Trình soạn thảo - hỗ trợ bạn viết bài

Trình soạn thảo kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp của tài liệu hoặc email của bạn, đồng thời đưa ra các đề xuất có thể tinh chỉnh tài liệu của bạn.

Trình soạn thảo có thể phát hiện lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, các sự cố về văn phong viết khi bạn nhập bằng Word hoặc Outlook. Trình soạn thảo đánh dấu lỗi khi bạn viết: lượn sóng màu đỏ là lỗi chính tả, gạch dưới đôi màu lam là lỗi ngữ pháp và đường chấm chấm màu vàng ánh kim là lỗi vị trí nơi Trình soạn thảo có các đề xuất trợ giúp viết.

Các chức năng đầy đủ của Trình soạn thảo chỉ sẵn dùng nếu bạn có Đăng ký Office 365.

Ngăn Tổng quan về Trình soạn thảo là một chức năng mới được thêm vào và hiện chỉ sẵn dùng cho Người dùng nội bộ Office.

Trình soạn thảo kiểm tra lỗi chính tả khi bạn nhập hoặc khi bạn kiểm lỗi toàn bộ tài liệu bạn nhận được tổng quan tô sáng sửa lỗi chính tả bắt buộc trong tài liệu của bạn. Chọn sửa lỗi Chính tả trong ngăn Trình soạn thảo để sửa lỗi chính tả trong tài liệu của bạn. Khi bạn nhìn thấy lượn sóng màu đỏ bên dưới một từ, hãy bấm chuột phải vào từ đó, rồi chọn một trong các đề xuất để sửa lỗi.

Hiển thị Lỗi chính tả trong tài liệu Word

 • Đề xuất chính tả sẽ đi kèm với từ đồng nghĩa (khi sẵn có) để giúp bạn chọn đề xuất thích hợp nhất phù hợp với điều bạn muốn nói. 

 • Các tùy chọn sau sẽ hiển thị nếu bạn bấm vào mũi tên trên menu ngữ cảnh:

  1. Chọn Đọc To nếu bạn muốn nghe đề xuất hiện tại.

  2. Chọn Thay đổi Tất cả nếu bạn muốn thay thế bằng đề xuất hiện tại mỗi khi có cùng một lỗi chính tả xuất hiện trong tài liệu hiện tại.

  3. Chọn Thêm vào Tự Sửa cho đề xuất bạn luôn muốn Trình soạn thảo thay thế cho từ được tìm thấy. (Bạn cũng có thể truy nhập Tùy chọn Tự Sửa từ menu ngữ cảnh. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tùy chọn, xem mục chọn tùy chọn Tự Sửa.)

 • Để thêm từ vào từ điển mặc định để Trình soạn thảo ngừng đánh dấu từ đó là sai chính tả, chọn Thêm vào Từ điển.

 • Để bỏ qua từ trong tài liệu hoặc email này mà không thêm từ đó vào từ điển chính tả, chọn Bỏ qua Tất cả.

 • Để xem thêm thông tin và tất cả các hành động khả dụng để giải quyết lỗi chính tả, hãy chọn Xem Thêm để mở ngăn Trình soạn thảo. Trong ngăn Trình soạn thảo,

  1. Giải thích chi tiết về sự cố ngữ pháp có thể hiển thị trong phần trên của ngăn Trình soạn thảo.

  2. Bạn có thể được đọc cho nghe câu chứa lỗi ngữ pháp bằng cách chọn biểu tượng Loa. Nếu bạn chọn một phần của câu trong hộp văn bản đó trước khi chọn biểu tượng loa thì chỉ mỗi phần đó được đọc.

  3. Mỗi đề xuất ngữ pháp trong ngăn sẽ là một nút chia tách. Chọn nút chính của nút chia tách để chọn đề xuất đó và chèn vào tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chọn nút mũi tên của nút chia tách để mở một menu con chứa các hành động bổ sung sau đây mà bạn có thể thực hiện cho đề xuất đó: Bạn có thể nghe thấy từng đề xuất được đọc to, chọn Đọc To, cũng như nghe đánh vần từng chữ cái, chọn Đánh Vần.

Trình soạn thảo kiểm tra sự cố ngữ pháp khi bạn nhập hoặc khi bạn kiểm lỗi (Nhấn F7) toàn bộ tài liệu bạn nhận được tổng quan tô sáng toàn bộ sửa lỗi ngữ pháp bắt buộc trong tài liệu của bạn. Chọn sửa lỗi Ngữ pháp trong ngăn Trình soạn thảo để sửa các sự cố ngữ pháp trong tài liệu của bạn. Khi bạn nhìn thấy đường gạch dưới đôi màu lam, hãy bấm chuột phải vào từ hoặc cụm từ đó để tìm hiểu thêm.

Hiển thị lỗi ngữ pháp

 • Đề xuất ngữ pháp sẽ đi kèm với một mô tả ngắn gọn nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đủ thông tin về việc liệu có khắc phục được sự cố hay không và cách thức khắc phục sự cố đó.

 • Các tùy chọn sau sẽ hiển thị nếu bạn bấm vào mũi tên trên menu ngữ cảnh:

  1. Chọn Đọc To để nghe đề xuất đã chọn.

  2. Để bỏ qua từ hoặc cụm từ đó và chuyển sang từ hoặc cụm từ tiếp theo, hãy chọn Bỏ qua Một lần

  3. Chọn Không kiểm tra sự cố này để bỏ qua lỗi này tại thời điểm này cho toàn bộ tài liệu.

  4. Để xem giải thích chi tiết hơn về sự cố ngữ pháp cũng như bài viết mẫu, hãy chọn Xem Thêm để mở ngăn Trình soạn thảo. Trong ngăn Trình soạn thảo,

   • Giải thích chi tiết về sự cố ngữ pháp có thể hiển thị trong phần trên của ngăn.

   • Bạn có thể được đọc cho nghe câu chứa lỗi ngữ pháp bằng cách chọn biểu tượng Loa. Nếu bạn chọn một phần của câu trong hộp văn bản đó trước khi chọn biểu tượng loa thì chỉ mỗi phần đó được đọc.

   • Mỗi đề xuất ngữ pháp trong ngăn sẽ là một nút chia tách. Chọn nút chính của nút chia tách để chọn đề xuất đó và chèn vào tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chọn nút mũi tên của nút chia tách để mở một menu con chứa các hành động bổ sung sau đây mà bạn có thể thực hiện cho đề xuất đó: Bạn có thể nghe thấy từng đề xuất được đọc to, chọn Đọc To, cũng như nghe đánh vần từng chữ cái, chọn Đánh Vần.

Trình soạn thảo kiểm tra văn phong và các sự cố viết nâng cao, đồng thời tô sáng từ hoặc cụm từ bằng một đường gạch dưới chấm chấm màu vàng ánh kim. Bấm chuột phải vào từ hoặc cụm từ được gạch dưới, rồi xem xét một trong các đề xuất thay thế hoặc khi bạn kiểm lỗi (Nhấn F7) toàn bộ tài liệu bạn nhận được tổng quan về tô sáng tất cả các tinh chỉnh viết bắt buộc trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: Đường chấm chấm màu vàng ánh kim hiện chỉ sẵn dùng cho ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Hiển thị lỗi phong cách viết

Đề xuất văn phong viết sẽ đi kèm với một mô tả ngắn gọn nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đủ thông tin về việc liệu có khắc phục được sự cố hay không và cách thức khắc phục sự cố đó. 

Trình soạn thảo kiểm tra những nội dung sau:

 • Từ phức*

 • Từ rút gọn*

 • Từ cổ*

 • Ngôn ngữ Không trang trọng*

 • Phủ định Kép*

 • Biệt ngữ*

 • Danh từ hóa

 • Thể Bị động*

 • Thể bị động có Chủ thể Không xác định (Không có đề xuất)*

 • Dài dòng

 • Từ chia theo nguyên thể* (nhiều hơn một)

 • Ngôn ngữ dùng theo giống*

 • Từ thể hiện không chắc chắn*

 • Từ lóng*

 • Dấu phẩy Oxford*

 • Yêu cầu có Dấu chấm câu Với Dấu ngoặc kép*

 • Khoảng trống giữa các Câu*

Quan trọng: Bật tùy chọn văn phong bằng cách đi tới tùy chọn Kiểm lỗi, rồi chọn cài đặt Ngữ pháp & khác trong danh sách thả xuống Văn phong Viết. Xem mục Cách thay đổi cài đặt kiểm lỗi của Trình soạn thảo dưới đây.

 • Mỗi đề xuất văn phong viết trong menu bấm chuột phải sẽ là một nút chia tách. Chọn nút chính của nút chia tách để chọn đề xuất đó và chèn vào tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chọn nút mũi tên của nút chia tách để mở một menu con chứa các hành động bổ sung sau bạn có thể thực hiện cho đề xuất đó:

  1. Chọn Đọc To để nghe đề xuất đã chọn

  2. Để bỏ qua sự cố về văn phong và chuyển sang từ tiếp theo, hãy chọn Bỏ qua Một lần

  3. Chọn Không kiểm tra sự cố này để bỏ qua lỗi này tại thời điểm này cho toàn bộ tài liệu.

 • Để xem giải thích chi tiết hơn về sự cố văn phong viết cũng như bài viết mẫu, hãy chọn Xem Thêm để mở ngăn Trình soạn thảo. Trong ngăn Trình soạn thảo,

  1. Giải thích chi tiết về đề xuất văn phong viết có thể hiển thị trong phần trên của ngăn.

  2. Bạn có thể được đọc cho nghe câu chứa đề xuất văn phong viết bằng cách chọn biểu tượng Loa. Nếu bạn chọn một phần của câu trong hộp văn bản đó trước khi chọn biểu tượng loa thì chỉ mỗi phần đó được đọc.

  3. Mỗi đề xuất văn phong viết trong ngăn sẽ là một nút chia tách. Chọn nút chính của nút chia tách để chọn đề xuất đó và chèn vào tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chọn nút mũi tên của nút chia tách để mở một menu con chứa các hành động bổ sung sau bạn có thể thực hiện cho đề xuất đó:

  4. Bạn có thể nghe đọc to từng đề xuất, chọn Đọc To cũng như nghe đánh vần từng chữ cái chọn Đánh Vần.

Để tìm hiểu chi tiết về lỗi văn phong viết và các đề xuất, hãy xem mục Chọn tùy chọn ngữ pháp và văn phong viết.

Kiểm lỗi toàn bộ tài liệu với tổng quan về Trình soạn thảo

Tổng quan trình soạn thảo trình bày phân tích loại lỗi có trong tài liệu của bạn và cung cấp cho bạn lựa chọn sửa lỗi liên quan đến bạn nhất.

 1. Trong Word, hãy kiểm lỗi toàn bộ tài liệu của bạn bằng cách nhấn F7 hoặc bằng cách chọn Kiểm tra Tài liệu trên tab Xem lại.

  Hiển thị Kiểm tra Tài liệu dưới tab Xem lại
 2. Ngăn trình soạn thảo hiển thị cho bạn tổng quan về số lượng lỗi và loại lỗi (chính tả, ngữ pháp và văn phong) được tìm thấy trong tài liệu.

  Hiển thị Tổng quan các sự cố về kiểm lỗi
 3. Bấm vào thể loại bất kỳ để chỉ khắc phục các sự cố trong tài liệu.

Bạn có thể thấy mọi lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp và các sự cố về văn phong viết khi bạn nhập với Word hoặc Outlook 2016. Trình soạn thảo đánh dấu lỗi khi bạn viết: lượn sóng màu đỏ là cho chính tả, đường gạch dưới đôi màu lam là cho ngữ pháp và văn phong viết.

Trình soạn thảo kiểm tra lỗi chính tả khi bạn nhập. Khi bạn nhìn thấy màu đỏ lượn sóng bên dưới một từ, hãy bấm chuột phải vào từ đó, rồi chọn một trong các đề xuất để sửa lỗi.

Hiển thị menu ngữ cảnh Lỗi chính tả
 • Đề xuất chính tả sẽ đi kèm với từ đồng nghĩa (khi sẵn có) để giúp bạn chọn đề xuất thích hợp nhất phù hợp với điều bạn muốn nói. 

 • Các tùy chọn sau sẽ hiển thị nếu bạn bấm vào mũi tên trên menu ngữ cảnh:

  1. Chọn Đọc To nếu bạn muốn nghe đề xuất hiện tại.

  2. Chọn Thêm vào Tự Sửa cho đề xuất bạn luôn muốn Trình soạn thảo thay thế cho từ được tìm thấy. (Bạn cũng có thể truy nhập Tùy chọn Tự Sửa từ menu ngữ cảnh. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tùy chọn, xem mục chọn tùy chọn Tự Sửa.)

 • Để thêm từ vào từ điển mặc định để Trình soạn thảo ngừng đánh dấu từ đó là sai chính tả, chọn Thêm vào Từ điển.

 • Để bỏ qua từ trong tài liệu hoặc email này mà không thêm từ đó vào từ điển chính tả, chọn Bỏ qua Tất cả.

 • Để xem thêm thông tin và tất cả các hành động khả dụng để giải quyết lỗi chính tả, hãy chọn Xem Thêm để mở ngăn Trình soạn thảo.

  Lưu ý: Ngăn trình soạn thảo chỉ sẵn dùng cho Word.

Trình soạn thảo kiểm tra sự cố ngữ pháp khi bạn nhập hoặc khi bạn kiểm lỗi (Nhấn F7) toàn bộ tài liệu bạn nhận được tổng quan tô sáng toàn bộ sửa lỗi ngữ pháp bắt buộc trong tài liệu của bạn.

Hiển thị menu ngữ cảnh lỗi ngữ pháp

 • Đề xuất ngữ pháp sẽ đi kèm với một mô tả ngắn gọn ngay trên đề xuất trong menu bấm chuột phải nhằm giúp bạn đưa ra quyết định có hiểu biết về việc liệu có khắc phục được sự cố hay không và cách thức khắc phục sự cố đó.

 • Các tùy chọn sau sẽ hiển thị nếu bạn bấm vào mũi tên trên menu ngữ cảnh:

  1. Chọn Đọc To để nghe đề xuất đã chọn.

  2. Để bỏ qua từ hoặc cụm từ đó và chuyển sang từ hoặc cụm từ tiếp theo, hãy chọn Bỏ qua Một lần

  3. Để xem giải thích chi tiết hơn về sự cố ngữ pháp cũng như bài viết mẫu, hãy chọn Xem Thêm để mở ngăn Trình soạn thảo.

   Lưu ý: Ngăn trình soạn thảo chỉ sẵn dùng cho Word.

Xem thêm

Chạy trình soát chính tả và ngữ pháp theo cách thủ công

 • Kiểm tra chính tả sẵn dùng với 89 ngôn ngữ.

 • Kiểm tra chính tả Theo Ngữ cảnh sẵn dùng với 7 ngôn ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Bồ Đào Nha ở Brazil, Tiếng Ý, Tiếng Na Uy)

 • Kiểm tra Ngữ pháp sẵn dùng với 22 ngôn ngữ (7 ngôn ngữ trên cùng với Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Hà Lan, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Phần Lan, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Bồ Đào Nha [Châu Âu], Tiếng Ba Lan, Tiếng Ả Rập, Tiếng Séc, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếng Hàn, Tiếng Trung [giản thể], Tiếng Trung [Phồn thể], Tiếng Hungary)

 • Công cụ Trợ giúp Viết (đường chấm chấm màu vàng ánh kim) chỉ sẵn dùng với ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Trong Word, thay đổi cài đặt kiểm lỗi bằng cách sử dụng hộp thoại Cài đặt Ngữ pháp. Bạn có thể chọn cài đặt ngữ pháp và văn phong khác nhau tùy theo cài đặt nào phù hợp nhất với tài liệu của bạn.

Lưu ý: Theo mặc định, tùy chọn kiểm lỗi của Trình soạn thảo được đặt thành Ngữ pháp & khác, đồng thời có tùy chọn văn phong Dài dòng và Danh từ hóa được chọn.

 1. Chọn Tệp > Tùy chọn > Kiểm lỗi để mở tùy chọn kiểm lỗi.

 2. Dưới mục Khi sửa chính tả và ngữ pháp trong Word, chọn Cài đặt.

  Menu Văn phong viết trong hộp thoại Cài đặt Ngữ pháp đưa ra hai tùy chọn: Ngữ pháp hoặc Ngữ pháp & khác. Bạn có thể chọn một trong hai tùy chọn tùy thuộc vào bạn muốn làm việc với cài đặt nào.

 3. Chọn Ngữ pháp & khác để sử dụng tùy chọn văn phong.

  Cuộn xuống để xem tất cả các tùy chọn sẵn dùng, rồi chọn hoặc xóa bất cứ quy tắc nào mà bạn muốn trình kiểm tra ngữ pháp gắn cờ hoặc bỏ qua. Bất cứ thay đổi nào mà bạn thực hiện cho cài đặt này áp dụng với tất cả các tài liệu hoặc mục mà bạn chỉnh sửa, không chỉ với tài liệu hiện tại mà bạn đang làm việc.

  Mẹo: Để quay lại cài đặt kiểm lỗi mặc định của trình soạn thảo, chọn Đặt lại Tất cả.

Trong Outlook, Trình soạn thảo có thể gắn cờ các từ hoặc cụm từ cho sự cố ngữ pháp hoặc văn phong khi bạn nhập email, đồng thời đưa ra các đề xuất để khắc phục sự cố. Để sử dụng các dịch vụ kiểm lỗi của Trình soạn thảo,

 1. Tạo hoặc mở một email.

 2. Chọn tab Tệp, rồi chọn Tùy chọn.

 3. Chọn Thư, rồi chọn Tùy chọn Trình soạn thảo....

 4. Chọn Kiểm lỗi.

 5. Dưới mục Khi sửa chính tả trong Outlook, làm như sau:

  • Chọn mục Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi bạn nhập. Tùy chọn này đánh dấu cả lỗi ngữ pháp (màu xanh lam) và văn phong (màu vàng) khi bạn nhập.

  • Chọn Thiết đặt.

   Menu Văn phong viết trong hộp thoại Cài đặt Ngữ pháp đưa ra hai tùy chọn: Ngữ pháp hoặc Ngữ pháp & khác. Bạn có thể chọn một trong hai tùy chọn tùy thuộc vào bạn muốn làm việc với cài đặt nào.

  • Chọn Ngữ pháp & khác để sử dụng tùy chọn văn phong.

   Cuộn xuống để xem tất cả các tùy chọn sẵn dùng, rồi chọn hoặc xóa bất cứ quy tắc nào mà bạn muốn trình kiểm tra ngữ pháp gắn cờ hoặc bỏ qua. Bất cứ thay đổi nào mà bạn thực hiện cho cài đặt này áp dụng với tất cả các tài liệu hoặc mục mà bạn chỉnh sửa, không chỉ với tài liệu hiện tại mà bạn đang làm việc.

   Mẹo: Để quay lại cài đặt kiểm lỗi mặc định của trình soạn thảo, chọn Đặt lại Tất cả.

 6. Chọn OK

Phím tắt

Trong tài liệu, sử dụng Alt + chữ cái gạch dưới để chọn lệnh được liệt kê.

Bên trong ngăn Trình soạn thảo, chỉ sử dụng chữ cái gạch dưới để chọn lệnh đó.

Xem Thêm

Chọn tùy chọn văn phong và ngữ pháp trong Office 2016

Kiểm tra chính tả và Ngữ pháp trong Office 2010 trở lên

Chọn tùy chọn ngữ pháp và văn phong trong Office 2013 và phiên bản cũ hơn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×