Trả lời chú thích

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Word Online , bạn có thể bấm vào chú thích để trả lời cho họ trong khi bạn đọc hoặc sửa tài liệu. Bước đầu tiên tùy thuộc vào việc bạn đang ở trong dạng xem chỉ đọc hoặc dạng xem soạn thảo. Tài liệu mở trong dạng xem chỉ đọc.

Trong Dạng xem Đọc

  1. Bấm vào bóng chú thích để xem chú thích và mở ngăn Chú thích.

Hình ảnh bóng chú thích trong Word Web App

Bóng chú thích nằm ở gần cạnh của trang. Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ bóng chú thích nào, hãy bấm vào Chú thích.

Tab Chú thích trong dạng xem Chỉ đọc của Word Web App

  1. Trong ngăn Chú thích, bấm vào chú thích bạn muốn trả lời.

  2. Hãy bấm vào biểu tượng Trả lời bên dưới nó.

Hình ảnh lệnh Trả lời dưới chú thích trong ngăn Chú thích trong Word Web App.

  1. Trong hộp văn bản mở ra, hãy gõ câu trả lời của bạn và bấm Đăng.

Trong Dạng xem Sửa

  1. Nếu bạn đang sửa tài liệu (Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Web App), bấm Xem lại > Hiện chú thích.

Hình ảnh lệnh Hiện Chú thích bên dưới tab Chú thích trong Dạng xem chỉ Đọc của Word Web App

  1. Trong ngăn Chú thích, bấm vào chú thích bạn muốn trả lời.

  2. Hãy bấm vào biểu tượng Trả lời bên dưới nó.

Hình ảnh lệnh Trả lời dưới chú thích trong ngăn Chú thích trong Word Web App.

  1. Trong hộp văn bản mở ra, hãy gõ câu trả lời của bạn và bấm Đăng.

Để biết thêm thông tin về xem lại tài liệu trongWord Online, hãy xem chèn chú thích trong tài liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×