Trình bày dữ liệu của bạn trong biểu đồ Gantt ở Excel

Trình bày dữ liệu của bạn trong biểu đồ Gantt ở Excel

Biểu đồ Gantt giúp bạn lên lịch cho các nhiệm vụ dự án, rồi giúp bạn theo dõi tiến độ của mình.

Bạn cần hiển thị trạng thái cho một lịch trình dự án đơn giản bằng biểu đồ Gantt? Mặc dù Excel không có loại biểu đồ Gantt được định sẵn, bạn vẫn có thể tạo một biểu đồ bằng mẫu miễn phí này: Mẫu trình lập kế hoạch dự án Gantt dành cho Excel

Mẫu biểu đồ Gantt mô phỏng
Mẫu biểu đồ Gantt mô phỏng trong Excel 2016 và 2013
Ví dụ về biểu đồ Gantt trong Excel
Mẫu biểu đồ Gantt mô phỏng trong Excel 2010 và 2007

Bạn cần hiện trạng thái cho lịch biểu dự án đơn giản với biểu đồ Gantt? Mặc dù Excel không có loại biểu đồ Gantt xác định trước, bạn vẫn có thể mô phỏng biểu đồ dạng này bằng cách tùy chỉnh biểu đồ thanh xếp chồng để hiển thị ngày bắt đầu và kết thúc của nhiệm vụ, như thế này:

Mẫu biểu đồ Gantt mô phỏng

Để tạo biểu đồ Gantt tương tự như biểu đồ trong ví dụ của chúng tôi, có hiện tiến độ nhiệm vụ theo ngày:

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn lập biểu đồ. Trong ví dụ của chúng tôi, đó là dữ liệu trong phạm vi A1:C6

  dữ liệu bảng mẫu cho biểu đồ Gantt

  Nếu dữ liệu của bạn nằm trong một dải các ô liên tiếp, hãy chọn bất kỳ ô nào trong dải đó để bao gồm mọi dữ liệu trong dải.

  Nếu dữ liệu của bạn không nằm trong dải liên tiếp, hãy chọn các ô trong khi nhấn giữ phím COMMAND.

  Mẹo: Nếu bạn không muốn bao gồm hàng hoặc cột dữ liệu cụ thể nào, bạn có thể ẩn chúng trên trang tính. Tìm hiểu thêm về việc chọn dữ liệu cho biểu đồ của bạn.

 2. Bấm vào Chèn > Chèn Biểu đồ Thanh > biểu đồ Thanh Xếp chồng.

  Trên tab Chèn, hãy chọn Biểu đồ thanh, rồi chọn Biểu đồ Thanh Xếp chồng

 3. Tiếp theo, chúng ta sẽ định dạng biểu đồ thanh xếp chồng để biểu đồ hiển thị giống như biểu đồ Gantt. Trong biểu đồ, bấm vào chuỗi dữ liệu đầu tiên (phần Bắt đầu của thanh màu lam), rồi trên tab Định dạng, chọn Tô Hình dạng > Không Tô.

  Trên tab Định dạng, bấm Tô, sau đó bấm Không Tô

 4. Nếu bạn không cần chú giải hoặc tiêu đề biểu đồ, hãy bấm vào đó, rồi nhấn DELETE.

 5. Ngoài ra, hãy đảo lại thứ tự nhiệm vụ để thứ tự bắt đầu với Nhiệm_vụ_1. Giữ phím CONTROL, rồi chọn trục đứng (Nhiệm vụ). Chọn Định dạng Trục, rồi bên dưới Vị trí Trục, chọn Các danh mục theo thứ tự ngược lại.

Tùy chỉnh biểu đồ của bạn

Bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ kiểu Gantt mà chúng ta đã tạo bằng cách thêm đường lưới, nhãn, thay đổi màu thanh, cùng nhiều thao tác khác.

 • Để thêm các thành phần vào biểu đồ, hãy bấm vào khu vực sơ đồ, rồi trên tab Thiết kế Biểu đồ, chọn Thêm Thành phần Biểu đồ.

  Trên tab Thiết kế Biểu đồ, chọn Thêm Thành phần Biểu đồ

 • Để chọn một bố trí, bấm vào Bố trí Nhanh.

  Trên tab Thiết kế Biểu đồ, chọn Bố trí Nhanh

 • Để tinh chỉnh thiết kế, nhấn tab qua các tùy chọn thiết kế, rồi chọn một tùy chọn.

  Trên tab Thiết kế Biểu đồ, hãy chọn một định dạng biểu đồ

 • Để thay đổi màu biểu đồ, bấm vào Thay đổi Màu.

  Trên tab Thiết kế Biểu đồ, chọn Thay đổi Màu

 • Để tái sử dụng biểu đồ Gantt được tùy chỉnh của bạn, hãy lưu biểu đồ đó dưới dạng mẫu. Giữ CONTROL rồi bấm vào biểu đồ, sau đó chọn Lưu dưới dạng Mẫu.

  Giữ phím COMMAND và bấm vào biểu đồ, sau đó chọn Lưu dưới Dạng Mẫu

Bạn có biết?

Nếu bạn không có đăng ký Office 365 hoặc phiên bản Office mới nhất, bạn có thể dùng thử ngay:

Hãy dùng thử Office 365 hoặc phiên bản mới nhất của Excel

Xem Thêm

Tạo biểu đồ từ đầu tới cuối

Lưu biểu đồ dưới dạng mẫu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×