Trả lời thư mời để thư mục dùng chung

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn trả lời thư mời để thư mục dùng chung giống như cách bạn làm cho thư mời workspace: bạn nhận được thông báo với tùy chọn để chấp nhận hoặc từ chối thư mời. Hãy xem ứng vào một thư mời workspace để biết chi tiết.

Tuy nhiên, không giống như với workspaces, dữ liệu nội dung trong một thư mục được chia sẻ được KHÔNG tự động tải xuống từ máy tính của inviter sau khi bạn chấp nhận thư mời. Thay vào đó, trước tiên bạn phải xác định các tùy chọn cho cách để tải xuống dữ liệu này như được mô tả dưới đây.

Tải xuống dữ liệu nội dung trong một thư mục dùng chung

Khi bạn đầu tiên dẫn hướng đến thư mục dùng chung, bạn được nhắc tạo hoặc chọn một thư mục trong hệ thống Windows của bạn được chia sẻ với người khác trong thư mục dùng chung.

Ngoài ra, bạn được nhắc để xác định một thiết đặt tải về ban đầu: tải tất cả mọi thứ (tự động tải xuống) hoặc chỉ lấy nối kết đến các tệp từ xa (tải xuống theo cách thủ công theo yêu cầu). Nếu bạn chọn để tải tất cả mọi thứ, tất cả dữ liệu nội dung trong thư mục dùng chung được tải xuống ngay lập tức, miễn là thành viên khác đã có nội dung trực tuyến. Nếu bạn chọn để chỉ tải nối kết đến các tệp từ xa, thư mục chia sẻ sẽ danh sách nối kết đến tệp dữ liệu và bạn có thể tải chúng lên, theo yêu cầu. Bạn có thể thay đổi thiết đặt tải về tại bất kỳ lúc nào trong thuộc tính thư mục.

Lưu ý: Tùy chọn tải xuống mặc định mà bạn nhìn thấy khác nhau tùy thuộc vào nội dung ban đầu của thư mục dùng chung. Nếu được chia sẻ thư mục chứa tối thiểu là 100 tệp, hoặc bất kỳ một tệp là 100MB hoặc lớn hơn, theo cách thủ công rồi tải xuống được trình bày như tùy chọn mặc định được gợi ý.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×