Thông tin cơ bản về lịch

Tạo cuộc hẹn

Tổng quan

Tính năng cơ bản của lịch Hãy xem các đoạn video sau để làm quen với lịch trong Outlook 2013. Bạn có thể giữ mọi thứ đơn giản, hoặc sử dụng Outlook để quản lý các cuộc họp và lịch biểu phức tạp.

Trong khóa học này:

Tạo cuộc hẹn (3:38)
Bắt đầu bằng việc thêm cuộc hẹn hay cuộc họp mới. Sự khác biệt duy nhất là cuộc họp bao gồm cả những người khác.

Dạng xem lịch biểu (2:09)
Trong video này, hãy học cách xử lý lịch biểu của bạn bằng cách thay đổi cách xem lịch.

Tạo cuộc họp (2:16)
Việc duy nhất chúng ta cần làm là mời mọi người tham gia cuộc hẹn mà chúng ta đã tạo trong video đầu tiên, sau đó chuyển cuộc hẹn đó thành cuộc họp.

Sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu (2:33)
Video này chỉ bạn cách sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu để xử lý những cuộc họp phức tạp khi có nhiều người dự.

Chia sẻ lịch của bạn (4:14)
Trong video trước, bạn đã xem một ví dụ về việc chia sẻ lịch trong Trợ lý Lập lịch biểu. Nhưng bạn còn có thể làm nhiều hơn thế nữa.

Tóm tắt khóa học
Lời nhắc ngắn gọn về các điểm chính trong khóa học.

Các chương học khác có trên Microsoft Office Training.

Phản hồi

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×