Toán tử phạm vi đổ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn đang làm việc với các hàm đổ mảng, chẳng hạn như trình tự, có thể tham chiếu phạm vi toàn bộ tràn bằng cách đặt toán tử phạm vi đổ (#) sau khi phạm vi. Trong ví dụ sau đây, chúng tôi có =SEQUENCE(10) trong ô A2, mà tràn đến A2: A11. Trong ô C2, chúng tôi có công thức = SUM(A2#), đây là tương đương của = SUM(A2:A11), như A2: A11 là tràn phạm vi công thức trong ô A2. Điều này trả về trả về 55, tổng của tất cả các giá trị trong phạm vi đổ mảng.

Nếu phạm vi tràn của bạn phát triển hoặc hợp đồng, ví dụ: bằng cách thay đổi công thức trong ô A2 đến = SEQUENCE(20), công thức SUM sẽ tự động phản ánh mà. Nếu đây là một phạm vi thông thường, chúng tôi có cần nhập = SUM(A2:A11) và Cập Nhật theo cách thủ công nếu phạm vi tràn thay đổi. Mức độ thường xuyên thời gian, bạn có thể không nhận ra nếu một phạm vi đã thay đổi, vì vậy điều này có thể loại bỏ nhiều đoán làm việc.

Toán tử phạm vi đổ cho tham chiếu phạm vi toàn bộ mảng đổ với = SUM(A2#).

Đây là ví dụ khác về cách sử dụng toán tử đổ phạm vi trong một số công thức, mà chúng ta tạo một danh sách duy nhất từ một danh sách tên, sắp xếp danh sách, sau đó lọc tên hơn 3 ký tự trong độ dài. Chúng tôi có =SORT(C2#) trong ô E2, và =FILTER(C2#,LEN(C2#) > 3) trong ô G2.

Toán tử phạm vi đổ (#) để tham chiếu một phạm vi toàn bộ mảng đổ với =FILTER(C2#,LEN(C2#) > 3)

Lưu ý: Ngày 24 tháng 9 2018: Chức năng động mảng hiện đang là một tính năng beta, và chỉ sẵn dùng cho một phần của Người trong Office tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục để tối ưu hóa các tính năng này qua một số tháng tiếp theo. Khi họ sẵn sàng, chúng tôi sẽ phát hành chúng cho tất cả người trong Office và người đăng ký Office 365.

Các hạn chế

Toán tử phạm vi đổ không hỗ trợ các tham chiếu đến sổ làm việc đóng. Thay vào đó nó sẽ trả về #REF! giá trị lỗi. Mở sổ làm việc được tham chiếu sẽ giải quyết vấn đề này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Trình tự hàm

Hàm duy nhất

LOẠI hàm

Hàm SORTBY

Hàm duy nhất

#SPILL! lỗi trong Excel

Hành vi đổ mảng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×