Trường tính toán trong các hàm SQL

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng biểu thức chuỗi đối số trong một hàm tổng hợp SQL để thực hiện một phép tính trên các giá trị trong một trường. Ví dụ, bạn có thể tính toán tỷ lệ phần trăm (như surcharge hoặc thuế bán hàng) bằng cách nhân giá trị trường bằng phân số.

Bảng sau đây cung cấp các ví dụ về tính toán trên các trường từ bảng đơn hàng và chi tiết đơn hàng trong cơ sở dữ liệu Northwind.mdb.

Tính toán

Ví dụ

Thêm một số vào một trường

Freight + 5

Trừ số từ một trường

Freight - 5

Nhân một trường theo một số

UnitPrice * 2

Chia một trường theo một số

Freight / 2

Thêm một trường khác

UnitsInStock + UnitsOnOrder

Trừ một trường khác

ReorderLevel - UnitsInStock


Ví dụ sau đây tính giá trị trung bình chiết khấu của tất cả đơn hàng trong cơ sở dữ liệu Northwind.mdb. Nó nhân các giá trị trong các trường đơn giá và chiết khấu để xác định số lượng chiết khấu của mỗi đơn hàng và sau đó tính toán trung bình. Bạn có thể dùng biểu thức này trong một câu lệnh SQL trong Visual Basic mã:

SELECT Avg(UnitPrice * Discount) AS [Average Discount] FROM [Order Details];Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×