Trình bày dữ liệu của bạn trong biểu đồ vành khuyên bị cắt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Microsoft Excel, bạn có thể nhanh chóng chuyển dữ liệu của bạn thành biểu đồ vành khuyên bị cắt, và sau đó sử dụng các tính năng định dạng mới để tạo biểu đồ vành khuyên bị cắt đó dễ đọc hơn. Ví dụ, bằng cách thêm chú giải, nhãn dữ liệu, và hộp văn bản chỉ ra gì đại diện cho mỗi đổ chuông của biểu đồ vành khuyên bị cắt, bạn có thể nhanh chóng nắm bắt dữ liệu được vẽ trong biểu đồ.

Biểu đồ vành khuyên đã định dạng

Sau khi bạn tạo một biểu đồ vành khuyên bị cắt, bạn có thể xoay các lát cho phối cảnh khác nhau, tập trung vào các lát cắt bằng kéo ra lát của biểu đồ vành khuyên bị cắt hoặc đổi kích cỡ biểu đồ vành khuyên bị cắt để tăng hoặc giảm kích cỡ của các lát lỗ.

Lưu ý: Bắt đầu bằng Office 2016, biểu đồ vành khuyên bị cắt được đã ngừng cung cấp lợi starburst biểu đồ.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về vẽ sơ đồ dữ liệu trong biểu đồ vành khuyên bị cắt

Tạo một biểu đồ vành khuyên bị cắt phức tạp

Xoay các lát cắt trong một biểu đồ vành khuyên bị cắt

Kéo ra ngoài lát cắt của biểu đồ vành khuyên bị cắt

Thay đổi kích cỡ lỗ trong biểu đồ vành khuyên bị cắt

Lưu biểu đồ dưới dạng mẫu

Tìm hiểu thêm về vẽ sơ đồ dữ liệu trong biểu đồ vành khuyên bị cắt

Dữ liệu được sắp xếp trong các cột hoặc hàng chỉ trên một trang tính có thể được vẽ trong biểu đồ vành khuyên bị cắt. Giống như biểu đồ hình tròn, biểu đồ vành khuyên bị cắt Hiển thị mối quan hệ bộ phận đến toàn bộ, nhưng một biểu đồ vành khuyên có thể chứa nhiều hơn một chuỗi dữ liệu. Mỗi chuỗi dữ liệu mà bạn vẽ trong biểu đồ vành khuyên bị cắt thêm đổ chuông một biểu đồ. Chuỗi dữ liệu đầu tiên được hiển thị trong Trung tâm của biểu đồ.

Vì của họ thiên nhiên vòng, biểu đồ vành khuyên sẽ không dễ đọc, đặc biệt là khi chúng Hiển thị nhiều chuỗi dữ liệu. Tỷ lệ của vòng tròn bên trong và ngoài vòng tròn không đại diện cho kích cỡ của dữ liệu chính xác — điểm dữ liệu trên vòng tròn bên ngoài có thể xuất hiện lớn hơn điểm dữ liệu vào bên trong vòng tròn trong khi các giá trị thực tế có thể nhỏ hơn. Hiển thị giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm trong nhãn dữ liệu sẽ rất hữu ích trong biểu đồ vành khuyên bị cắt, nhưng nếu bạn muốn so sánh các điểm dữ liệu song song, bạn nên sử dụng một cột xếp chồng hoặc biểu đồ thanh xếp chồng thay vào đó.

Cân nhắc sử dụng một vành khuyên bị cắt biểu đồ khi:

 • Bạn có một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ.

 • Không có giá trị mà bạn muốn vẽ là số âm.

 • Không có giá trị mà bạn muốn vẽ là một giá trị bằng không (0).

 • Bạn không có nhiều hơn 7 thể loại trên một chuỗi dữ liệu.

 • Các thể loại đại diện cho các phần của nguyên trong mỗi đổ chuông của biểu đồ vành khuyên bị cắt.

Khi bạn tạo một biểu đồ vành khuyên bị cắt, bạn có thể chọn một kiểu con biểu đồ vành khuyên sau đây:

 • Vành khuyên bị cắt    Biểu đồ vành khuyên Hiển thị dữ liệu trong đổ chuông, nơi mỗi đổ chuông đại diện cho một chuỗi dữ liệu. Nếu tỷ lệ phần trăm được hiển thị trong nhãn dữ liệu, mỗi đổ chuông sẽ tổng 100%.

  Loại biểu đồ vành khuyên

 • Vành khuyên bị cắt    Giống như cắt biểu đồ hình tròn, biểu đồ vành khuyên bị cắt Hiển thị đóng góp của mỗi giá trị tổng số trong khi nhấn mạnh các giá trị riêng lẻ, nhưng có thể chứa nhiều hơn một chuỗi dữ liệu.

  Loại biểu đồ vành khuyên bị cắt

Biểu đồ vành khuyên bị cắt và biểu đồ vành khuyên bị cắt sẽ không sẵn dùng trong 3-D, nhưng bạn có thể sử dụng định dạng để cung cấp cho các biểu đồ hình thức giống như 3 3-d 3-D.

Đầu trang

Tạo một biểu đồ vành khuyên bị cắt phức tạp

Biểu đồ vành khuyên đã định dạng

Vậy, cách chúng tôi đã tạo ra biểu đồ vành khuyên bị cắt này? Thủ tục sau đây sẽ giúp bạn tạo một biểu đồ vành khuyên có kết quả tương tự. Đối với biểu đồ này, chúng ta đã dùng dữ liệu trang tính mẫu. Bạn có thể sao chép dữ liệu này vào trang tính của bạn, hoặc bạn có thể sử dụng dữ liệu của bạn.

 1. Mở trang tính chứa dữ liệu mà bạn muốn đưa vào một biểu đồ vành khuyên bị cắt hoặc sao chép dữ liệu trang tính mẫu vào một trang tính trống.

  Cách sao chép dữ liệu trang tính mẫu

  1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

  2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

   Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

   Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp
   Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp
  3. Nhấn CTRL+C.

  4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  C

  2005

  2006

  Europe

  $12,704,714.00

  $17,987,034.00

  Asia

  $8,774,099.00

  $12,214,447.00

  Hoa Kỳ

  $12,094,215.00

  $10,873,099.00

 2. Chọn dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ vành khuyên bị cắt.

 3. Trên các tab chèn , trong nhóm biểu đồ , hãy bấm Biểu đồ khác.

  Ảnh Ribbon Excel

 4. Bên dưới vành khuyên bị cắt, hãy bấm vành khuyên bị cắt.

 5. Bấm vùng vẽ của biểu đồ vành khuyên bị cắt.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 6. Trên tab thiết kế , trong nhóm Bố trí biểu đồ , hãy chọn bố trí mà bạn muốn dùng.

  Ảnh Ribbon Excel

  Đối với biểu đồ vành khuyên bị cắt của chúng tôi, chúng ta đã dùng bố trí 6.

  Bố trí 6 Hiển thị chú giải. Nếu biểu đồ của bạn có quá nhiều mục nhập chú giải hoặc nếu mục nhập chú giải không dễ dàng để làm nổi bật, bạn có thể muốn thêm nhãn dữ liệu với điểm dữ liệu của biểu đồ vành khuyên bị cắt thay vì Hiển thị một chú giải (tabbố trí , nhóm nhãn , Nhãn dữ liệu nút).

 7. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu Biểu đồ, hãy bấm vào kiểu biểu đồ mà bạn muốn dùng.

  Ảnh Ribbon Excel

  Đối với biểu đồ vành khuyên bị cắt của chúng tôi, chúng ta đã dùng kiểu 26.

 8. Để thay đổi kích cỡ của biểu đồ, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào biểu đồ.

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm kích cỡ , hãy nhập kích cỡ bạn muốn trong hộp Chiều cao hìnhChiều rộng hình .

   Đối với biểu đồ vành khuyên bị cắt của chúng tôi, chúng tôi thiết đặt chiều cao hình 4" và chiều rộng hình để 5,5".

 9. Để thay đổi kích cỡ của lỗ vành khuyên bị cắt, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào một chuỗi dữ liệu, hoặc chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ (tabđịnh dạng , nhóm Vùng chọn hiện tại , hộp Thành phần biểu đồ ).

   ảnh ribbon excel

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

  3. Bấm Tùy chọn chuỗi, rồi bên dưới Vành khuyên bị cắt lỗ kích cỡ, hãy kéo con trượt đến kích cỡ bạn muốn, hoặc nhập một giá trị tỷ lệ phần trăm giữa 10 và 90 hộp tỷ lệ phần trăm .

   Đối với biểu đồ vành khuyên bị cắt của chúng tôi, chúng ta đã dùng 20%.

 10. Để làm cho dữ liệu nhãn nổi bật tốt hơn, hãy thực hiện các thao tác sau:

  1. Bấm nhãn dữ liệu một lần để chọn nhãn dữ liệu cho một chuỗi toàn bộ dữ liệu, hoặc chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ (tabđịnh dạng , nhóm Vùng chọn hiện tại , hộp Thành phần biểu đồ ).

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Thêm Nút Thêm nữa , sau đó bấm một kiểu hình dạng.

   Nhóm Kiểu Hình dạng trên Ribbon Excel

   Đối với biểu đồ vành khuyên bị cắt của chúng tôi, chúng ta đã dùng Hiệu ứng tinh tế - 1 đậm.

  3. Lặp lại các bước này để định dạng nhãn dữ liệu của tất cả các chuỗi dữ liệu trong biểu đồ vành khuyên bị cắt.

 11. Để thay đổi và định dạng tiêu đề biểu đồ, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào tiêu đề biểu đồ, hoặc chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ (tabđịnh dạng , nhóm Vùng chọn hiện tại , hộp Thành phần biểu đồ ).

  2. Nhập tiêu đề mà bạn muốn dùng, sau đó nhấn ENTER.

  3. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Thêm Nút Thêm nữa , sau đó bấm một kiểu hình dạng.

   Đối với biểu đồ vành khuyên bị cắt của chúng tôi, chúng ta đã dùng Hiệu ứng trung bình - điểm nhấn 1.

  4. Nếu bạn muốn thay đổi vị trí của tiêu đề, kéo nó đến vị trí mà bạn muốn.

 12. Để thay đổi định dạng của chú giải, bấm chú giải, sau đó chọn kiểu bạn muốn trong hộp kiểu hình dạng (tabđịnh dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , nút Thêm Nút Thêm nữa ).

 13. Để thêm văn bản nhãn với mũi tên trỏ đến đổ chuông vành khuyên bị cắt, hãy làm như sau:

  1. Trên tab bố trí , trong nhóm chèn , bấm Hộp văn bản.

  2. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn đặt hộp văn bản, hãy nhập văn bản bạn muốn, sau đó nhấn ENTER.

  3. Chọn hộp văn bản, và sau đó trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm công cụ khởi động hộp thoại Hình ảnh nút .

  4. Bấm Hộp văn bản, và sau đó bên dưới tự động khớp, chọn hộp kiểm thay đổi kích cỡ hình dạng để vừa với văn bản và bấm OK.

  5. Trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy chọn kiểu bạn muốn dùng.

  6. Trên tab bố trí , trong nhóm chèn , bấm hình dạng.

  7. Dưới đường, bấm mũi tên.

  8. Trên biểu đồ, vẽ mũi tên từ góc của hộp văn bản đổ chuông vành khuyên bị cắt mà bạn muốn để trỏ tới.

  9. Để thay đổi định dạng hộp văn bản, hãy bấm hộp văn bản, sau đó chọn kiểu bạn muốn trong nhóm Kiểu hình dạng (tabđịnh dạng , nhóm Kiểu hình dạng ).

   Lặp lại các bước này cho tất cả vành khuyên bị cắt vòng tròn trong biểu đồ của bạn.

 14. Để thay đổi nền của biểu đồ, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào biểu đồ vùng, hoặc chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ (tabđịnh dạng , nhóm Vùng chọn hiện tại , hộp Thành phần biểu đồ ).

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Thêm Nút Thêm nữa , sau đó bấm một kiểu hình dạng.

   Đối với biểu đồ vành khuyên bị cắt của chúng tôi, chúng ta đã dùng Hiệu ứng tinh tế - điểm nhấn 3.

 15. Để làm tròn góc nền biểu đồ, hãy làm như sau:

  1. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm công cụ khởi động hộp thoại Hình ảnh nút .

  2. Bấm Kiểu viền, sau đó chọn hộp kiểm tròn góc .

 16. Nếu bạn muốn sử dụng màu chủ đề khác với chủ đề mặc định được áp dụng cho sổ làm việc của bạn, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , bấm chủ đề.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Bên dưới cài sẵn, bấm vào chủ đề mà bạn muốn dùng.

   Đối với biểu đồ vành khuyên bị cắt của chúng tôi, chúng ta đã dùng chủ đề đỉnh .

Đầu trang

Xoay các lát cắt trong một biểu đồ vành khuyên bị cắt

Thứ tự nào chuỗi dữ liệu trong vành khuyên bị cắt biểu đồ được vẽ trong Office Excel 2007 được xác định theo lệnh dữ liệu trên trang tính. Đối với một góc nhìn khác, bạn có thể xoay các lát cắt biểu đồ vành khuyên bị cắt trong 360 độ của vòng tròn của biểu đồ vành khuyên bị cắt.

Biểu đồ vành khuyên đã xoay

 1. Trong biểu đồ vành khuyên bị cắt, hãy bấm vào chuỗi dữ liệu hoặc một điểm dữ liệu, hoặc làm như sau để chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ.

  1. Bấm vào biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm Vùng chọn hiện tại , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần biểu đồ , sau đó bấm vào chuỗi dữ liệu hoặc điểm dữ liệu mà bạn muốn.

   ảnh ribbon excel

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Bên dưới dạng chuỗi dữ liệu hộp, kéo con trượt đến mức độ xoay bạn muốn, hoặc nhập một giá trị từ 0 (không) và 360 để xác định góc mà bạn muốn dữ liệu xuất hiện.

Đầu trang

Kéo ra ngoài lát cắt của biểu đồ vành khuyên bị cắt

Để nhấn mạnh các lát riêng lẻ của biểu đồ vành khuyên bị cắt, bạn có thể sử dụng loại biểu đồ vành khuyên bị cắt khi bạn tạo biểu đồ. Biểu đồ vành khuyên bị cắt Hiển thị đóng góp của mỗi giá trị tổng số trong khi nhấn mạnh các giá trị riêng lẻ. Bạn có thể thay đổi thiết đặt cắt vành khuyên bị cắt cho tất cả các lát cắt hoặc lát riêng lẻ.

Biểu đồ vành khuyên bị cắt

Bạn cũng có thể kéo ra các lát theo cách thủ công.

Biểu đồ vành khuyên có một lát được tách ra

Thay đổi thiết đặt của lát cắt trong một biểu đồ vành khuyên bị cắt

 1. Trong biểu đồ vành khuyên bị cắt, bấm vào một chuỗi dữ liệu hoặc một điểm dữ liệu, hoặc làm như sau để chọn một chuỗi dữ liệu từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm Vùng chọn hiện tại , bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần biểu đồ , sau đó bấm một chuỗi dữ liệu.

   ảnh ribbon excel

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Dưới Vành khuyên bị cắt cắt, hãy kéo con trượt để tăng hoặc giảm tỷ lệ phần trăm của khoảng phân tách hoặc nhập tỷ lệ phần trăm của khoảng phân tách mà bạn muốn trong hộp phần trăm .

Kéo ra ngoài lát cắt của biểu đồ vành khuyên bị cắt theo cách thủ công

Bấm vào biểu đồ vành khuyên bị cắt, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để kéo ra ngoài tất cả các lát của biểu đồ vành khuyên bị cắt, hãy kéo ra khỏi tâm biểu đồ.

 • Để kéo ra ngoài một lát riêng lẻ của biểu đồ vành khuyên bị cắt, hãy bấm vào lát cắt mà bạn muốn tách ra, sau đó kéo lát đó ra khỏi tâm biểu đồ.

Đầu trang

Thay đổi kích cỡ lỗ trong biểu đồ vành khuyên bị cắt

Bằng cách phóng to hoặc giảm kích cỡ lỗ trong biểu đồ vành khuyên bị cắt, bạn giảm hoặc tăng chiều rộng của các lát. Ví dụ, bạn có thể muốn hiển thị các lát cắt rộng hơn để tốt hơn phù hợp với nhãn dữ liệu có chứa các chuỗi dài hoặc tên thể loại, hoặc một tổ hợp tên, giá trị và tỷ lệ phần trăm.

 1. Trong biểu đồ vành khuyên bị cắt, bấm vào một chuỗi dữ liệu, hoặc làm như sau để chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ.

  1. Bấm vào biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm Vùng chọn hiện tại , bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần biểu đồ , sau đó bấm một chuỗi dữ liệu.

   ảnh ribbon excel

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Dưới Vành khuyên bị cắt lỗ kích cỡ, hãy kéo con trượt đến kích cỡ bạn muốn, hoặc nhập một giá trị tỷ lệ phần trăm giữa 10 và 90 hộp tỷ lệ phần trăm .

Đầu trang

Lưu biểu đồ dưới dạng mẫu

Nếu bạn muốn tạo biểu đồ như biểu đồ mà mình vừa tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự khác.

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Loại, hãy bấm Lưu Dưới dạng Mẫu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho mẫu.

  Mẹo: Trừ khi bạn chỉ định một thư mục khác, tệp mẫu (.crtx) sẽ được lưu trong thư mục Biểu đồ, và mẫu trở nên sẵn dùng bên dưới Mẫu trong cả hộp thoại Chèn Biểu đồ (tab Chèn, nhóm Biểu đồ, Công cụ Khởi động Hộp thoại Hình ảnh nút ) lẫn hộp thoại Thay đổi Loại Biểu đồ (tab Thiết kế, nhóm Loại, Thay đổi Loại Biểu đồ).

  Để biết thêm thông tin về cách áp dụng một mẫu biểu đồ, hãy xem lưu biểu đồ tùy chỉnh làm mẫu.

Lưu ý: Mẫu biểu đồ chứa biểu đồ định dạng và lưu trữ các màu được dùng khi bạn lưu biểu đồ dưới dạng mẫu. Khi bạn sử dụng một mẫu biểu đồ để tạo biểu đồ trong sổ làm việc khác, biểu đồ mới sử dụng màu cho mẫu biểu đồ — không màu sắc của chủ đề tài liệu hiện đang được áp dụng cho sổ làm việc. Để sử dụng màu chủ đề tài liệu thay vì màu mẫu biểu đồ, bấm chuột phải vào vùng biểu đồ, sau đó bấm đặt lại để khớp kiểu trên menu lối tắt.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×