Trình bày dữ liệu của bạn trong biểu đồ bong bóng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Biểu đồ bong bóng là một biến thể của biểu đồ tán xạ mà điểm dữ liệu được thay thế bằng bong bóng, và một chiều bổ sung của dữ liệu được thể hiện trong kích cỡ của bong bóng. Giống như biểu đồ phân tán, biểu đồ bong bóng không sử dụng một thể loại trục — trục ngang và dọc là giá trị trục. Ngoài việc x giá trị và giá trị y mà được vẽ trong biểu đồ phân tán, biểu đồ bong bóng lô x giá trị, giá trị y và giá trị z (kích cỡ).

Bạn có thể sử dụng biểu đồ bong bóng thay vì biểu đồ phân tán nếu dữ liệu của bạn có ba chuỗi dữ liệu mỗi chứa tập giá trị. Kích cỡ của bong bóng được xác định bởi các giá trị trong chuỗi dữ liệu thứ ba. Biểu đồ bong bóng thường được sử dụng để trình bày dữ liệu tài chính. Kích cỡ khác nhau bong bóng rất hữu ích để theo cách trực quan nhấn mạnh các giá trị cụ thể.

Để tạo biểu đồ bong bóng, sắp xếp dữ liệu của bạn trong hàng hoặc cột trên một trang tính để để x giá trị được liệt kê trong hàng hoặc cột và giá trị y tương ứng và bong bóng kích cỡ (z) giá trị được liệt kê trong cột hoặc hàng liền kề. Ví dụ, sắp xếp dữ liệu trang tính của bạn như minh họa trong hình ảnh sau đây.

Biểu đồ bong bóng

Trong biểu đồ bong bóng này, số lượng sản phẩm được hiển thị dọc theo trục ngang, số lượng bán được hiển thị dọc theo trục dọc và tỷ lệ phần trăm chia sẻ market được thể hiện bằng kích cỡ của bong bóng.

Cân nhắc sử dụng biểu đồ bong bóng khi dữ liệu của bạn bao gồm các thao tác sau:

 • Ba giá trị cho mỗi điểm dữ liệu    Ba giá trị được yêu cầu cho mỗi bong bóng. Các giá trị này có thể có trong hàng hoặc cột trong trang tính, nhưng phải trật tự sau: x giá trị, giá trị y, sau đó là giá trị z.

 • Nhiều chuỗi dữ liệu    Vẽ nhiều chuỗi dữ liệu trong biểu đồ bong bóng (nhiều bong bóng chuỗi) là tương tự như vẽ nhiều chuỗi dữ liệu trong biểu đồ phân tán (nhiều phân tán chuỗi). Biểu đồ tán xạ sử dụng bộ x giá trị và giá trị y, nhưng sử dụng biểu đồ bong bóng bộ x giá trị, giá trị y và giá trị z.

Khi bạn tạo biểu đồ bong bóng, bạn có thể chọn để hiển thị bong bóng trong định dạng 2-D hoặc với hiệu ứng 3-D.

Biểu đồ bong bóng và bong bóng có hiệu ứng 3-D

Đầu trang

Tạo một biểu đồ bong bóng phức tạp

Biểu đồ bong bóng đã định dạng

Vậy, cách chúng tôi đã tạo ra biểu đồ bong bóng này? Thủ tục sau đây sẽ giúp bạn tạo biểu đồ bong bóng với kết quả tương tự. Đối với biểu đồ này, chúng ta đã dùng dữ liệu trang tính mẫu. Bạn có thể sao chép dữ liệu này vào trang tính của bạn, hoặc bạn có thể sử dụng dữ liệu của bạn.

 1. Sao chép dữ liệu trang tính mẫu vào một trang tính trống, hoặc mở trang tính chứa dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ bong bóng.

  Để sao chép dữ liệu trang tính ví dụ

  1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

  2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

   Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

   Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp
  3. Nhấn CTRL+C.

  4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Số sản phẩm

  Doanh_số

  Tỷ lệ phần trăm của trường chia sẻ

  2

  5

  $5,500

  3%

  3

  14

  $12,200

  12%

  4

  20

  $60.000

  33%

  5

  18

  $24,400

  10 %

  6

  22

  $32,000

  42%

  Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng trang tính của bạn có ít bốn hàng hoặc cột dữ liệu. Khi bạn tạo biểu đồ bong bóng từ ba hoặc ít hàng hoặc cột dữ liệu, biểu đồ không vẽ các bong bóng chính xác.

 2. Chọn dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ bong bóng.

  Lưu ý: Thật tốt nhất không bao gồm các đầu đề hàng hoặc cột trong vùng chọn. Nếu bạn chọn các tiêu đề với dữ liệu của bạn, biểu đồ có thể tạo kết quả không chính xác.

 3. Trên các tab chèn , trong nhóm biểu đồ , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Biểu đồ tán xạ.

  Chọn mũi tên bên cạnh biểu đồ tán xạ

 4. Chọn bong bóng có hiệu ứng 3-D biểu tượng.

 5. Bấm khu vực sơ đồ của biểu đồ. Thao tác này sẽ hiển thị Công cụ Biểu đồ.

 6. Dưới Công cụ biểu đồ, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu biểu đồ , bấm kiểu biểu đồ mà bạn muốn dùng.

 7. Nếu bạn thấy một chú giải trên biểu đồ, bấm chú giải, sau đó nhấn xóa.

 8. Để thay đổi kích cỡ của biểu đồ, trên tab định dạng , trong nhóm kích cỡ , chọn kích cỡ hình dạng bạn muốn trong hộp Chiều cao hìnhChiều rộng hình , sau đó nhấn ENTER.

  Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng ta đã dùng 3.5" cho cả chiều cao hình và chiều rộng hình.

  Ảnh Ribbon Outlook

 9. Để định dạng và bố trí tiêu đề biểu đồ trên biểu đồ, bấm khu vực sơ đồ, và sau đó thực hiện các thao tác sau:

  1. Trong biểu đồ, bấm vào tiêu đề biểu đồ, sau đó nhập văn bản bạn muốn.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập Ngành Market chia sẻ nghiên cứu.

  2. Để giảm kích cỡ của tiêu đề biểu đồ, bấm chuột phải vào tiêu đề, chọn phông, sau đó nhập kích cỡ bạn muốn.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng ta đã dùng 12.

  3. Để căn chỉnh tiêu đề biểu đồ với vùng vẽ, bấm vào tiêu đề biểu đồ, và sau đó kéo nó đến vị trí mà bạn muốn.

 10. Để thêm tiêu đề trục ngang, bấm vào khu vực biểu đồ của biểu đồ và sau đó thực hiện các thao tác sau:

  1. Bấm vào dấu cộng bên cạnh biểu đồ

  2. Chọn Tiêu đề trục, sau đó chọn Chính ngang.

  3. Chọn hộp văn bản tiêu đề trục, sau đó nhập văn bản của bạn.

   Menu thành phần biểu đồ

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập số sản phẩm.

 11. Bấm vào trục dọc, hoặc chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ (tabđịnh dạng , nhóm Vùng chọn hiện tại , hộp Thành phần biểu đồ ).

 12. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 13. Bên dưới Tùy chọn trục, hãy làm như sau:

  1. Cho tối thiểu, nhập 0 (không).

  2. Đối với tối đa, hãy nhập số mà bạn muốn.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập 80000.

 14. Trong hộp thoại Định dạng trục , bấm số.

 15. Bên dưới số, trong hộp vị trí thập phân , nhập 0 (không), và sau đó bấm vào mũi tên xuống ở góc trên bên phải và bấm đóng.

 16. Để áp dụng một hiệu ứng định dạng đặc biệt cho vùng vẽ, vùng biểu đồ, tiêu đề biểu đồ hoặc trục đứng trong biểu đồ, hãy bấm thành phần biểu đồ đó, hoặc chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ (tabđịnh dạng , nhóm Vùng chọn hiện tại , Thành phần biểu đồ hộp), sau đó thực hiện các thao tác sau:

  1. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm nút Thêm bên cạnh Hiệu ứng hình dạng.

  2. Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

   Nhóm Kiểu Hình dạng trên Ribbon Excel

 17. Nếu bạn muốn sử dụng màu chủ đề khác với chủ đề mặc định được áp dụng cho sổ làm việc của bạn, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , bấm chủ đề.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Bấm vào chủ đề mà bạn muốn dùng. (Di chuột qua mỗi chủ đề để xem trước Chủ đề sẽ xuất hiện như thế nào khi áp dụng cho biểu đồ của bạn.)

Bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự. Để biết thêm thông tin, hãy lưu biểu đồ tùy chỉnh làm mẫu.

Đầu trang

Tạo một biểu đồ bong bóng phức tạp

Biểu đồ bong bóng đã định dạng

Vậy, cách chúng tôi đã tạo ra biểu đồ bong bóng này? Thủ tục sau đây sẽ giúp bạn tạo biểu đồ bong bóng với kết quả tương tự. Đối với biểu đồ này, chúng ta đã dùng dữ liệu trang tính mẫu. Bạn có thể sao chép dữ liệu này vào trang tính của bạn, hoặc bạn có thể sử dụng dữ liệu của bạn.

 1. Sao chép dữ liệu trang tính mẫu vào một trang tính trống, hoặc mở trang tính chứa dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ bong bóng.

  Cách sao chép dữ liệu trang tính mẫu

  1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

  2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

   Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

   Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp
  3. Nhấn CTRL+C.

  4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Số sản phẩm

  Doanh_số

  Tỷ lệ phần trăm của trường chia sẻ

  2

  5

  $5,500

  3%

  3

  14

  $12,200

  12%

  4

  20

  $60.000

  33%

  5

  18

  $24,400

  10 %

  6

  22

  $32,000

  42%

  Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng trang tính của bạn có ít bốn hàng hoặc cột dữ liệu. Khi bạn tạo biểu đồ bong bóng từ ba hoặc ít hàng hoặc cột dữ liệu, biểu đồ không vẽ các bong bóng chính xác.

 2. Chọn dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ bong bóng.

  Lưu ý: Thật tốt nhất không bao gồm các đầu đề hàng hoặc cột trong vùng chọn. Nếu bạn chọn các tiêu đề với dữ liệu của bạn, biểu đồ có thể tạo kết quả không chính xác.

 3. Trên các tab chèn , trong nhóm biểu đồ , hãy bấm Biểu đồ khác.

  Ảnh Ribbon Excel

 4. Bên dưới bong bóng, bấm bong bóng có hiệu ứng 3-D.

 5. Bấm khu vực sơ đồ của biểu đồ.

  Thao tác này sẽ làm hiển thị Công cụ biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 6. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu biểu đồ, bấm vào kiểu biểu đồ bạn muốn sử dụng.

  Kiểu Biểu đồ trên Ribbon Excel

  Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng ta đã dùng kiểu 29.

 7. Trên biểu đồ, hãy bấm vào chú giải, sau đó nhấn DELETE.

 8. Để thay đổi kích cỡ của biểu đồ, trên tab định dạng , trong nhóm kích cỡ , chọn kích cỡ hình dạng bạn muốn trong hộp Chiều cao hìnhChiều rộng hình , sau đó nhấn ENTER.

  Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng ta đã dùng 3.5" cho cả chiều cao hình và chiều rộng hình.

  Ảnh Ribbon Outlook

 9. Để thêm, định dạng, vị trí tiêu đề biểu đồ trên biểu đồ, bấm khu vực sơ đồ, và sau đó thực hiện các thao tác sau:

  1. Trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , hãy bấm Tiêu đề biểu đồ, sau đó bấm Biểu đồ ở trên.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Trong biểu đồ, bấm vào tiêu đề biểu đồ, sau đó nhập văn bản bạn muốn.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập Ngành Market chia sẻ nghiên cứu.

  3. Để giảm kích cỡ của tiêu đề biểu đồ, bấm chuột phải vào tiêu đề, sau đó nhập kích cỡ bạn muốn trong hộp kích cỡ trên menu lối tắt.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng ta đã dùng 12.

  4. Để căn chỉnh tiêu đề biểu đồ với vùng vẽ, bấm vào tiêu đề biểu đồ, và sau đó kéo nó đến vị trí mà bạn muốn.

 10. Để thêm tiêu đề trục ngang, bấm vào khu vực biểu đồ của biểu đồ và sau đó thực hiện các thao tác sau:

  1. Trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , bấm Tiêu đề trục, rồi bấm Tiêu đề trục ngang chính, và sau đó bấm Tiêu đề dưới trục.

  2. Bấm vào tiêu đề trục ngang, nhập văn bản bạn muốn và sau đó nhấn ENTER.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập số sản phẩm.

 11. Bấm vào trục dọc, hoặc chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ (tabbố trí , nhóm Vùng chọn hiện tại , hộp Thành phần biểu đồ ).

 12. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 13. Bên dưới Tùy chọn trục, hãy làm như sau:

  1. Cho tối thiểu, chọn tùy chọn cố định , sau đó nhập 0 (không) trong hộp cố định .

  2. Cho tối đa, chọn tùy chọn cố định , sau đó nhập số mà bạn muốn trong hộp cố định .

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập 80000.

 14. Trong hộp thoại Định dạng trục , bấm số.

 15. Bên dưới số, trong hộp vị trí thập phân , nhập 0 (không), sau đó bấm đóng.

 16. Để áp dụng một hiệu ứng định dạng đặc biệt cho vùng vẽ, vùng biểu đồ, tiêu đề biểu đồ hoặc trục đứng trong biểu đồ, hãy bấm thành phần biểu đồ đó, hoặc chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ (tabbố trí , nhóm Vùng chọn hiện tại , Thành phần biểu đồ hộp), sau đó thực hiện các thao tác sau:

  1. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy bấm nút Thêm Nút Xem thêm .

  2. Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

   Nhóm Kiểu Hình dạng trên Ribbon Excel

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng ta đã dùng Hiệu ứng tinh tế - điểm nhấn 4 cho vùng vẽ, Hiệu ứng đặc biệt - điểm nhấn 4 cho biểu đồ vùng, Hiệu ứng tinh tế - điểm nhấn 4 cho tiêu đề biểu đồ và các Đường đặc biệt - điểm nhấn 6 cho trục dọc.

 17. Nếu bạn muốn sử dụng màu chủ đề khác với chủ đề mặc định được áp dụng cho sổ làm việc của bạn, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , bấm chủ đề.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Bên dưới cài sẵn, bấm vào chủ đề mà bạn muốn dùng.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng ta đã dùng chủ đề đúc .

Đầu trang

Lưu biểu đồ dưới dạng mẫu

Nếu bạn muốn tạo biểu đồ như biểu đồ mà mình vừa tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự khác.

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Loại, hãy bấm Lưu Dưới dạng Mẫu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Nhập tên cho mẫu vào hộp Tên tệp.

  Mẹo: Trừ khi bạn xác định một thư mục khác, tệp mẫu (.crtx) sẽ được lưu trong thư mục biểu đồ , và mẫu trở thành khả dụng bên dưới mẫu trong cả hai Chèn biểu đồ hộp thoại (tabchèn , nhóm biểu đồ , Hộp thoại công cụ khởi động hộp Ảnh nút ) và hộp thoại Thay đổi loại biểu đồ (tabthiết kế , nhóm kiểu , Thay đổi loại biểu đồ).

  Để biết thêm thông tin về cách áp dụng một mẫu biểu đồ, hãy xem lưu biểu đồ tùy chỉnh làm mẫu.

Lưu ý: Mẫu biểu đồ chứa định dạng biểu đồ và lưu trữ các màu được sử dụng khi bạn lưu biểu đồ dưới dạng mẫu. Khi bạn sử dụng mẫu biểu đồ để tạo biểu đồ trong sổ làm việc khác, biểu đồ mới sẽ sử dụng màu của mẫu biểu đồ — chứ không phải màu của chủ đề tài liệu mà hiện đang được áp dụng cho sổ làm việc. Để sử dụng màu của chủ đề tài liệu thay vì màu của mẫu biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào khu vực sơ đồ, rồi bấm vào Đặt lại để Khớp với Kiểu trên menu lối tắt.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×