Trả lời khảo sát

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khảo sát thường cung cấp phản hồi có giá trị để tổ chức chẳng hạn như về cách công ty của làm hoặc người ý kiến trên một sản phẩm hoặc dịch vụ. Để biết thêm thông tin trên khảo sát, hãy xem tạo một bản khảo sát.

Để trả lời khảo sát, bạn phải có quyền đóng góp cho khảo sát. Tùy thuộc vào cách khảo sát thiết lập, bạn có thể phản hồi đến một khảo sát chỉ một lần.

Nếu bạn không thể hoàn tất trả lời từng câu hỏi trong một bản khảo sát trong một phiên làm việc — ví dụ, nếu bạn đang làm phiền khi trả lời các câu hỏi — bạn bấm hoàn tất và lưu phần trả lời. Tùy thuộc vào thiết đặt tác giả tập khảo sát, bạn có thể mở phản hồi của bạn lên để sửa hoặc kết thúc.

Tác giả khảo sát cũng có lựa chọn các câu hỏi bắt buộc, thực hiện sẽ đưa lập cảnh báo, nếu bạn không trả lời các câu hỏi cần thiết. Trả lời khảo sát được coi là hoàn thành sau khi các thắc Xem tất cả các trang, trả lời các câu hỏi cần thiết, và sau đó bấm kết thúc.

Trả lời khảo sát

 1. Nếu khảo sát chưa mở, hãy bấm vào tên khảo sát đó trên Khởi động Nhanh.

  Nếu tên khảo sát không xuất hiện, bấm Dạng xem tất cả nội dung Site hoặc nội dung Site trên khởi động nhanh, sau đó bấm tên của khảo sát của bạn.

 2. Bấm trả lời khảo sát này.

  Trang khảo sát với phản hồi cho khảo sát này được tô sáng
 3. Trả lời các câu hỏi khảo sát.

 4. Nếu nút tiếp theo , bấm tiếp theo để xem trang bổ sung của khảo sát.

 5. Nếu chủ sở hữu khảo sát có cho phép nó, bạn có thể gửi một bản khảo sát một phần bằng cách nhấn hoàn tất. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ trường bắt buộc, họ sẽ được tô sáng, và bạn sẽ cần cung cấp một câu trả lời trước rời khỏi.

 6. Khi bạn nhìn thấy nút kết thúc , hãy bấm kết thúc.

Đầu trang

Sửa phản hồi của bạn đến một khảo sát

Dùng thủ tục này nếu bạn muốn thay đổi phản hồi của bạn hoặc kết thúc một bản khảo sát.

 1. Nếu khảo sát chưa mở, hãy bấm vào tên khảo sát đó trên Khởi động Nhanh.

  Nếu tên khảo sát không xuất hiện, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang hoặc Nội dung trang trên thanh khởi động nhanh, sau đó bấm tên của khảo sát của bạn.

 2. Bấm hiện tất cả thư trả lời bên dưới thông tin khảo sát.

  Hiển thị tất cả thư trả lời nối kết bên dưới khảo sát
 3. Câu trả lời bạn muốn sửa, hãy bấm, rồi bấm Sửa phản hồi.

  Nối kết sửa phản hồi trong một câu trả lời khảo sát người dùng
 4. Nếu cần thiết, hãy bấm tiếp theo cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời mà bạn muốn thay đổi và cho đến khi bạn nhìn thấy nút kết thúc .

 5. Khi bạn đã xong trả lời khảo sát, hãy bấm kết thúc.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×