Trì hoãn hoặc xếp lịch gửi email

Trì hoãn hoặc xếp lịch gửi email

Outlook for Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể trì hoãn việc gửi thông điệp email riêng lẻ hoặc bạn có thể sử dụng quy tắc để trì hoãn việc gửi tất cả các thư bằng cách yêu cầu họ tổ chức trong hộp thư đi thời gian đã xác định sau khi bạn bấm gửi.

Trì hoãn việc gửi thư đi

 1. Trong khi soạn thư, hãy chọn mũi tên Thêm tùy chọn từ nhóm thẻ trên ribbon.
  Chọn tùy chọn khác để đặt một độ trễ chuyển phát.

 2. Bên dưới tùy chọn chuyển phát, chọn hộp kiểm không chuyển phát trước và sau đó bấm vào ngày chuyển phát và thời gian mà bạn muốn.
  Đặt ngày và thời gian để chuyển tải thông điệp của bạn.

 3. Bấm Đóng.

 4. Khi bạn hoàn tất việc soạn email của bạn, hãy bấm gửi.

Sau khi bạn bấm Gửi, thư vẫn nằm trong thư mục Hộp thư đi cho đến khi gửi.

Nếu sau đó bạn quyết định rằng bạn muốn gửi thư ngay lập tức, hãy thực hiện như sau:

 1. Chuyển sang thư mục hộp thư đi .

 2. Mở thư được trì hoãn.

 3. Chọn mũi tên Thêm tùy chọn từ nhóm thẻ trên ribbon.

  Chọn tùy chọn khác để đặt một độ trễ chuyển phát.

 4. Dưới Tùy chọn Chuyển phát, hãy xóa hộp kiểm Không chuyển phát trước.

 5. Bấm Đóng.

 6. Bấm Gửi.

Đầu Trang

Trì hoãn việc gửi tất cả các thư

Bạn có thể trì hoãn việc gửi tất cả các thư bằng tối đa hai giờ bằng cách tạo một quy tắc.

 1. Hãy bấm Tệp.

 2. Bấm Quản lý Quy tắc & Cảnh báo.

 3. Bấm Quy tắc Mới.

 4. Trong hộp Bước 1: Chọn mẫu, dưới Bắt đầu từ quy tắc trống, bấm Áp dụng quy tắc cho thư tôi gửi và sau đó bấm Tiếp.

 5. Trong danh sách Bước 1: Chọn điều kiện, chọn các hộp kiểm cho bất kỳ tùy chọn nào mà bạn muốn và sau đó bấm Tiếp.

  Nếu bạn không chọn bất kỳ hộp kiểm nào, một hộp thoại xác nhận xuất hiện. Nếu bạn bấm Có, quy tắc mà bạn đang tạo ra được áp dụng cho tất cả các thư mà bạn gửi.

 6. Trong danh sách Bước 1: Chọn hành động, hãy chọn hộp kiểm hoãn chuyển phát theo số phút quy định.

 7. Trong hộp Bước 2: Sửa mô tả quy tắc (bấm một giá trị được gạch dưới), hãy bấm vào cụm từ được gạch dưới số và nhập số phút mà bạn muốn thư được giữ lại trước khi thư được gửi đi.

  Việc gửi thư có thể được hoãn lại đến 120 phút.

 8. Bấm OK và sau đó bấm Tiếp.

 9. Chọn các hộp kiểm cho bất kỳ ngoại lệ nào mà bạn muốn.

 10. Bấm Tiếp.

 11. Trong hộp Bước 1: Xác định tên cho quy tắc này, nhập tên cho quy tắc.

 12. Chọn hộp kiểm Bật quy tắc này.

 13. Bấm Kết thúc.

Sau khi bạn chọn Gửi, mỗi thư vẫn nằm trong thư mục Hộp thư đi trong khoảng thời gian mà bạn đã xác định.

Trì hoãn việc gửi một thư đơn lẻ

 1. Trong thư, trên tab tùy chọn , trong nhóm Tùy chọn khác , bấm Hoãn chuyển phát Ảnh nút .

 2. Bấm tùy chọn thư.

 3. Dưới Tùy chọn chuyển phát, chọn hộp kiểm Không chuyển phát trước và sau đó bấm ngày và thời gian gửi mà bạn muốn.

Sau khi bạn bấm Gửi, thư vẫn nằm trong thư mục Hộp thư đi cho đến khi gửi.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng tài khoản POP3, Outlook phải vẫn mở cho đến khi gửi thư. Để xác định loại tài khoản mà bạn đang sử dụng, trên menu công cụ , bấm Thiết đặt tài khoản. Trên tab email , cột loại liệt kê loại tài khoản trong hồ sơ Outlook của bạn hoạt động.

Trì hoãn việc gửi tất cả các thư

 1. Trên menu công cụ , bấm quy tắc và cảnh báo, sau đó bấm Quy tắc mới.

 2. Trong các bước 1: chọn một mẫu hộp, dưới bắt đầu từ quy tắc trống, bấm kiểm tra thư sau khi gửi, sau đó bấm tiếp theo.

 3. Trong các bước 1: chọn điều kiện danh sách, chọn bất kỳ tùy chọn nào mà bạn muốn, sau đó bấm tiếp theo.

  Nếu bạn không chọn tất cả các hộp kiểm, một hộp thoại xác nhận xuất hiện. Nếu bạn bấm , quy tắc mà bạn đang tạo sẽ được áp dụng cho tất cả các thư bạn gửi.

 4. Trong các bước 1: chọn hành động danh sách, hãy chọn trì hoãn chuyển phát theo số phút.

 5. Trong các bước 2: sửa mô tả quy tắc (bấm một giá trị gạch chân) hộp, hãy bấm cụm từ được gạch dưới, một số và nhập số phút mà bạn muốn thư được tổ chức trước khi gửi.

  Việc gửi thư có thể được hoãn lại đến 120 phút.

 6. Bấm OK và sau đó bấm Tiếp.

 7. Chọn bất kỳ ngoại lệ nào bạn muốn.

 8. Bấm Tiếp.

 9. Trong hộp Bước 1: Xác định tên cho quy tắc này, nhập tên cho quy tắc.

 10. Chọn hộp kiểm Bật quy tắc này.

 11. Bấm Kết thúc.

Sau khi bạn bấm gửi, mỗi thư vẫn nằm trong thư mục hộp thư đi khoảng thời gian bạn đã xác định.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng tài khoản POP3, Outlook phải vẫn mở cho đến khi gửi thư. Để xác định loại tài khoản mà bạn đang sử dụng, trên menu công cụ , bấm Thiết đặt tài khoản. Trên tab email , cột loại liệt kê loại tài khoản trong hồ sơ Outlook của bạn hoạt động.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×