Trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager: chọn kiểu tệp để xuất dữ liệu nghiệp vụ để

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Business Contact Manager cho Outlook có thể xuất dữ liệu nghiệp vụ đến ba kiểu tệp Business Contact Manager, như được mô tả trong bảng sau đây.

Chọn kiểu tệp để xuất vào      Chọn kiểu tệp: định dạng .bcm, .bcmx hoặc tệp .csv.

Loại tệp

Phần mở rộng tên tệp

Loại dữ liệu

Dữ liệu Business Contact Manager

.BCm

Bản ghi Business Contact Manager, bao gồm: tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội và mục lịch sử liên lạc như thông điệp email được nối kết.

Tùy chỉnh Business Contact Manager

.bcmx

Trường đã xác định người dùng và nhóm mà bạn đã tạo để tùy chỉnh Business Contact Manager biểu mẫu và bản ghi. Để biết thêm thông tin về tùy chỉnh, hãy xem biểu mẫu tùy chỉnh Business Contact Manager của bạn thông qua trường do người dùng xác định.

Giá trị phân tách bằng dấu phẩy tệp

.csv

Tệp văn bản có chứa dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy. Bạn có thể tạo và lưu tệp .csv trong chương trình khác chẳng hạn như Notepad hoặc Excel.

Lưu ý: Trang này là một phần của trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager cho Outlook. Để truy nhập trình hướng dẫn này, trên menu tệp , trỏ tới nhập và xuất, sau đó bấm Business Contact Manager cho Outlook.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×