×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Create a math quiz in Microsoft Forms

To create a new math quiz:

 1. In your web browser, navigate to http://forms.microsoft.com, sign in with your O365 Education account, and then select New quiz.

  New quiz button
 2. Select Untitled quiz to enter a title and short description, then select Add question.

  Title, description, and new questions
 3. Choose your desired question type.

  Note: Screenshots display Choice.

  Choose question type
 4. Select the ellipsis (…) to the lower right of the question, and then select Math.

  Fill in question
 5. Enter the question and then the equation.

  Note: The equation will display a calculator.

  Math formula symbol selection
 6. Enter the desired answer selections and then continue with additional questions.

  Suggested results
  1. When you enter the equation you want, Forms will provide you with both correct and incorrect answer options to choose from. Just select the options you want or select Add all.

   Incorrect Answers options
 7. After you finish a question, Forms can provide you with similar equations to choose from for following questions. Select the suggested questions or select Add all.

  Simi questions options
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×