Trình soát chính tả và ngữ pháp không hoạt động như dự kiến

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đôi khi, bạn có thể muốn trình soát chính tả và ngữ pháp trong chương trình Office bỏ qua một số chính tả hoặc cấu trúc ngữ pháp nhất định. Trong các trường hợp khác, bạn có thể không biết lý do tại sao trình soát ngữ pháp hoặc chính tả sẽ gắn cờ hoặc không gắn cờ một số văn bản.

Dưới đây là một số đề xuất dùng thử khi trình soát chính tả và ngữ pháp không hoạt động như dự kiến hoặc bạn muốn tùy chỉnh kết quả của mình.

Lưu ý: Excel không thực hiện kiểm tra khi bạn nhập chính tả. Bạn có để khởi tạo một kiểm tra chính tả theo cách thủ công bằng cách nhấn F7 hoặc cách đi tới xem lại > chính tả.

Bấm vào đầu đề bên dưới để biết thêm thông tin.

Nếu bạn muốn trình soát chính tả bỏ qua một số tên riêng, thuật ngữ kỹ thuật, chữ viết tắt hoặc viết hoa chuyên dụng, bạn có thể thêm các từ hoặc chữ viết hoa này vào từ điển tùy chỉnh để ngăn không bị gắn cờ trong quá trình kiểm tra chính tả.

Quá thêm một từ mà đã được gắn cờ là sai chính tả vào từ điển tùy chỉnh của bạn chỉ cần bấm chuột phải vào nó và chọn Thêm vào từ điển.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng và quản lý từ điển tùy chỉnh, hãy xem Thêm từ vào lỗi chính tả kiểm tra từ điển.

Nếu hộp kiểm Không kiểm tra chính tả và ngữ pháp được chọn, chính tả trong các tài liệu của bạn sẽ không được kiểm tra.

Để xóa hộp kiểm không kiểm tra chính tả và ngữ pháp , hãy làm như sau:

 1. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trong tệp của bạn.

 2. Trên tab xem lại , bấm ngôn ngữ > Đặt ngôn ngữ soát lỗi.

  (Trong Word 2007, bấm vào Đặt Ngôn ngữ trong nhóm Kiểm lỗi.)

 3. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, hãy bỏ chọn hộp kiểm Không kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp.

  Hộp thoại Ngôn ngữ

Mẹo: Thiết đặt không kiểm tra chính tả và ngữ pháp có thể được áp dụng cho một tệp toàn bộ hoặc chỉ các phần của nó. Để đảm bảo rằng toàn bộ tệp được kiểm tra chính tả và ngữ pháp, hãy chọn tất cả (CTRL + A) trước khi xóa hộp kiểm.

Nếu chính tả đang được gắn cờ cho một ngôn ngữ bạn không chủ định hoặc đang không sử dụng, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ kiểm lỗi hoặc từ điển mà Office sử dụng. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem mục Kiểm tra chính tả và ngữ pháp bằng một ngôn ngữ khác.

Nếu chính tả và ngữ pháp không gắn cờ các từ hoặc cụm từ bạn biết là không chính xác, bạn có thể đã chọn bỏ qua những từ này trong lần kiểm tra chính tả trước đó. Trong Word, Outlook, PowerPoint 2013 và PowerPoint 2016, bạn có thể buộc kiểm tra lại các từ và ngữ pháp mà trước đó bạn chọn bỏ qua. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem mục Kiểm tra lại chính tả và ngữ pháp trước đó bạn đã chọn bỏ qua.

Nếu trình soát chính tả và ngữ pháp bỏ qua các mục nhất định trong tài liệu, các mục đó có thể được đánh dấu bỏ qua. Để tìm hiểu cách xóa cài đặt này, hãy xem mục Xóa văn bản được đánh dấu là không kiểm tra chính tả bên dưới.

Nếu trình soát ngữ pháp gắn cờ các lỗi bạn không muốn khắc phục, bạn có thể tùy chỉnh các quy tắc ngữ pháp và văn phong để ít bị hạn chế hơn. Để biết thêm thông tin cho cách tắt quy tắc về ngữ pháp hoặc văn phong cụ thể, hãy xem mục Chọn tùy chọn văn phong và ngữ pháp. Trong một số chương trình nhất định, bạn cũng có thể chỉ cần tắt tính năng kiểm tra ngữ pháp.

Để tắt hoàn toàn tính năng kiểm tra ngữ pháp:

 1. Mở các tùy chọn chính tả và ngữ pháp:

  • Trong Word 2010 trở lên, PowerPoint 2013 và PowerPoint 2016: Trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm Kiểm lỗi.

  • Trong Outlook 2010 trở lên: Trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn, bấm Thư, rồi bấm Kiểm tra chính tả và Tự sửa.

  • Trong Word 2007: Bấm Microsoft Office Button Hình ảnh Nút Office > Tùy chọn Word > Kiểm lỗi.

  • Trong Outlook 2007: Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, bấm tab Chính tả, rồi bấm Chính tả và Tự Sửa.

 2. Bỏ chọn hộp kiểm Kiểm tra ngữ pháp kèm chính tả.

Trong Word, Outlook và PowerPoint, bạn có thể yêu cầu trình soát chính tả và ngữ pháp bỏ qua văn bản. Ví dụ: bạn chèn một số văn bản từ thư email thân mật có chứa những câu không đầy đủ và từ lóng, bạn muốn trình soát chính tả và ngữ pháp bỏ qua toàn bộ lỗi trong khối văn bản này.

Trong Office 2010, Office 2013 và Office 2016

 1. Chọn văn bản bạn muốn trình soát chính tả và ngữ pháp bỏ qua.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm Ngôn ngữ, sau đó bấm Thiết đặt Ngôn ngữ Soát lỗi.

 3. Chọn hộp kiểm Không kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp.

Trong Office 2007

 1. Chọn văn bản bạn muốn trình soát chính tả và ngữ pháp bỏ qua.

 2. Mở hộp thoại Ngôn ngữ:

  • Trong Word: Ở tab Xem lại, trong nhóm Kiểm lỗi, bấm vào Đặt Ngôn ngữ.

  • Trong Outlook: Trong danh sách thả xuống Chính tả, ở nhóm Kiểm lỗi, bấm vào Đặt Ngôn ngữ.

  • Trong PowerPoint: Ở tab Xem lại, trong nhóm Kiểm lỗi, bấm vào Ngôn ngữ.

 3. Chọn hộp kiểm Không soát chính tả hoặc ngữ pháp.

Trong Word, Outlook và PowerPoint, nếu trình soát chính tả và ngữ pháp bỏ qua một số văn bản nhất định bạn muốn kiểm tra, bạn có thể thay đổi cài đặt này, rồi chạy lại trình soát chính tả và ngữ pháp.

Trong Office 2010, Office 2013 và Office 2016

 1. Chọn toàn bộ tài liệu bằng cách nhấn CTRL+A.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm Ngôn ngữ rồi bấm Thiết đặt Ngôn ngữ Soát lỗi.

 3. Xóa hộp kiểm Không kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp.

Trong Office 2007

 1. Chọn toàn bộ tài liệu bằng cách nhấn CTRL+A.

 2. Mở hộp thoại Ngôn ngữ:

  • Trong Word: Ở tab Xem lại, trong nhóm Kiểm lỗi, bấm vào Đặt Ngôn ngữ.

  • Trong Outlook: Trong danh sách thả xuống Chính tả, ở nhóm Kiểm lỗi, bấm vào Đặt Ngôn ngữ.

  • Trong PowerPoint: Ở tab Xem lại, trong nhóm Kiểm lỗi, bấm vào Ngôn ngữ.

 3. Bỏ chọn hộp kiểm Không soát chính tả hoặc ngữ pháp.

Ví dụ: nếu một số từ nhất định không được gắn cờ là sai chính tả, bạn có thể chọn các cài đặt tùy chỉnh—như bỏ qua các từ viết hoa hoặc từ chứa số—bạn muốn thay đổi. Xem mục Bỏ qua từ viết hoa, số hoặc địa chỉ Internet khi kiểm tra chính tả để tìm hiểu về các cài đặt bạn có thể xem lại và thay đổi.

Nếu bạn đang sử dụng Word hoặc Outlook nhưng không chắc rằng tại sao trình soát ngữ pháp gắn cờ một số văn bản là không chính xác về mặt ngữ pháp, bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách thực hiện các thao tác sau:

Cách tìm hiểu thêm về lỗi ngữ pháp có thể xảy ra:

 • Trong khi sử dụng trình soát chính tả và ngữ pháp tự động     Bấm chuột phải vào từ, rồi bấm Giới thiệu về Câu Này.

  Bấm chuột phải vào một lỗi ngữ pháp

 • Trong khi chạy trình soát chính tả và ngữ pháp     Bấm vào Giải thích trong hộp thoại Chính tả và Ngữ pháp.

Trong Outlook, bạn có thể quy định rằng không kiểm tra chính tả văn bản thư gốc khi bạn hồi âm hoặc chuyển tiếp thư đó.

Trong Outlook 2010, Outlook 2013 và Outlook 2016

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi sau đó bấm Thư.

 2. Dưới mục Soạn Thư, chọn hộp kiểm Bỏ qua văn bản thư gốc khi trả lời hoặc chuyển tiếp.

Trong Outlook 2007

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm vào tab Chính tả.

 2. Chọn hộp kiểm Bỏ qua văn bản thư gốc khi trả lời hoặc chuyển tiếp.

Một số bảng trong Access có chứa những dữ liệu không cần kiểm tra chính tả.

 1. Khi bạn xem dữ liệu trong một bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo, hãy chọn trường mà bạn muốn loại trừ.

 2. Mở hộp thoại Chính tả:

  • Trong Access 2010, Access 2013 và Access 2016: Ở tab Trang đầu, trong nhóm Bản ghi, bấm vào Chính tả.

  • Trong Access 2007: Ở tab Dữ liệu, trong nhóm Soạn thảo, bấm vào Kiểm tra Chính tả.

 3. Bấm Bỏ qua Trường 'Tên Trường'.

Xem thêm

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Thêm từ vào từ điển kiểm tra chính tả

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong một ngôn ngữ khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×