Tính năng được bật trong trang phát hành SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này giải thích về các tính năng sẵn dùng khi bạn kích hoạt cơ sở hạ tầng phát hành trong một site SharePoint Online. Bạn cũng có thể Thêm trang vào một sitedùng phần web mới mà không cần kích hoạt tính năng này.

Trong bài viết này

Kích hoạt tính năng cơ sở hạ tầng phát hành

Tính năng phát hành

Dẫn hướng và ruy-băng

Danh sách và thư viện

Phần web

Trang chính, bố trí trang, kiểu nội dung và cột

Người dùng và quyền

Một site phát hành SharePoint được xây dựng bằng mẫu trang phát hành cổng thông tin hoặc mẫu Wiki doanh nghiệp. Mẫu Site phát hành cổng thông tin cao có cấu trúc và cho phép bạn kiểm soát bố trí trang, cách thực hành biên soạn và phát hành lịch biểu. Wiki doanh nghiệp nhỏ có cấu trúc và nhằm cho biên soạn dễ dàng khi quy trình quản lý nội dung chính thức không được yêu cầu.

Trước khi bạn có thể tạo trang phát hành, hãy kích hoạt tính năng cơ sở hạ tầng phát hành ở trang mức cao nhất trong tuyển tập trang của bạn. Sau khi đã kích hoạt tính năng phát hành, các trang con sẽ thừa kế tự động những tính năng này.

Kích hoạt tính năng cơ sở hạ tầng phát hành

Lưu ý:  Nếu bạn đã tạo trang hoặc tuyển tập trang bằng một trong các mẫu trang phát hành, cơ sở hạ tầng phát hành đã hoạt động và tính năng phát hành đã sẵn sàng để sử dụng.

 1. Từ gốc của tuyển tập trang, hãy bấm Thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. > Thiết đặt trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới phần Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Tính năng tuyển tập trang.

 3. Trên trang Tính năng Tuyển tập Trang, bên cạnh Cơ sở hạ tầng Phát hành của Máy chủ SharePoint, bấm Kích hoạt.

  kích hoạt tính năng cơ sở hạ tầng phát hành

Tính năng phát hành

Dưới đây là các tính năng nào sẵn dùng sau khi phát hành được bật trong tuyển tập trang SharePoint Online. Một số tính năng này sẽ trở nên nổi bật trên ruy-băng, trong khi người khác được hiển thị chỉ thông qua nối kết trên trang thiết đặt Site hoặc thư viện.

Dẫn hướng và ruy-băng

Khi bạn sửa một trang trong nhóm sửa trên tab định dạng văn bản trên ruy-băng, bạn sẽ tìm thấy nút kiểm tra trong / kiểm xuất cho phép bạn sửa nội dung trang trong khi giữ nguyên điều khiển phiên bản. Tính năng này sẵn dùng trên cổng thông tin phát hành và Wiki doanh nghiệp.

các nút kiểm nhập và kiểm xuất trên ruy-băng

Trên trang sử dụng dòng công việc phê duyệt, tab phát hành bao gồm các nút phát hành, phê duyệttừ chối . Đây là tất cả phần dòng công việc phê duyệt đảm bảo không được phát hành trên trang web của bạn mà không cần phê duyệt chỉ định người xem lại. Cũng là triển khai nhanh nút đó lần sau khi nội dung được xuất bản phát hành. Nút phát hành liệt kê một số tùy chọn, bao gồm gửi, mà mạc dòng công việc theo định tuyến trang hiện tại vào một hoặc nhiều người phê duyệt để xem lại. Bạn cũng có thể có thể hủy phê duyệt hoặc ngừng phát hành một trang từ đây, tùy thuộc vào các quyền của bạn.

tab phát hành

Nút Lên lịch mở ra hộp thoại để bạn có thể chỉ định thời điểm cần phát hành trang và thời điểm gỡ trang xuống nếu cần.

Nộp, hãy phát hành các nút trên tab phát hành trong chế độ chỉnh sửa.

Dòng công việc phát hành và lên lịch không sẵn dùng cho các tuyển tập trang web dành cho công chúng.

Danh sách và thư viện

Quan trọng: 

 • Bắt đầu ở mười 2018 nội dung trang và cấu trúc không được được chấp nhận trong SharePoint Online. Điểm nhập giao diện người dùng để SiteManager.aspx sẽ bị loại bỏ khỏi SharePoint Online và truy nhập trực tiếp sẽ bị hạn chế để người quản trị tuyển tập trang cho đến tháng 3 2019.

 • SharePoint Online cung cấp một số chức năng nâng cao để hỗ trợ việc quản lý cấu trúc và nội dung site. Để biết thêm thông tin về cách di chuyển và sao chép tệp trong thư viện tài liệu trong SharePoint, hãy xem:

 • Nếu bạn vẫn chưa bắt đầu sử dụng danh sách hiện đại / thư viện trải nghiệm, sau đó thiết lập và sử dụng máy tính của bạn để đồng bộ hóa nội dung cục bộ để sao chép và di chuyển mục đích là một tùy chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết lập máy tính của bạn để đồng bộ OneDrive for business tệp trong Office 365 của bạn.

Khi bạn bật tính năng cơ sở hạ tầng phát hành, một tập hợp các danh sách và thư viện được thêm vào trang phát hành ở cấp tuyển tập trang. Bạn sẽ tìm thấy công cụ cấu trúc và nội dung trang bên dưới thiết đặt Site > quản trị trang > nội dung và cấu trúc

 • Danh sách Báo cáo Cấu trúc và Nội dung    Cho phép bạn tùy chỉnh các truy vấn xuất hiện trong danh sách Dạng xem trong công cụ Cấu trúc và Nội dung Trang.

 • Danh sách Nội dung có thể Dùng lại    Chứa nội dung văn bản hoăc HTML có thể chèn vào các trang web.

 • Thư viện Tài liệu Tuyển tập Trang    Lưu các tài liệu được sử dụng trên toàn tuyển tập trang.

 • Thư viện Ảnh Tuyển tập Trang    Lưu các hình ảnh được sử dụng trên toàn tuyển tập trang.

Ngoài ra, bốn thư viện đã được thêm ở mức trang để lưu nội dung trang. Bạn sẽ tìm thấy chúng trong nội dung trang:

 • Thư viện trang    Lưu các trang của trang web.

 • Thư viện ảnh    Lưu các ảnh được sử dụng trên các trang của trang web.

 • Thư viện tài liệu    Chứa toàn bộ tài liệu được sử dụng trên các trang của trang web.

 • Tác vụ Dòng công việc    Lưu các tác vụ của dòng công việc được tạo ra cho trang này.

Phần web

Site phát hành bao gồm nhiều phần web cho phép tác giả để chèn video, văn bản có định dạng, biểu mẫu và nội dung động lên trên một trang của trang. Bạn sẽ tìm thấy các phần Web bên dưới chèn > phần Web > thể loại. Các phần web ba, là dành riêng cho site phát hành, sẵn dùng ở cấp tuyển tập trang và cho tất cả các trang con trong tuyển tập trang:

 • Phần Web truy vấn Nội dung    Hiển thị một dạng xem động nội dung trên site của bạn dựa trên truy vấn bạn xây dựng trong ngăn thuộc tính của phần web. Đây là bên dưới thể loại Tổng hợp nội dung .

 • Phần Web nối kết tóm tắt    Cho phép tác giả tạo nối kết mà có thể được gộp nhóm và định kiểu. Đây là bên dưới thể loại Tổng hợp nội dung .

 • Phần Web mục lục    Sử dụng để tự động tạo một thư mục, trỏ đến các phần khác nhau của tuyển tập trang của bạn. Đây là bên dưới thể loại Tổng hợp nội dung .

Trang chính, bố trí trang, kiểu nội dung và cột

Trang chính và bố trí trang định ra giao diện và cảm giác tổng thể của trang SharePoint của bạn. Trang chính chứa các điều khiển được chia sẻ trên nhiều bố trí trang, như dẫn hướng, tìm kiếm hoặc tùy chọn ngôn ngữ cho các trang đa ngôn ngữ. Bố trí trang chứa các điều khiển trường và phần web. Bố trí trang và trang chính hoạt động cùng với nhau để tạo ra bố trí cho trang web.

Trong trang phát hành, trang chính được cập nhật để bao gồm tab Phát hành nơi bạn có thể thấy các nút lên lịch và dòng công việc như đã trình bày ở phần trên trong bài viết này. Đi cùng với trang chính được cập nhật là các thành phần sau.

Mục

Mô tả

Các kiểu nội dung

Mẫu cổng thông tin phát hành Cổng thông tin Phát hành bao gồm Trang Bài viết, Trang Dự án, Trang Chào mừng, Trang Wiki Doanh nghiệp, Trang Tổng hợp và Trang Chuyển hướng.

Bố trí trang

Ảnh bên Trái, Ảnh bên Phải và Bật lên. Các bố trí trang này được liên kết tự động với các kiểu nội dung được đề cập ở trên khi các tính năng phát hành được bật. Với Wiki Doanh nghiệp, bố trí trang bao gồm Trang Cơ bản, Trang Dự án Cơ bản và Trang Chuyển hướng.

Cột

 • Các cột của bố trí trang bao gồm Hàng tên tác giả và Nội dung Trang.

 • Các cột phát hành được thêm vào mức tuyển tập trang bao gồm Ngày Bài viết, Ngày Bắt đầu Lên lịch và Ngày Kết thúc Lên lịch.

 • Cột Thể loại Wiki tùy chỉnh sử dụng siêu dữ liệu được quản lý cho các trang Wiki cũng được thêm vào ở mức tuyển tập trang.

Lưu ý: Các trang chính và bố trí trang cho trang web dành cho công chúng được xử lý khác và không được đưa vào bài viết này.

Người dùng và quyền

Để cho phép bạn gán người dùng vào các vai trò cụ thể liên quan đến phát hành, Cổng thông tin Phát hành bao gồm các nhóm Người phê duyệt, Người thiết kế, Người quản lý Cấu trúc phân cấp, Người đọc có Giới hạn và Người đọc Tài nguyên Kiểu. Wiki Doanh nghiệp có cùng các nhóm này, cùng với nhóm Người xem. Ngoài ra, ba mức cấp phép sau được thêm vào tuyển tập trang: Phê duyệt, Quản lý Cấu trúc phân cấp và Đọc có Giới hạn. Theo mặc định, các trang được tạo bên dưới mức tuyển tập trang dùng hoặc thừa kế các nhóm và mức cấp phép từ trang mẹ.

Lưu ý: Sau khi bạn đã kích hoạt phát hành tính năng và có bắt đầu sử dụng nó, hãy cẩn thận nếu bạn quyết định để hủy kích hoạt nó. Dữ liệu người dùng hoặc tùy chỉnh liên kết với tính năng này có thể bị mất. Ngoài ra, bất kỳ tính năng hoạt động và các ứng dụng phụ thuộc vào tính năng này có thể không hoạt động.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×