Tìm thấy tệp tùy chỉnh trong khi kiểm tra tình trạng tuyển tập trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu tuyển tập trang của bạn chứa tệp đã được tùy chỉnh bằng cách dùng trình soạn thảo tệp như Microsoft SharePoint Designer hay Notepad hoặc bằng cách thay đổi một số thuộc tính tệp, các tệp này có thể không hoạt động đúng sau khi gói đăng ký của bạn được nâng cấp lên 2013. Khi bạn chạy kiểm tra tình trạng trước khi nâng cấp, bất kỳ tệp được tùy chỉnh nào trong tuyển tập trang của bạn sẽ hiển thị trong báo cáo kiểm tra tình trạng. Mỗi tệp đã tùy chỉnh sẽ có một nối kết đưa bạn đến một trang nơi bạn có thể đặt lại tệp về mẫu mặc định trong định nghĩa trang.

Cảnh báo: Việc đặt lại tệp về mẫu mặc định trong định nghĩa trang sẽ xóa bỏ tất cả các tùy chỉnh đã thực hiện trên tệp.

Hãy bấm vào hình ảnh dưới đây để xem kích cỡ đầy đủ.

Kiểm tra Tình trạng - Tệp được Tùy chỉnh

Nếu bạn không muốn đặt lại tệp tùy chỉnh về mẫu mặc định trong định nghĩa trang, bạn nên tạo một site đánh giá nâng cấp để kiểm tra tùy chỉnh của bạn và thực hiện các thay đổi cần thiết trước khi nâng cấp tuyển tập trang. Nâng cấp tuyển tập trang cho phép người quản trị tuyển tập trang để xem nội dung của trang trong một bản sao mới và riêng biệt của trang web đang chạy trên SharePoint Online 2013. Tuyển tập trang đánh giá nâng cấp là một bản sao đầy đủ của tuyển tập trang.

Quan trọng: Nếu bạn chọn không đặt lại tệp về mẫu mặc định trong định nghĩa trang hoặc nếu bạn chọn không tạo tuyển tập trang đánh giá nâng cấp để kiểm tra các tùy chỉnh của bạn và thực hiện những thay đổi cần thiết trước khi nâng cấp tuyển tập trang, ít nhất bạn nên ghi chú lại các tệp này phòng khi có các vấn đề với chúng sau bạn nâng cấp. Bạn cũng có thể chạy lại kiểm tra tình trạng tuyển tập trang sau khi nâng cấp nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào để xác định bất kỳ tệp nào có thể gây ra sự cố.

Những loại tệp tùy chỉnh nào sẽ bị ảnh hưởng?

Một số trang .aspx nhất định đã được sửa đổi bằng Microsoft SharePoint Designer, Notepad, hoặc bất kỳ phần mềm chỉnh sửa tệp nào khác sẽ hiện lên trong danh sách kết quả kiểm tra tình trạng. Trang này bao gồm trang mặc định.aspx, mẫu trang và trang Chính mà bạn có thể đã tùy chỉnh bên ngoài SharePoint. Ngoài ra, bất kỳ tệp nào như vậy có thuộc tính đã bị thay đổi cũng sẽ hiển thị trong kết quả kiểm tra tình trạng.

Trang có thương hiệu

Nếu bạn đã tạo thương hiệu cho trang của bạn bằng cách:

 • áp dụng một biểu định kiểu tùy chỉnh ghi đè lên các kiểu mặc định SharePoint cho trang của bạn

 • áp dụng một chủ đề tùy chỉnh (tệp THMX) cho trang của bạn

 • sao chép và chỉnh sửa trang chính mặc định SharePoint

 • tạo một trang chính tùy chỉnh hoàn toàn mới trong một trang phát hành, nơi mà trang chính tùy chỉnh dùng các kiểu tùy chỉnh và được tham chiếu bởi các bố trí trang tùy chỉnh,

bạn phải tạo lại thương hiệu tùy chỉnh của bạn bằng cách dùng kiểu mới, chủ đề hoặc trang cái sẵn dùng trong SharePoint Online 2013 và sau đó áp dụng thiết kế mới được tạo lại vào tuyển tập trang được nâng cấp.

Mẫu trang tùy chỉnh

Mẫu site là một cách để gói tính năng trang và tùy chỉnh vào một site tùy chỉnh mà bạn có thể thêm vào bộ sưu tập giải pháp để sử dụng riêng. Nếu bạn có các mẫu site tùy chỉnh mà bạn muốn tiếp tục sử dụng sau khi thuê bao của bạn đã được nâng cấp lên SharePoint Online 2013, sau đó bạn phải tạo lại chúng trước khi nâng cấp tuyển tập trang của bạn nếu không, tất cả các mẫu trang mới sẽ không hoạt động sau khi bạn nâng cấp. Để biết các bước để tạo lại các mẫu site tùy chỉnh của bạn trong SharePoint Online 2013, hãy xem phần nâng cấp mẫu trang.

Dùng các trang đánh giá nâng cấp

Trong tiến trình nâng cấp, bạn sẽ có tùy chọn để tạo một trang đánh giá nâng cấp. Một trang đánh giá nâng cấp cho phép bạn xem trang của bạn sẽ hoạt động và trông như thế nào trong SharePoint Online 2013 trước khi nâng cấp thực sự. Điều này cho phép bạn thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào trên tuyển tập trang của bạn để bảo đảm nâng cấp dễ dàng. Không giống như Nâng cấp Trực quan trong SharePoint 2010, trang đánh giá nâng cấp trong SharePoint Online 2013 là một trang riêng biệt so với trang gốc, vì thế những hành động bạn thực hiện trên trang đánh giá nâng cấp sẽ không ảnh hưởng đến trang gốc.

Hãy bắt đầu xem lại trang đánh giá nâng cấp của bạn bằng cách xem các tuyển tập trang có tác động lớn hoặc đặc trưng cao cấp rồi di chuyển đến các trang có thứ tự ưu tiên thấp hơn. Như một phần của quy trình lập kế hoạch, bạn cần phải xác định các trang nào là trang có tác động lớn hoặc đặc trưng cao cấp và đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức và trang nào có thể đợi lâu hơn.

Tiếp theo, hãy xác thực chức năng cơ bản trong một bộ đại diện các danh sách, thư viện, Phần Web và vân vân. Xem xét trang mới để bảo đảm các thành phần cơ bản, thông dụng của trang đang hoạt động.

Nếu trang không kết xuất, hãy kiểm tra trang Thiết đặt Trang. Nếu trang Thiết đặt Trang hoạt động và quá trình nâng cấp thành công, có thể vấn đề nằm ở trang Chính hoặc trang chủ. Nếu trang Thiết đặt Trang không hoạt động, hãy kiểm tra tệp nhật ký nâng cấp tuyển tập trang để biết thông tin về vấn đề. Bạn có thể xem lại nhật ký nâng cấp tuyển tập trang bằng cách bấm vào nối kết trên trang trạng thái nâng cấp cho tuyển tập trang của bạn.

Danh sách kiểm tra để xem lại các trang đánh giá nâng cấp

Dùng các danh sách kiểm tra sau để xem lại các trang đánh giá nâng cấp và xử lý bất kỳ vấn đề nâng cấp nào bạn tìm thấy.

Trang được tùy chỉnh (không được sao chụp)

Trang được tùy chỉnh (còn được gọi là không được sao chụp) là trang đã được chỉnh sửa bằng một hay nhiều cách và giờ khác với các trang mẫu mặc định. Bảng sau liệt kê các vấn đề có thể xảy ra với trang được tùy chỉnh sau khi nâng cấp và cung cấp các giải pháp được gợi ý.

Những điều cần kiểm tra

Những điều cần làm khi có sự cố

Có phải các tùy chỉnh của bạn vẫn còn nguyên?

Xác định xem bạn chỉ có một sự cố hay một vấn đề lớn với toàn bộ trang. Nếu bạn thêm một trang hoàn toàn mới vào trang gốc của bạn (ví dụ, nếu bạn thay thế Default.aspx bằng một trang khác thay vì thay đổi tệp Default.aspx hiện có), trang mới sẽ không còn liên kết với định nghĩa trang. Vì vậy, trang đó có thể không giống với các trang khác trên trang đã nâng cấp — cũng như không thể được đặt lại cho giống các trang khác. Nếu bạn muốn trang được tùy chỉnh của bạn có cùng hình thức và hoạt động với các trang khác trên trang của bạn, hãy xem xét việc tạo một trang hoàn toàn mới dựa trên định nghĩa trang rồi chuyển các tùy chỉnh của bạn vào trang mới.

Bạn vẫn có thể truy nhập điều khiển chỉnh sửa trên các trang?

Nếu bạn đã tùy chỉnh các điều khiển chỉnh sửa (ví dụ, nối kết Hành động Trang hoặc nối kết Sửa Trang trong Sản phẩm SharePoint 2010), hãy kiểm tra xem chúng còn hiển thị hay không. Nếu chúng không hiển thị, bạn có thể thay thế chúng bằng các điều khiển chỉnh sửa của phiên bản mới bằng cách đặt lại trang về phiên bản mặc định.

Sử dụng mẫu lệnh đặt lại trong SharePoint Designer 2013 để đặt lại trang về phiên bản mặc định (còn được gọi là reghosting). Sau khi bạn đã khôi phục trang mặc định, bạn có thể rồi áp dụng lại tùy chỉnh của bạn trong trình duyệt bằng cách áp dụng trang cái khác, hoặc bằng reapplying tùy chỉnh trong SharePoint Designer 2013.

Các tùy chỉnh của bạn có còn thích hợp trong môi trường mới không hay là bạn muốn cập nhật chức năng và cách hiển thị mới?

Nếu bạn muốn có các chức năng và cách hiển thị mới, bạn phải đặt lại bất kỳ trang được tùy chỉnh nào để dùng mẫu. Việc đặt lại trang về cơ bản sẽ loại bỏ các tùy chỉnh và gắn trang của bạn vào trang chính thích hợp. Bất kỳ tùy chỉnh nào bạn muốn đều có thể được chuyển đến trang chính thay vì được lưu trữ trong các trang riêng biệt.

Sử dụng mẫu lệnh đặt lại trong SharePoint Designer 2013 để đặt lại trang về phiên bản mặc định (tức là reghost nó). Sau khi bạn đã khôi phục trang mặc định, bạn có thể rồi áp dụng lại tùy chỉnh của bạn trong trình duyệt bằng cách áp dụng trang cái khác, hoặc bằng reapplying tùy chỉnh trong SharePoint Designer 2013.

Có bất kỳ trang nào vẫn được kiểm xuất hay không?

Nếu bạn kiểm xuất trang để thực hiện thay đổi, hãy chắc rằng bạn kiểm nhập lại trang đó.

Có bất kỳ thuộc tính tệp nào đã thay đổi hay không?

Nếu một tệp chứa một thuộc tính tệp có thể tăng cấp đã bị thay đổi, tệp sẽ tự động không được sao chụp khi nó được mở và được sao chụp lại sau khi nâng cấp. Tất cả thuộc tính tệp sẽ được đặt lại về giá trị thuộc tính mặc định khi điều đó xảy ra.

Phần Web

Bảng sau liệt kê các vấn đề với Phần Web trong tuyển tập trang của bạn sau khi nâng cấp. Nhiều vấn đề có thể được giải quyết bằng cách dùng SharePoint Designer.

Mẹo: Để kiểm tra nhanh Phần Web của bạn, bạn có thể xây dựng một trang Phần Web chứa tất cả Phần Web tùy chỉnh trước khi bạn kiểm tra một bản nâng cấp và xem lại trang để thấy bất kỳ Phần Web bị thiếu hoặc bị lỗi sau khi nâng cấp thử.

Những điều cần kiểm tra

Những điều cần làm khi có sự cố

Tất cả Phần Web từ trang gốc của bạn có hiển thị trong trang được nâng cấp không?

Nếu một vùng Phần Web tồn tại trong một trang được tùy chỉnh (không được sao chụp), nhưng không tồn tại trong định nghĩa trang, Phần Web từ vùng Phần Web đó có thể đã được di chuyển vào vùng dưới cùng trên trang trong quá trình nâng cấp.

Trong Chế độ Chỉnh Sửa đối với trang trong trình duyệt hoặc trong SharePoint Designer 2013, hãy tìm Phần Web bị thiếu trong vùng dưới cùng hoặc các vùng khác hoặc kiểm tra xem Phần Web đã bị đóng hay không.

Có trang Phần Web nào bị lỗi và Phần Web có hiển thị chính xác hay không (trong vùng, vị trí và kích cỡ chính xác)?

Trong Chế độ Chỉnh Sửa đối với trang trong trình duyệt hoặc trong SharePoint Designer 2013, hãy di chuyển Phần Web vào vùng chính xác hoặc sửa đổi thuộc tính Phần Web để sửa các sự cố bất kỳ về kích cỡ hay vị trí.

Có bất kỳ Phần Web nào thừa hay bị thiếu không?

Mở trong trong Chế độ Chỉnh Sửa đối với trang trong trình duyệt hoặc trong SharePoint Designer 2013. Nếu bạn thấy Phần Web phụ trên trang của bạn, hãy tìm Phần Web bị đóng hoặc không hoạt động trên phiên bản gốc của trang. Có Phần Web bị đóng hoặc không hoạt động nào đã được mở bởi tiến trình nâng cấp không? Nếu có, bạn có thể sửa thuộc tính Phần Web để đóng các Phần Web này.

Nếu bạn gặp vấn đề với phần Web, chắp thêm ?contents = 1 đến cuối của URL cú pháp (http://siteurl/default.aspx?contents=1), và sau đó nhấn Enter. Mở trang bảo trì phần Web nơi bạn có thể loại bỏ và sửa phần Web bị hỏng. Các lỗi cho biết rằng phần Web không được cài đặt hoặc đã được cấu hình không chính xác cho môi trường mới và phải được cài đặt lại hoặc cấu hình.

Phần Web có hoạt động chính xác không?

Mở trong trong Chế độ Chỉnh Sửa đối với trang trong trình duyệt hoặc trong SharePoint Designer 2013.

Nếu bạn gặp vấn đề với phần Web, chắp thêm ?contents = 1 đến cuối của URL cú pháp (http://siteurl/default.aspx?contents=1), và sau đó nhấn Enter. Mở trang bảo trì phần Web nơi bạn có thể loại bỏ và sửa phần Web bị hỏng. Các lỗi cho biết rằng phần Web không được cài đặt hoặc đã được cấu hình không chính xác cho môi trường mới và phải được cài đặt lại hoặc cấu hình.

Cập nhật và triển khai lại bất kỳ Phần Web nào tồn tại nhưng không còn hoạt động chính xác.

Có bất kỳ trang Phần Web nào vẫn được kiểm xuất hay không?

Nếu bạn kiểm xuất trang để thực hiện thay đổi, hãy chắc rằng bạn kiểm nhập lại trang đó.

Phần Web Excel Web Access của bạn có hoạt động chính xác không? Bạn đã tạo lại kết nối của bạn chính xác hay không? Có phải các nguồn dữ liệu ngoài vẫn hoạt động?

Xác thực tất cả nối kết và nguồn dữ liệu ngoài.

Các danh sách lớn

Theo mặc định, điều chỉnh truy vấn lớn danh sách được bật trong SharePoint Online 2013. Nếu danh sách là rất lớn, và người dùng sử dụng dạng xem hoặc thực hiện một truy vấn vượt quá giới hạn hoặc điều chỉnh ngưỡng dạng xem hoặc truy vấn sẽ không được phép. Kiểm tra bất kỳ danh sách lớn trong môi trường của bạn và có người quản trị site hoặc chủ sở hữu danh sách địa chỉ vấn đề này. Ví dụ, họ có thể tạo cột chỉ mục với dạng xem đã lọc, sắp xếp mục thành thư mục, đặt giới hạn mục trên trang lớn hoặc sử dụng danh sách ngoài. Để biết thêm thông tin về danh sách gồm nhiều điều chỉnh và làm thế nào để giải quyết vấn đề với danh sách lớn, hãy xem quản lý danh sách và thư viện có nhiều mục.

Kiểu và hình thức

Bảng sau liệt kê các vấn đề phổ biến với kiểu và hình thức trang Web của bạn sau khi nâng cấp. Hầu hết các sự cố trong phần này có thể giải quyết được bằng cách sửa các nối kết.

Những điều cần kiểm tra

Những điều cần làm khi có sự cố

Tất cả hình ảnh trên trang của bạn có được hiển thị chính xác hay không?

Xác thực hoặc sửa lỗi các nối kết đến hình ảnh.

Màu sắc và kiểu biểu định kiểu xếp tầng phù hợp có được dùng trong vị trí thích hợp hay không?

Xác thực hoặc sửa lỗi nối kết đến tệp biểu định kiểu xếp tầng. Xác thực nối kết trên trang chính.

Các chọn lựa chủ đề là khác biệt trong SharePoint 2013 – bạn muốn dùng chủ đề nào?

Trang chủ của trang của bạn hoặc các trang khác trên trang của bạn có thể trông khác đi sau khi trang được nâng cấp. Bạn có thể phải tạo lại hoặc sửa đổi một chủ đề và áp dụng lại chủ đề đó.

Bạn có bất kỳ điều khiển JavaScript nào không hoạt động không?

Xác thực hoặc sửa lỗi các nối kết đến điều khiển.

Trang của bạn có được hiển thị chính xác trong trình duyệt hay không?

Xác thực rằng bất kỳ HTML nào trên trang đều ở trong chế độ XHTML chặt chẽ.

Có lỗi mã lệnh nào được hiển thị trên bất kỳ trang nào không?

Xác thực các mã lệnh và nối kết cũng như xác thực rằng bất kỳ HTML nào đều ở trong chế độ XHTML chặt chẽ.

Đặt lại tệp tùy chỉnh về phiên bản gốc

Theo mặc định, tất cả mục trong SharePoint được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, nhưng một số trang .aspx thường được dùng trên một trang hoặc tuyển tập trang sẽ được lưu trữ trong hệ thống tệp vì lý do hiệu suất. Khi bạn tùy chỉnh một trong những tệp này bằng cách dùng phần mềm chỉnh sửa tệp hoặc sửa đổi thuộc tính cho loại tệp này thì tệp đó sẽ không còn được lưu trữ trong hệ thống tệp và hiện đang được lưu trữ ở cơ sở dữ liệu SharePoint.

Khi bạn nâng cấp tuyển tập trang lên SharePoint 2013, tất cả tệp được tùy chỉnh sẽ tự động trở về mẫu mặc định, tất cả tùy chỉnh trong những tệp bị mất và chúng bị chuyển trở lại vào hệ thống tệp.

Việc chạy kiểm tra tình trạng trước khi nâng cấp cho phép bạn biết tệp nào đã được tùy chỉnh trong tuyển tập trang của mình và giúp bạn quyết định tệp nào bạn muốn chuyển trở lại mẫu mặc định của chúng và tệp nào bạn không muốn.

Để đặt lại tệp tùy chỉnh trở về mẫu mặc định của nó:

 1. Trên trang Kết quả Kiểm tra Tình trạng Tuyển tập Trang, hãy định vị tệp bạn muốn đặt lại trở về mẫu mặc định.

 2. Bên cạnh tên tệp, hãy bấm vào Đặt lại trang về mặc định.

 3. Trên trang Đặt lại Trang về Phiên bản Định nghĩa Trang, hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  1. Đặt lại trang cụ thể về phiên bản định nghĩa trang để đặt lại chỉ tệp đã chọn

   - hoặc -

  2. Đặt lại tất cả trang trong trang này về phiên bản định nghĩa trang để đặt lại tất cả tệp tùy chỉnh trở về mẫu mặc định trong định nghĩa trang.

 4. Bấm Đặt lại.

Xem thêm

Phát hiện ra kiểu nội dung xung đột nhau trong quá trình kiểm tra tình trạng tuyển tập trang

Các kiểu nội dung mẹ còn thiếu trong khi kiểm tra tình trạng tuyển tập site

Phát hiện thiếu mẫu site trong khi kiểm tra tình trạng tuyển tập site

Khắc phục sự cố nâng cấp tuyển tập site

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×