Toán tử In

Xác định xem giá trị của biểu thức có bằng bất kỳ giá trị nào trong một vài giá trị thuộc danh sách đã chỉ định hay không.

Cú pháp

expr [Not] In(value1, value2, . . .)

Ghi chú

Cú pháp toán tử In gồm các phần sau đây:

Phần

Mô tả

expr

Biểu thức xác định trường chứa dữ liệu bạn muốn đánh giá.

value1, value2

Biểu thức hoặc danh sách các biểu thức bạn muốn đánh giá expr.


Nếu expr có trong danh sách giá trị, toán tử In sẽ trả về True; nếu không sẽ trả về False. Bạn có thể đưa vào toán tử lô-gic Not để đánh giá điều kiện ngược lại (tức là có phải expr không nằm trong danh sách giá trị hay không).

Ví dụ: bạn có thể sử dụng In để xác định đơn hàng được vận chuyển đến một tập hợp các khu vực đã chỉ định:

SELECT *
FROM Orders
WHERE ShipRegion In (‘Avon’,’Glos’,’Som’);Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×