Tính tương thích của phiên bản giữa các Mô hình Dữ liệu Power Pivot trong Excel 2010 và Excel 2013

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu trước đó bạn đã sử dụng một máy chủ SQL Power Pivot bổ trợ để tạo một mô hình dữ liệu được nhúng trong Excel 2010, mô hình dữ liệu được tích hợp mới trong các phiên bản mới hơn của Excel đi kèm với ít hoặc không có ngạc nhiên. Trong Excel 2013 trở về sau, tính năng cùng một mô hình dữ liệu bạn đã dùng trong Power Pivot di chuyển nguyên vẹn (ví dụ: với bộ phận hỗ trợ đầy đủ của cấu trúc phân cấp KPI, biểu thức DAX, vv) ra khỏi purview SQL Server bổ trợ cho Excel, và vào Excel thích hợp.

Đây là một sự thay đổi mô hình lớn trong việc sắp xếp tính năng và nó có ảnh hưởng tới cả cấp độ máy chủ. Như sơ đồ dưới đây cho thấy, việc nâng cấp một Mô hình Dữ liệu đặt ra các yêu cầu về lưu trữ mới nếu bạn muốn xem, sử dụng và quản lý các Mô hình Dữ liệu Sổ làm việc trong một môi trường cộng tác. Đồng thời, việc nâng cấp lên Excel 2013 mở ra những cơ hội mới để sử dụng mô hình trong công nghệ điện toán đám mây. Tuy nhiên những cơ hội đó lại đi kèm với chi phí về khả năng liên tác. Sau khi nâng cấp, bạn sẽ không còn chỉnh sửa hoặc sử dụng được một Mô hình Dữ liệu Sổ làm việc trong Excel 2010 bằng cách sử dụng phiên bản trước đây của bổ trợ Power Pivot cho Excel, bạn cũng không lưu trữ được Mô hình Dữ liệu Sổ làm việc đó bằng cách sử dụng Excel Services trong SharePoint Server 2010. Như bạn thấy, khi nói đến các Mô hình Dữ liệu, việc nâng cấp sẽ diễn ra theo một chiều, từ phía máy khách đến nền tảng lưu trữ.

Các tổ chức trộn ứng dụng máy tính để bàn hoặc máy chủ trong cùng một môi trường tính toán sẽ gặp phải vấn đề về tương thích phiên bản nếu họ nâng cấp một mô hình thành một định dạng mới hơn khi đồng nghiệp vẫn đang dùng Excel 2010 và các phiên bản trước của Power Pivot cho Excel. Bài viết này mô tả đường dẫn nâng cấp, giải thích sự phụ thuộc giữa các ứng dụng máy khách và máy chủ, và liệt kê các thông báo lỗi xảy ra khi sử dụng mô hình dữ liệu trong một môi trường hỗn hợp.

Lộ trình nâng cấp máy khách và máy chủ cho các mô hình dữ liệu

Hãy xem xét sơ đồ trên đây theo từng phần để hiểu được ngụ ý.

Đối với Excel 2010, SQL Server đưa ra hàng loạt bổ trợ Excel để xây dựng các Mô hình Dữ liệu giúp đơn giản hóa và làm phong phú thêm các phân tích dữ liệu trong các PivotTable, PivotChart và báo cáo Power View (chỉ trong SQL Server 2012). Bổ trợ Power Pivot cho Excel đã cung cấp cơ chế xác nhận quyền trên một Mô hình Dữ liệu, cũng như các cấu phần bên trong để tải và truy vấn dữ liệu trên máy tính.

Nếu bạn muốn chia sẻ phân tích dữ liệu của bạn trong SharePoint, bạn cần các cấu phần máy chủ tương đương để tải và truy vấn Mô hình Dữ liệu ngầm. Power Pivot cho SharePoint đáp ứng nhu cầu đó.

Hãy lưu ý rằng, khi nâng cấp máy chủ (bằng cách chuyển sang phiên bản tiếp theo của Power Pivot cho SharePoint hoặc chuyển sang SharePoint Server 2013), bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng các Mô hình Dữ liệu như nguyên trạng mà không cần phải nâng cấp mô hình lên định dạng mới hơn. Điều này được minh họa bằng các đường chấm chấm nối chéo từ một Mô hình Dữ liệu tới từng phiên bản tiếp theo của máy chủ theo hướng chỉ tiến lên phía trước.

Lưu ý: Khi bạn dùng cũ Power Pivot sổ làm việc trên nền tảng server mới hơn, bạn nhận được các chức năng cùng dưới dạng trước, trừ làm mới dữ liệu theo lịch trình. Sử dụng làm mới dữ liệu theo lịch trình được hỗ trợ chỉ cho các mô hình dữ liệu phù hợp với phiên bản máy chủ. Hãy xem phần nâng cấp sổ làm việc và theo lịch trình làm mới dữ liệu (SQL Server 2012 SP1) để biết thêm thông tin.

Chuyển tiếp nhanh sang sổ làm việc Excel 2013 mô hình dữ liệu

Thông báo lỗi trong môi trường hỗn hợp

"Không khởi tạo nguồn dữ liệu"

"Sổ làm việc này có một mô hình dữ liệu Power Pivot được tạo bằng phiên bản trước của Power Pivot bổ trợ bộ. Bạn sẽ cần nâng cấp mô hình dữ liệu này với Power Pivot trong Microsoft Excel 2013"

"Sổ làm việc chứa mô hình Power Pivot không được hỗ trợ"

Lấy thêm thông tin

Chuyển tiếp nhanh sang các Mô hình Dữ liệu Sổ làm việc Excel 2013

Ở bên phải của sơ đồ, hãy lưu ý cách Excel 2013 và Excel Services được tích hợp mô hình dữ liệu dưới dạng một tính năng nội bộ. Giống như Excel đã được nâng cao để lưu trữ mô hình dữ liệu, Excel Services được nâng cao để phát trực tuyến một mô hình dữ liệu trên nền tảng máy chủ. Vì Excel bây giờ là chủ sở hữu của trải nghiệm lập mô hình, mô hình lưu trữ và hiển thị dữ liệu di chuyển song song trên nền tảng lưu trữ được sử dụng cho sổ làm việc Excel, bao gồm điện toán đám mây, nhưng không bao gồm Office Online máy chủ. Office Online Máy chủ không hỗ trợ một trải nghiệm tạo, sửa hoặc sử dụng mô hình dữ liệu sổ làm việc.

Trong SharePoint Server 2013, một bổ trợ Power Pivot cho SharePoint của SQL Server 2012 (SP1) vẫn tồn tại, nhưng chỉ cung cấp thêm một số tính năng như: làm mới dữ liệu theo lịch trình, Bộ sưu tập Power Pivot và Bảng điều khiển Quản lý Power Pivot . Không giống như trước đây, phiên bản SQL Server 2012 SP1 của Power Pivot cho SharePoint không còn phải thực hiện nhiệm vụ nặng nề nữa khi chuyển hướng các truy vấn tới Mô hình Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ.

Hãy lưu ý rằng SQL Server 2012 SP1 Analysis Services ở chế độ SharePoint vẫn nằm trong phạm vi này. Tại cơ sở, Dịch vụ Phân tích SQL Server tiếp tục lưu trữ Mô hình Dữ liệu, nhưng giờ đây nó chạy bên ngoài SharePoint, chấp nhận các yêu cầu tải và truy vấn dữ liệu trực tiếp từ Excel Services thay vì Power Pivot Web Service.

Ghi chú vào SharePoint Máy chủ 2010 c ustomers : Ứng dụng khách được dùng để tạo một mô hình dữ liệu cần thẳng hàng với các ứng dụng máy chủ lưu trữ mô hình dữ liệu. Cho SharePoint Server 2010, điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải tiếp tục sử dụng Excel 2010 và một Power Pivot cho bổ trợ Excel để tạo và duy trì một mô hình dữ liệu. Excel 2013 không thể được dùng để tạo mô hình dữ liệu chạy trên SharePoint Server 2010.

Thông báo lỗi trong môi trường hỗn hợp

Phần này mô tả các lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng một Mô hình Dữ liệu không tương thích với phiên bản Excel của bạn.

“Không khởi tạo được nguồn dữ liệu”

Lỗi này xảy ra khi mở Mô hình Dữ liệu mới trong phiên bản cũ của bổ trợ Power Pivot. Ví dụ, Mô hình Dữ liệu được tạo trong Excel 2013 và sau đó mở trong Excel 2010.

Để xử lý lỗi này, hãy nâng cấp thành Excel 2013, phiên bản Office Professional Plus. Mô hình Dữ liệu đã tạo trong Excel 2013 sẽ chỉ chạy trong sổ làm việc cũng mở trong Excel 2013.

Thêm thông tin: Power Pivot lỗi: "Không khởi tạo nguồn dữ liệu"

“Sổ làm việc này có mô hình dữ liệu Power Pivot được tạo bằng phiên bản bổ trợ Power Pivot trước đây. Bạn sẽ cần nâng cấp mô hình dữ liệu này cùng với Power Pivot trong Microsoft Excel 2013”

Thông báo lỗi này xảy ra khi bạn mở mô hình dữ liệu cũ (được tạo trong Excel 2010 bằng cách dùng 2008 R2 hoặc 2012 Phiên bản của Power Pivot bổ trợ) trong Excel 2013 hoặc Excel 2016. Thông báo yêu cầu bạn nâng cấp lên định dạng mô hình mới.

Thêm thông tin: Power Pivot lỗi: "sổ làm việc này có một mô hình dữ liệu Power Pivot được tạo bằng phiên bản trước của Power Pivot bổ trợ bộ. Bạn sẽ cần nâng cấp mô hình dữ liệu này với Power Pivot trong Microsoft Excel"

"Sổ làm việc chứa mô hình Power Pivot không được hỗ trợ"

Thông báo lỗi này xảy ra khi bạn mở mô hình dữ liệu mới hơn (được tạo ra trong Excel 2013 trở lên) trong SharePoint Server 2010. SharePoint Server 2010 sẽ không nhận ra định dạng mô hình dữ liệu mới.

Nếu bạn đang không nâng cấp lên SharePoint 2013 ngay lập tức, tìm phiên bản trước đây của sổ làm việc và sử dụng Excel 2010 và một Power Pivot bổ trợ để duy trì mô hình dữ liệu. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Office 365 để lưu sổ làm việc. Office 365 hỗ trợ tải các loại và truy vấn mô hình dữ liệu mà không cần Power Pivot cho SharePoint. Microsoft Data Centers cung cấp đằng sau phía hỗ trợ lưu trữ mô hình dữ liệu được nhúng trong sổ làm việc Excel 2013 hoặc Excel 2016.

Thêm thông tin: Power Pivot lỗi: "sổ làm việc chứa mô hình Power Pivot không được hỗ trợ"

Tìm thêm thông tin

Mô hình dữ liệu sổ làm việc trong Excel 2013 trở lên cho phép phân tích dữ liệu, bao gồm được nhúng trực quan hóa báo cáo Power View. Hãy làm theo các nối kết này để đọc thêm về các tính năng mới, những lợi ích của việc nâng cấp và nội dung liên quan khác.

Có gì mới trong Power View trong Excel và trong SharePoint Server

Nâng cấp Mô hình Dữ liệu Power Pivot cho Excel 2013 hoặc Excel 2016

Nâng cấp sổ làm việc và dữ liệu theo lịch trình làm mới (SQL Server 2012 SP1)

Tương thích phiên bản Power Pivot (trên TechNet WIKI trong bằng tiếng Anh)

Đặc tính và giới hạn của Mô hình Dữ liệu

Chức năng nghiệp vụ thông minh trong Excel Services (SharePoint Server 2013): tìm kiếm phần về "mô hình dữ liệu."

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×