Tìm kiếm văn bản hoặc nội dung tài liệu khác

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Bạn đang tìm kiếm văn bản hoặc bảng trong tài liệu của mình? Có thể là một cước chú? Ngăn Dẫn hướng giúp bạn tìm kiếm tất cả những điều trên và nhiều thứ khác nữa. Nếu bạn có nhiều kết quả tìm kiếm, bạn có thể nhóm chúng theo đầu đề hoặc trang.

Để mở ngăn Dẫn hướng, hãy nhấn Ctrl+F hoặc bấm Trang đầu > Tìm.

Nút Tìm trên ribbon

Mẹo:  Bạn cũng có thể mở ngăn Dẫn hướng bằng cách bấm vào đếm trang trong thanh trạng thái.

Tìm kiếm văn bản bằng cách nhập văn bản trong hộp Tìm kiếm tài liệu. Để tìm kiếm bất kỳ điều gì khác, hãy bấm vào kính lúp rồi bấm vào những gì bạn đang tìm kiếm.

Thành phần tìm kiếm từ Ngăn Dẫn hướng

Mẹo:  Nếu bạn không thấy kính lúp, hãy bấm X ở cuối hộp Tìm kiếm tài liệu. Kính lúp sẽ xuất hiện lại.

Nếu bạn đang tìm kiếm đồ họa, bảng hoặc đối tượng khác, hãy bấm Trang hoặc Đầu đề để thấy vị trí của những mục đó.

Nếu bạn đang tìm kiếm văn bản, hãy bấm Kết quả để thấy từng trường hợp trong tài liệu. Bấm vào một kết quả để chuyển đến kết quả đó trong tài liệu của bạn.

Khi bạn nhập vào tài liệu của mình hoặc thực hiện thay đổi, Word sẽ ngưng tìm kiếm và xóa ngăn Kết quả. Để xem lại các kết quả, hãy bấm mũi tên Kết quả Tìm kiếm Sau hoặc Kết quả Tìm kiếm Trước.

Mũi tên kết quả tìm kiếm của Ngăn Dẫn hướng

Khi bạn đã thực hiện việc tìm kiếm xong, hãy bấm vào X ở cuối hộp Tìm kiếm tài liệu.

Nhóm các kết quả tìm kiếm theo đầu đề hoặc trang

Word cung cấp thêm một số dạng xem kết quả. Để xem kết quả theo đầu đề, hãy bấm Đầu đề. Word mặc định màu vàng cho đầu đề nếu văn bản bên dưới đầu đề đó có kết quả.

Đầu đề màu vàng để hiện các kết quả tìm kiếm

Để chỉ xem các trang có kết quả, hãy bấm Trang.

Trang được lọc để hiện các kết quả tìm kiếm

Khi bạn tìm kiếm xong, hãy bấm X để xóa kết quả của bạn. Đầu đề của bạn sẽ không còn màu vàng nữa và tất cả các trang của bạn sẽ xuất hiện.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×