trình hướng dẫn sau đây đã được đã có sẵn bên dưới phần lấy dữ liệu ngoài trên tab dữ liệu: từ Access, từ Web, từ văn bản, từ SQL Server, từ dữ liệu nguồn cấp OData, nhập dữ liệu XML và từ kết nối dữ liệu Trình hướng dẫn. Nếu vì lý do nào, bạn yêu cầu sử dụng một trong các trình hướng dẫn kế thừa bị loại bỏ, hãy xem: làm thế nào để khôi phục kế thừa lấy dữ liệu ngoài trải nghiệm?

Tuy nhiên, có hai phổ biến và đặt trình hướng dẫn khá duy nhất là một phần của tính năng nhận dữ liệu ngoài cũ và sẽ vẫn ở trong trải nghiệm mới: Từ dịch vụ phân tíchTừ Microsoft truy vấn. Họ có thể tìm thấy bên dưới dữ liệu > Từ cơ sở dữ liệudữ liệu > Từ nguồn khác thể loại mới trải nghiệm tương ứng.

Làm thế nào để tận dụng lấy & biến đổi chức năng để làm sạch và định hình dữ liệu của tôi?

Lấy & biến đổi cho phép bạn làm sạch và định hình dữ liệu của bạn như một bước cần thiết cho phân tích dữ liệu mạnh mẽ. Bạn có thể loại bỏ các cột, lọc hàng, thay đổi kiểu dữ liệu cột, thay thế giá trị và nhiều hơn nữa. Điều này được thực hiện thông qua cửa sổ Soạn thảo truy vấn riêng biệt mà hỗ trợ tính năng và hiển thị tất cả các biến đổi dữ liệu của bạn.

Chuyển sang tab dữ liệu trên ruy-băng, bấm Lấy dữ liệu, kết nối với nguồn dữ liệu mong muốn (chẳng hạn như tệp hoặc cơ sở dữ liệu) bằng cách dùng một trong các đường kết nối có sẵn, và xem trước dữ liệu của bạn trong cửa sổ bộ dẫn hướng .

Gent & biến đổi dẫn hướng

Tiếp theo, hãy chọn bảng mà bạn muốn nhập và bấm sửa để khởi động cửa sổ Soạn thảo truy vấn .

Lấy & biến đổi trình soạn thảo truy vấn

Sử dụng rộng tập hợp các lệnh sẵn có từ ruy-băng bên trong cửa sổ Soạn thảo truy vấn . Bạn có thể áp dụng chuyển đổi mạnh mẽ bằng cách sắp xếp và lọc dữ liệu, chuyển đổi kiểu dữ liệu, tách hoặc kết hợp cột, tổng hợp dữ liệu của bạn và nhiều hơn nữa.

Tất cả các bước chuyển đổi mà bạn áp dụng trên dữ liệu của bạn được ghi lại và được lưu dưới dạng một phần của truy vấn của bạn. Các thay đổi đã ghi có thể quan sát và quản lý thông qua các Bước áp dụng phần bên trong cửa sổ soạn thảo truy vấn và sẽ được lại được áp dụng cho dữ liệu của bạn mỗi khi truy vấn của bạn được làm mới.

Làm thế nào để tôi có thể lấy dữ liệu từ nguồn được dùng gần đây, tệp kết nối cơ sở dữ liệu Office (ODC), kết nối sổ làm việc khác, hoặc bảng?

Một trong các kịch bản phổ biến nhất trong khu vực nhập dữ liệu được kết nối và nhận dữ liệu từ nguồn gần đây của bạn. Người dùng thường xuyên thiết lập một tập hợp các nguồn được dùng thường xuyên họ kết nối để nhập dữ liệu.

Để kết nối và tạo một truy vấn từ một nguồn dữ liệu gần đây của bạn, hãy bấm dữ liệu > Nguồn gần đây. Bạn có thể rồi duyệt qua các nguồn được kết nối mới của bạn, hãy chọn một, sau đó bấm kết nối để tiếp tục với dòng nhập.

Lấy & biến đổi gần đây nguồn ngăn

Kịch bản phổ biến khác đang nhập dữ liệu từ kết nối hiện có hoặc bảng trong sổ làm việc của bạn. Ví dụ, bạn có thể muốn tạo một PivotTable mới dựa trên một kết nối sổ làm việc được tạo trước đó. Hoặc, bạn có thể muốn nối kết và nhập từ một nguồn dữ liệu bằng cách dùng tệp kết nối cơ sở dữ liệu Office (ODC) đã xác định bởi một người trong tổ chức của bạn.

Với bản cập nhật này, bạn sẽ có thể để xuất bất kỳ định nghĩa truy vấn của bạn vào một tệp ODC, sau đó chia sẻ nó trong các sổ làm việc của bạn hoặc với đồng nghiệp của bạn. Để xuất một định nghĩa truy vấn vào một tệp ODC, bấm chuột phải vào một truy vấn trong ngăn bên truy vấn & kết nối và chọn Tệp kết nối xuất. Tệp ODC tạo sẽ chứa định nghĩa truy vấn của bạn với tất cả sự phụ thuộc, bao gồm các hướng dẫn kết nối đến nguồn dữ liệu, và các bước chuyển đổi được áp dụng trên dữ liệu của bạn. Một cách khác để xuất một truy vấn định nghĩa là qua hộp thoại Thuộc tính truy vấn có thể mở bằng cách chọn thuộc tính từ menu ngữ cảnh của truy vấn.

Sau khi bạn nhận được tệp ODC, bạn sẽ có thể sử dụng nó và nhập định nghĩa truy vấn vào sổ làm việc của bạn. Để nhập dữ liệu thông qua cơ chế ODC, hãy bấm dữ liệu >Kết nối hiện có. Hộp thoại Kết nối hiện có sẽ xuất hiện và sau đó bạn có thể nhập từ tệp ODC sẵn dùng, kết nối sổ làm việc hiện có hoặc bảng.

Chọn từ kết nối hiện có hoặc truy vấn

Nếu bạn cần để tạo một tệp ODC sẽ được tiêu thụ bởi các ứng dụng khác, chẳng hạn như Visio hoặc Excel 2013 và trước đó, bạn có thể làm mà sử dụng các đường kết nối sau đây: Từ SQL Server cơ sở dữ liệu, Từ Microsoft truy nhập cơ sở dữ liệu, từ nguồn cấp OData , Từ dịch vụ phân tích, Từ Microsoft truy vấn hoặc kế thừa Từ trình hướng dẫn kết nối dữ liệu. Điều quan trọng cần biết rằng khi sử dụng các tệp ODC từ ứng dụng khác, ứng dụng sẽ chỉ tái sử dụng hướng dẫn kết nối từ ODC, và sẽ không chứa bất kỳ phép biến đổi bước truy vấn gốc của bạn có thể có chứa là. Nếu bạn cần để khôi phục kế thừa từ Access, từ SQL Server, đường kết nối từ dữ liệu nguồn cấp OData, hãy xem: làm thế nào để khôi phục kế thừa lấy dữ liệu ngoài trải nghiệm?

Làm thế nào để tôi quản lý truy vấn sổ làm việc hiện có và kết nối?

Khi chúng tôi giới thiệu lấy & biến đổi vào Excel 2016, chúng tôi giới thiệu hai phương pháp nhập dữ liệu: đầu tiên là lấy & biến đổi trải nghiệm mới nào và làm cho sử dụng truy vấn (cũng dựa trên sổ làm việc kết nối ở phía cho sau làm mới và tải vào các thành phần sổ làm việc). Thứ hai là một trải nghiệm cũ hơn, kế thừa mà sử dụng kết nối sổ làm việc. Quản lý truy vấn sổ làm việc và kết nối được cũng xong riêng biệt. Truy vấn sổ làm việc được quản lý qua ngăn truy vấn riêng biệt, trong khi kết nối được quản lý qua hộp thoại kết nối sổ làm việc. Điều này gây ra sự nhầm lẫn giữa người dùng của chúng tôi.

Với bản cập nhật này, chúng tôi giải quyết vấn đề này. Bây giờ bạn có thể truy nhập và quản lý truy vấn sổ làm việc của bạn và kết nối từ các chuyên dụng bên ngăn truy vấn & kết nối . Để mở ngăn bên, hãy bấm dữ liệu > nút truy vấn & kết nối .

Ngăn Truy vấn & Kết nối cho tính năng Tải & Chuyển đổi

Bấm vào tab truy vấn ở phía trên cùng của ngăn cho phép bạn duyệt và quản lý các truy vấn sẵn dùng trong sổ làm việc của bạn. Bấm chuột phải vào truy vấn để truy nhập menu ngữ cảnh của truy vấn, cho phép bạn thực hiện hành động bổ sung. Ví dụ, bạn có thể làm mới truy vấn dữ liệu từ nguồn bên dưới, sao chép/dán truy vấn, sửa phương pháp chuyển đổi truy vấn với trình soạn thảo truy vấn, và nhiều hơn nữa.

Chúng tôi cũng đơn giản hóa quản lý các truy vấn và kết nối cơ sở qua hộp thoại Thuộc tính truy vấn mới. Hôm nay, bất cứ khi nào bạn tạo một truy vấn mới trong sổ làm việc, một thực thể kết nối cơ sở mới được tạo tự động ở phía sau, và được liên kết với truy vấn này. Trong khi vai trò của truy vấn là kết nối với nguồn dữ liệu và áp dụng các thay đổi dữ liệu cần thiết ở phía trên cùng, kết nối cơ sở kiểm soát dữ liệu ở đâu đang được nạp (ví dụ, trang tính hoặc mô hình dữ liệu), cũng như các thiết đặt làm mới cho truy vấn dữ liệu, chẳng hạn như các làm mới tần suất. Với hộp thoại Thuộc tính truy vấn mới, bạn có thể dễ dàng kiểm soát tất cả các thuộc tính truy vấn, chẳng hạn như tên hoặc hướng dẫn chuyển đổi và thuộc tính kết nối cơ sở, chẳng hạn như thiết đặt làm mới theo cách tập trung. Để mở hộp thoại Thuộc tính truy vấn mới, hãy bấm vào lệnh thuộc tính từ menu ngữ cảnh của truy vấn trong ngăn bên truy vấn & kết nối .

Bấm vào tab kết nối ở phía trên cùng của ngăn bên cho phép bạn duyệt và quản lý các kết nối kế thừa sẵn dùng trong sổ làm việc được liên kết với một trong các trình hướng dẫn kế thừa chẳng hạn như Từ văn bản, Từ dịch vụ phân tích, hoặc Từ Microsoft truy vấn. Bấm chuột phải vào một kết nối để truy nhập menu ngữ cảnh. Bạn sẽ có thể thực hiện hành động bổ sung, chẳng hạn như làm mới kết nối dữ liệu từ nguồn, xóa bỏ kết nối, hoặc quản lý thuộc tính kết nối đến hộp thoại Thuộc tính kết nối cũng quen thuộc.

Làm thế nào để khôi phục kế thừa trải nghiệm lấy dữ liệu bên ngoài?

Trải nghiệm mới lấy & biến đổi là cao về đường kết nối cung cấp và chức năng chuyển đổi so với trình hướng dẫn kế thừa. Tuy nhiên vẫn là đôi khi bạn có thể muốn dùng một trong các trình hướng dẫn cũ để nhập dữ liệu của bạn. Ví dụ, khi bạn muốn lưu nguồn dữ liệu thông tin đăng nhập như là một phần của sổ làm việc của bạn. (Xin lưu ý rằng phương pháp này không tuân thủ với các tiêu chuẩn hiện đại bảo mật, chẳng hạn như không được hỗ trợ trong trải nghiệm mới lấy & biến đổi).

Bạn có thể truy nhập các đường kết nối kế thừa bằng cách tùy chỉnh ruy-băng, hoặc bạn có thể mang lại và hiển thị của bạn kế thừa dữ liệu nhập trình hướng dẫn trực tiếp bên dưới các dữ liệu > lấy dữ liệu menu thả xuống thông qua thiết đặt cấu hình mới và dễ dàng từ hộp thoại tùy chọn Excel.

Đi đến tệp > tùy chọn > dữ liệu > Hiển thị dữ liệu kế thừa nhập trình hướng dẫn, và chọn trình hướng dẫn kế thừa mà bạn muốn sử dụng:

Ảnh của tùy chọn lấy & biến đổi trình hướng dẫn kế thừa từ tệp > tùy chọn > dữ liệu.

Mở các dữ liệu > lấy dữ liệu menu thả xuống và khởi động một trước đó đã chọn dữ liệu kế thừa nhập trình hướng dẫn từ thể loại kế thừa trình hướng dẫn chuyên dụng:

Lấy & biến đổi kế thừa Menu tùy chọn

Thông tin thêm về lấy & biến đổi

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chức năng lấy & biến đổi , nơi phù hợp để bắt đầu là Microsoft Power Query cho trợ giúp Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×