Trình quản lý Ghi Lync

Dùng Trình Quản lý Ghi Lync để phát những bản ghi của bạn, duyệt đến vị trí bạn đã lưu chúng hoặc phát hành cùng các tùy chọn để cho người khác xem. Bạn cũng có thể đổi tên hoặc xóa bỏ các bản ghi.

Quản lý các bản ghi của bạn

  1. Để truy nhập Trình quản lý Ghi, hãy bấm Công cụ trên cửa sổ chính của Lync, rồi bấm Trình quản lý Ghi. Bạn cũng có thể mở Trình quản lý Ghi khi đang họp.

  2. Tô sáng một bản ghi và thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để phát bản ghi, hãy bấm Phát. Video sẽ được mở trong Windows Media Player hoặc Zune nếu bạn đã cài đặt các ứng dụng này.

  • Bấm Duyệt để chuyển đến vị trí của bản ghi. Bạn có thể dịch chuyển video hoặc gửi cho người khác xem.

  • Bấm Đổi tên và gõ một tên mới vào vùng được tô sáng.

  • Hãy bấm Xóa bỏ để loại bỏ vĩnh viễn một bản ghi khỏi máy tính của bạn, (bản ghi đó sẽ không được gửi tới Thùng Rác).

  • Phát hành cho phép bạn đổi tên bản ghi và lưu vào một vị trí khác. Bạn cũng có thể bấm Tùy chọn và chọn kiểu nội dung bạn muốn đưa vào bản ghi, chẳng hạn như IM hay video.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Lưu và phát hành bản ghi Lync.

Để biết thêm thông tin về cách ghi cuộc họp, vui lòng xem Ghi và phát lại Cuộc họp Lync.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×