Tiết kiệm một workbook để định dạng văn bản (txt hoặc .csv)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi, bạn có thể cần phải lưu sổ làm việc trong định dạng tệp khác, chẳng hạn như một văn bản (txt) hoặc một định dạng giá trị phân tách bằng dấu phẩy (csv). Chỉ cần ghi nhớ rằng mỗi khi bạn lưu sổ làm việc trong định dạng tệp khác, một số định dạng, dữ liệu của nó, và tính năng có thể không được lưu.

Thận trọng: Khi bạn lưu sổ làm việc trong định dạng văn bản bất kỳ, tất cả định dạng sẽ bị loại bỏ.

 1. Mở sổ làm việc bạn muốn lưu.

 2. Bấm Tệp > Lưu dưới Dạng.

  Tùy chọn Lưu dưới Dạng trên tab Tệp

 3. Chọn vị trí bạn muốn lưu sổ làm việc.

  Chọn một tùy chọn Vị trí

 4. Trong hộp thoại Lưu Như, dẫn hướng tới vị trí bạn muốn.

 5. Bấm vào mũi tên trong hộp lưu dưới dạng rồi chọn kiểu của văn bản hoặc định dạng tệp CSV mà bạn muốn.

  Lưu ý: Định dạng tệp bạn thấy sẽ thấy khác nhau, tùy thuộc vào loại trang hiện hoạt trong sổ làm việc của bạn (một trang tính, trang tính biểu đồ hoặc các loại trang tính khác).

  Hộp thoại Lưu dưới Dạng

 6. Trong hộp Tên tệp, chấp nhận các tên được đề xuất hoặc gõ một tên mới cho sổ làm việc.

Định dạng tệp sẵn dùng văn bản

Định dạng

Mở rộng

Mô tả

Văn bản được Định dạng (Phân cách bằng dấu cách)

.prn

Định dạng được phân cách bằng dấu cách Lotus. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

Văn bản (Phân cách bằng dấu Tab)

.txt

Lưu một sổ làm việc dưới dạng một tệp văn bản được phân cách bằng dấu tab để sử dụng trên một hệ điều hành Microsoft Windows khác và đảm bảo các ký tự tab, ngắt dòng và các ký tự khác được diễn giải đúng. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

Văn bản (Macintosh)

.txt

Lưu một sổ làm việc dưới dạng một tệp văn bản được phân cách bằng dấu tab để sử dụng trên một hệ điều hành Macintosh và đảm bảo các ký tự tab, ngắt dòng và các ký tự khác được diễn giải đúng. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

Văn bản (MS-DOS)

.txt

Lưu một sổ làm việc dưới dạng một tệp văn bản được phân cách bằng dấu tab để sử dụng trên một hệ điều hành MS-DOS và đảm bảo các ký tự tab, ngắt dòng và các ký tự khác được diễn giải đúng. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

Văn bản Unicode

.txt

Lưu sổ làm việc dưới dạng văn bản Unicode, một tiêu chuẩn mã hóa ký tự do Unicode Consortium phát triển.

CSV (phân cách bằng dấu phẩy)

.csv

Lưu một sổ làm việc dưới dạng một tệp văn bản được phân cách bằng dấu phẩy để sử dụng trên một hệ điều hành Windows khác và đảm bảo các ký tự tab, ngắt dòng và các ký tự khác được diễn giải đúng. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

CSV (Macintosh)

.csv

Lưu một sổ làm việc dưới dạng một tệp văn bản được phân cách bằng dấu phẩy để sử dụng trên một hệ điều hành Macintosh và đảm bảo các ký tự tab, ngắt dòng và các ký tự khác được diễn giải đúng. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

CSV (MS-DOS)

.csv

Lưu một sổ làm việc dưới dạng một tệp văn bản được phân cách bằng dấu phẩy để sử dụng trên một hệ điều hành MS-DOS và đảm bảo các ký tự tab, ngắt dòng và các ký tự khác được diễn giải đúng. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

DIF

.dif

Định dạng Chuyển đổi Dữ liệu. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

SYLK

.slk

Định dạng Nối kết Ký hiệu. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×