Trình bày dữ liệu của bạn trong biểu đồ cột

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Biểu đồ cột rất hữu ích để hiển thị dữ liệu thay đổi theo một khoảng thời gian hoặc cho để minh họa so sánh giữa mục. Trong biểu đồ cột, thể loại thông thường được tổ chức dọc theo trục ngang và giá trị dọc theo trục đứng.

Biểu đồ cột liên cụm

Để biết thông tin trên biểu đồ cột, và khi họ nên dùng, hãy xem các loại biểu đồ sẵn có trong Office.

Để tạo biểu đồ cột, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Nhập dữ liệu trong một bảng tính.

 2. Chọn dữ liệu.

 3. Tùy thuộc vào phiên bản Excel bạn đang dùng, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Excel 2016: bấm chèn > biểu tượng chèn cột hoặc thanh biểu đồ , và chọn một tùy chọn biểu đồ cột của các lựa chọn.

   Cột xếp chồng dạng 3-D
  • Excel 2013: bấm chèn > biểu tượng Chèn biểu đồ cột , và chọn một tùy chọn biểu đồ cột của các lựa chọn.

   Cột xếp chồng dạng 3-D
  • Excel 2010 và Excel 2007: bấm chèn > cột, và chọn một tùy chọn biểu đồ cột của các lựa chọn.

  Bạn có thể tùy chọn định dạng biểu đồ hơi thêm. Xem danh sách dưới đây cho một vài tùy chọn:

  Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn bấm vào biểu đồ đầu tiên trước khi áp dụng một tùy chọn định dạng.

  • Để áp dụng bố trí biểu đồ khác, hãy bấm thiết kế > Bố trí biểu đồ, và chọn một bố trí.

  • Để áp dụng kiểu biểu đồ khác, hãy bấm thiết kế > Kiểu biểu đồ, rồi chọn một kiểu.

  • Để áp dụng kiểu hình dạng khác nhau, hãy bấm định dạng > Kiểu hình dạng, rồi chọn một kiểu.

   Lưu ý: Kiểu biểu đồ này khác với một kiểu hình dạng. Kiểu hình dạng là một tùy chọn định dạng áp dụng cho viền của biểu đồ chỉ, trong khi kiểu biểu đồ là một tùy chọn định dạng áp dụng cho toàn bộ biểu đồ.

  • Để áp dụng hiệu ứng hình dạng khác nhau, hãy bấm định dạng > Hiệu ứng hình dạngvà chọn một tùy chọn chẳng hạn như góc xiên hoặc vầng sáng, và sau đó là một tùy chọn con.

  • Để áp dụng một chủ đề, bấm Bố trí trang > chủ đề, và chọn một chủ đề.

  • Để áp dụng một tùy chọn định dạng một cấu phần cụ thể của biểu đồ (chẳng hạn như trục đứng (giá trị), trục ngang (thể loại), biểu đồ vùng, để đặt tên cho một vài), bấm định dạng > chọn một cấu phần trong Thành phần biểu đồ hộp thả xuống, bấm Định dạng vùng chọn, và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết. Lặp lại bước này cho mỗi thành phần bạn muốn sửa đổi.

   Danh sách thả xuống thành phần biểu đồ

   Lưu ý: Nếu bạn thấy thoải mái khi làm việc trong biểu đồ, bạn có thể cũng chọn và bấm chuột phải vào một vùng cụ thể trên biểu đồ và chọn một tùy chọn định dạng.

   Bấm chuột phải vào biểu đồ và nhìn thấy tùy chọn định dạng

Để tạo biểu đồ cột, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Trong thông điệp email của bạn, hãy bấm chèn > biểu đồ.

 2. Trong hộp thoại Chèn biểu đồ , bấm vào cột, và chọn một tùy chọn biểu đồ cột của các lựa chọn và bấm OK.

  Excel mở trong cửa sổ tách và hiển thị dữ liệu mẫu trên một trang tính.

 3. Thay thế dữ liệu mẫu với dữ liệu của bạn.

  Lưu ý: Nếu biểu đồ của bạn không phản ánh các dữ liệu từ trang tính, hãy đảm bảo kéo đường kẻ dọc tít xuống đến hàng cuối cùng trong bảng.

  Kéo núm điều khiển tít xuống đến hàng cuối cùng của cột cuối cùng
 4. Hoặc bạn có thể lưu trang tính bằng cách làm theo các bước sau đây:

  1. Bấm vào biểu tượng Sửa dữ liệu trong Microsoft Excel trên thanh công cụ truy nhập nhanh.

   Sửa dữ liệu trong Microsoft Excel biểu tượng trên thanh công cụ truy nhập nhanh

   Trang tính sẽ mở ra trong Excel.

  2. Lưu trang tính.

   Mẹo: Để mở lại trang tính, hãy bấm thiết kế > Sửa dữ liệu, và chọn một tùy chọn.

  Bạn có thể tùy chọn định dạng biểu đồ hơi thêm. Xem danh sách dưới đây cho một vài tùy chọn:

  Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn bấm vào biểu đồ đầu tiên trước khi áp dụng một tùy chọn định dạng.

  • Để áp dụng bố trí biểu đồ khác, hãy bấm thiết kế > Bố trí biểu đồ, và chọn một bố trí.

  • Để áp dụng kiểu biểu đồ khác, hãy bấm thiết kế > Kiểu biểu đồ, rồi chọn một kiểu.

  • Để áp dụng kiểu hình dạng khác nhau, hãy bấm định dạng > Kiểu hình dạng, rồi chọn một kiểu.

   Lưu ý: Kiểu biểu đồ này khác với một kiểu hình dạng. Kiểu hình dạng là một tùy chọn định dạng áp dụng cho viền của biểu đồ chỉ, trong khi kiểu biểu đồ là một tùy chọn định dạng áp dụng cho toàn bộ biểu đồ.

  • Để áp dụng hiệu ứng hình dạng khác nhau, hãy bấm định dạng > Hiệu ứng hình dạngvà chọn một tùy chọn chẳng hạn như góc xiên hoặc vầng sáng, và sau đó là một tùy chọn con.

  • Để áp dụng một tùy chọn định dạng một cấu phần cụ thể của biểu đồ (chẳng hạn như trục đứng (giá trị), trục ngang (thể loại), biểu đồ vùng, để đặt tên cho một vài), bấm định dạng > chọn một cấu phần trong Thành phần biểu đồ hộp thả xuống, bấm Định dạng vùng chọn, và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết. Lặp lại bước này cho mỗi thành phần bạn muốn sửa đổi.

   Danh sách thả xuống thành phần biểu đồ

   Lưu ý: Nếu bạn thấy thoải mái khi làm việc trong biểu đồ, bạn có thể cũng chọn và bấm chuột phải vào một vùng cụ thể trên biểu đồ và chọn một tùy chọn định dạng.

   Bấm chuột phải vào biểu đồ để xem tùy chọn định dạng

Bạn có biết?

Nếu bạn không có đăng ký Office 365 hoặc phiên bản Office mới nhất, bạn có thể dùng thử ngay:

Hãy dùng thử Office 365 hoặc phiên bản mới nhất của Excel

Xem Thêm

Tạo biểu đồ từ đầu đến cuối

Tạo một hộp và dải biểu đồ (trôi nổi biểu đồ)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×