Tin nổi bật của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với Microsoft Office 2010

Cập nhật gần nhất: Tháng Ba 2010

Thông tin Cá nhân

Tuyên bố này nhằm để giải thích việc thực hiện thu thập và dùng dữ liệu. Thông báo này không phải là một danh sách toàn diện. Tuyên bố này không áp dụng đối với các dịch vụ, sản phẩm hay trang Microsoft trực tuyến hay ngoại tuyến khác.

 • Một số tính năng hệ thống của Microsoft Office yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Một số thông tin cá nhân này có thể được đưa vào trong các tài liệu Office dưới dạng siêu dữ liệu.

 • Một số tính năng Office cho phép bạn chia sẻ thông tin cá nhân qua Internet.

 • Nếu bạn chọn nhận các dịch vụ trực tuyến trên Office.com, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

 • Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác để theo dõi những tương tác của bạn với các site và dịch vụ của chúng tôi nhằm mang đến một trải nghiệm cá nhân hóa.

Lựa chọn của Bạn

Sử dụng Thông tin

 • Microsoft Office 2010 cung cấp cho bạn nhiều cách khác nhau để kiểm soát cách các tính năng Office 2010 truyền thông tin qua Internet.

 • Trong Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 và Microsoft PowerPoint 2010, bạn có thể sử dụng công cụ Giám định viên Tài liệu để loại bỏ siêu dữ liệu khỏi các tệp của mình. Để biết thông tin về loại bỏ siêu dữ liệu trong các chương trình khác, hãy đọc Điều khoản về Quyền riêng tư đầy đủ, bao gồm phụ lục, cho chương trình đó.

Xem thêm chi tiết

 • Chúng tôi dùng thông tin được gửi cho Microsoft để bật các tính năng mà bạn đang dùng hoặc cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin đó để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình. Khi có sự cho phép của bạn, chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cho bạn biết về các tính năng mới và sản phẩm mới phát hành.

 • Siêu dữ liệu lưu trữ trong các tài liệu được dùng để giúp bạn cộng tác với những người khác trên tài liệu của bạn. Để giúp cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, đôi khi chúng tôi cung cấp thông tin cho các công ty khác hoạt động thay mặt chúng tôi. Những công ty này được yêu cầu phải bảo mật thông tin này và không được sử dụng thông tin đó vì bất kỳ mục đích nào khác.

Thông tin Quan trọng

Cách liên hệ với chúng tôi

 • Các chương trình Microsoft Office yêu cầu kích hoạt để giảm tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm và giúp đảm bảo khách hàng của chúng tôi nhận được chất lượng phần mềm họ mong đợi.

 • Điều khoản về Quyền riêng tư đầy đủ chứa các liên kết đến các thông tin bổ sung về các chương trình cụ thể.

 • Để biết thêm thông tin về cách giúp bảo vệ trực tuyến máy tính cá nhân, thông tin cá nhân của bạn và gia đình bạn, hãy truy nhập Website Bảo mật ở nhà: bảo vệ gia đình bạn.

Xem thêm chi tiết

Để tìm công ty con của Microsoft tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy xem https://www.microsoft.com/worldwide/.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×