Tính tổng các giá trị trong PivotTable

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để tổng hợp (tính tổng) các giá trị trong PivotTable, bạn có thể dùng các hàm tổng hợp như Sum, Count và Average.

Hàm Sum được dùng mặc định cho giá trị số trong trường giá trị mà bạn đặt trong PivotTable của bạn, còn đây là cách để chọn một hàm tổng hợp khác:

  1. Trong PivotTable, bấm chuột phải vào trường giá trị bạn muốn thay đổi, rồi bấm Tóm tắt Giá trị Theo.

Một trường giá trị số trong PivotTable sử dụng Sum theo mặc định

  1. Bấm vào hàm tổng hợp bạn muốn.

Lưu ý: Hàm tổng hợp không sẵn dùng trong những PivotTable vốn dựa vào dữ liệu nguồn Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP).

Hàm tổng hợp

Sử dụng này f tóm tắt unction :

Để tính toán :

Sum

Tổng của các giá trị. Hàm này được mặc định dùng cho trường giá trị có giá trị dạng số. Nếu trường của bạn chứa ô trống hoặc giá trị không phải là số (văn bản, ngày hoặc Boolean) khi bạn đặt nó trong khu vực Giá trị của Danh sách Trường, PivotTable sử dụng hàm Count dành cho trường.

Sau khi bạn đã đặt trường trong khu vực Giá trị, bạn có thể thay đổi hàm tổng hợp để Tính tổng, và bất kỳ ô trống hoặc các giá trị không phải là số được thay đổi thành 0 trong PivotTable để chúng có thể được cộng lại.

Count

Số lượng giá trị không trống. Hàm Count tóm tắt hoạt động giống như hàm COUNTA. Đếm số được sử dụng theo mặc định cho các giá trị trường có giá trị số hoặc giá trị trống.

Average

Tính trung bình của các giá trị.

Max

Giá trị lớn nhất.

Min

Giá trị nhỏ nhất.

Product

Tích của các giá trị.

StDev

Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

StDevp

Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần tóm tắt.

Var

Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

Varp

Phương sai của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần được tóm tắt.

Distinct Count

Số lượng giá trị duy nhất. Hàm tổng hợp này chỉ hoạt động khi bạn dùng mô hình dữ liệu trong Excel.

Tìm hiểu thêm về PivotTable

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×